Nyt signal i NNIT

Print Friendly, PDF & Email

Der er været stort volatilitet i aktiekursen igennem det meste af 2016. Aktien var nede i niveauet 163-165 i februar og i juli var kursen i 285-290 og aktien handles nu i niveauet 190-192.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Det betyder, at der er en stigende tendens i MACD. Momentum og RSI på ugebasis.

Nyt signal i Bollingerkanalen.

Nyt signal i Bollingerkanalen.

Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og kurskanalen på dagsniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og er ved at etablere et ”Golden Cross” på dagsniveauet.

Modstandslinien er brudt .

Modstandslinien er brudt .

På ugebasis skal kursen over 205-220, før der bliver etableret et nyt købssignal på ugebasis i signalmodellerne.

Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation, så den langsigtede tendens er fortsat svag. Tager en position i aktien på det nuværende niveau.  Målkurs 220, stop-loss 180. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.