3K +plus

BørsUdsigten: Vendedag for C20! EXIT USD! Midlertidig Top i Olie?

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,8 pct. og 2,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra en stigning på 1,5 pct. til et fald på 1,8 pct. til morgen, torsdag.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen torsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (22.870 minus 1,8 pct. (432 point), har indekset brudt ned gennem den sekundære konsolidering. Bruddet af 23.550 niveauet udløste et bekræftet salgssignal og EXIT. Chartet har testet den gamle støtte nu modstand i 23.550 niveauet, hvilket er helt efter bogen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.300. Genkøb ved brud af  ved brud af 23.750 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 23.500 niveauet. Genkøb i 23.500 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.828 minus 0,4 pct. (10 point) for Shanghai indekset er der tale om en fortsat sidelæns konsolidering med en bundlinie i 2.795 niveauet og en toplinie i 2.900 niveauet.

Brud af 2.795 niveauet er Exit-signal!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 2.885 niveauet. Genkøb ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.854 niveauet. Genkøb ved brud af 2.865 niveauet. Strategi: Sælg

 

EXTRA

Nikkei225

Nikkei225 (21.742 plus 1,5 pct. (336 point) brød ud af sin kileformation med en bevægelse OP! Der er tale om en accelererende tertiær trend.

Det er et meget stærkt Købesignal!!

Det betyder en køb strategi for de japanske aktier. Tertiært salgssignal ved brud af 21.300 niveauet.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.036 plus 1,5 pct. (44,36 point) blev den psykologiske modstand i 3.000 brudt. (3K +plus). Den positive tertiære trend holder endnu, og der er tale om et bekræftet brud. Det indikerer yderligere stigninger. Tertiært salgssignal ved brud af 2.990 niveauet. Exit ved brud af 2.800 niveauet.

Det 200 dages glidende gennemsnit ble ligeledes brudt.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.990 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Stop loss ved brud af 2.898 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.192 – minus 3,3 pct. (40 point), er der tale om et brud af den stigende tertiær trend i 1.222 niveauet. Det udløste et rent salgssignal!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.222 niveauet (købt i 1.189 niveauet). Genkøb ved brud af 1.222 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.180 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.623 plus 1,0 pct. (17 point), blev bruddet af toplinien i 1.600 niveauet endeligt bekræftet. det giver en god indikation på yderligere stigninger.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.505 niveauet (solgt i 1545 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.605 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.600 niveauet. Stop loss ved brud af 1551 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.658 plus 1,3 pct. (153 point), fortsætter stigningen efter  bruddet af toplinien i den sekundære konsolidering i 11.250 niveauet. Det indikerer yderligere stigninger.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.475 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.425 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Stop loss ved brud af 10.866 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,769) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af bundlinien i 6,795 niveauet. Det udløser salgssignal og EXIT af alle USd positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta). BørsUdsigten forventer en kraftig bevægelse, i første omgang ned mod 6,50 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 6,81 niveauet. Genkøb ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (34,1) til morgen, torsdag, er der udløst et sekundært salgssignal ved bruddet af 35,5 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning af den positive trend.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 35,5 niveauet (købt i 26,3 niveauet). Genkøb ved brud af 36,5 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 35,5 niveauet. Genkøb ved brud af 38 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.