Bad boys in China

Den kinesiske centralbank devaluerede yuan tre gange i denne uge, hvilket har givet øget volatilitet på de finansielle markeder. Problemet er ikke, at man devaluerer, men at man gør det tre gange i samme uge er usædvanligt.

Mandag tabte TDC 6,6 pct., da flere af markedsdeltagerne sænkede deres anbefaling. Endvidere er der en vis nervøsitet om, hvorvidt udbytte kan fortsætte i samme høje niveau. Tirsdag startede aktien med at falde, men investorerne begyndte at samle op, og TDC sluttede dagen med en stigning på 1,57 pct. Der er en rebound-mulighed i aktien op til niveauet 46-46,5.

Pandora opjusterede forventningerne til omsætningen, men fastholder EBITDA-margin. Pandora- aktien fortsætter den stigende tendens og holder den stigende trendkanal, så rammer aktien niveauet 880 i løbet af 2 måneder, hvilket indikerer et fortsat potentiale i aktien på det nuværende niveau.

Solar oplever en svag forbedring i installationsmarkedet i Norge og Holland. Endvidere har man solgt fra, og det betyder, at Solar nu kan opjustere forventningerne. Aktien har været i en stigende tendens siden efteråret 2014. I februar etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Momentum viser en positiv tendens både på uge- og månedsniveauet.

Torm og D/S Norden opjusterede begge onsdag, men aktierne faldt tilbage, da markedet blev ramt negativt grundet devalueringen i Kina. Torsdag rettede Torm sig, mens D/S Norden faldt tilbage grundet tilbagefald i BDI.

Novozymes har fortsat den faldende tendens i denne uge, og bryder kursen igennem 300, ser det ikke godt ud. De glidende gennemsnit er blevet brudt, og Bollingerkanalen har etableret et salgssignal. RSI er i 48, så der er ikke lagt op til en rebound i aktien.

Den kommende uge byder på følgende regnskaber, mandag: Royal Unibrew. Tirsdag: ALK Abello, Jyske Bank og SimCorp. Onsdag: Ambu, Carlsberg, Dantherm, H+H, Jeudan, Lundbeck, Sydbank, Topdanmark, Vestas og Vestjysk Bank. Torsdag er det Alm. Brand, Brdr. Hartmann, Columbus, DFDS, Højgaard Holding, Mols-linien, NKT Holding, Sanistål og Santa Fe Group (ØK).

SimCorp er steget 70 pct. i år og har ramt ny all time high. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 270 og herefter i niveauet 240, mens næste modstandsniveau er ved 320. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på ugebasis, hvilket giver en positiv indikation op til regnskabet.

Santa Fe Group toppede i april i niveauet 78, men siden er aktien  faldet tilbage til niveauet omkring 55. Momentum er svagt stigende på ugebasis, og kursen skal igennem 58, før signalet skifter til køb i Bollingerkanalen. Selskabet bibeholdt en del af gevinsten fra salget af ØK Venezuela, og det bliver interessant at se, hvornår selskabet begynder at købe nogle i branchen. Anbefaler at man afventer  regnskabet.

C20
C20

C20 er igen under 1000, men den overordnede tendens har fortsat den stigende tendens. Momentum på ugebasis har en sivende tendens, mens der er en svagt stigende tendens på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit er ved støtteniveauet 975. Bollingerkanalen er fortsat køb på ugebasis og i salg ved brud af niveauet 950. Nærmeste støtteniveau er ved 950 og herefter i niveauet 930. Der er modstand ved 1100 og herefter i niveauet 1200.

De danske selskaber der rammer ved siden af forventningerne bliver for alvor straffet.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.