Vælgerne har ALDRIG sagt JA

BØRSUDSIGTEN: Skal den danske krone flyde? Kritisk Krydspunkt Holdt! Nationalbankens valutaspekulation! Bryder S&P500 modstandslinien? Forsvar af en udemokratisk beslutning!

 

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,2 pct. (1,76 point) i indeks 799,67.

De europæiske aktiemarkeder lukkede uforandret fra et minus på 0,1 pct. til et plus på 0,02 pct. i går, torsdag.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,2 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne nogenlunde uforandret plus / minus 0,1 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten genkøbte i 730 niveauet. og der hjemtages gevinst ved brud af 785 niveauet oppefra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har købt i 745 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 815 niveauet. Der genkøbes ved brud af 807 niveauet nedefra.

Ved brud af 775 niveauet oppefra åbnes en spekulativ shortposition (Der sælges aktier).

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 740 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 800.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt lavere til morgen, fredag.

 

Nationalbanken

Nationalbanken har sænket renten yderligere med 0,25 pct. til minus 0,75 pct.

BørsUdsigten vurderer, at Nationalbanken ikke vil foretage sig noget så drastisk, såfremt der ikke var seriøse problemer.

BørsUdsigten vurderer, at man vil prøve at ”slukke” ilden – så hurtigt som muligt – men det er fortsat ”billigt” for spekulanter, at spekulere for en opskrivning.

Situationen er samfundsmæssig uholdbar, såfremt den negative rente fortsætter!

Nationalbankens / Danmarks problem er, at man ikke kan have en negativ rente over en længere periode – så bryder det økonomiske system sammen.

Når bankerne først skal have penge for at man har en lønkonto, hvor der sættes 10.000 DKK ind, og såfremt man ikke bruge dem, hvad der normalt er tilfældet – står 9.925 DKK. Så kan det bedre betale sig at få udbetalt lønnen i kontant – og lade dem ligge under hovedpuden.

Hvad sker der med pensionskasserne?

De har nogle lovgivningsmæssige udbetalingsforpligtelser.

Samtidig skal de sørge for, at værdierne ikke smuldrer – og samtidig med at de har nogle lovgivningsmæssige krav, der skal overholdes. De er nødt til at sikre aktiverne/aktiernes værdi.

Efter SNB (Schweiz) løb fra en fastkursaftale – de havde en negativ rente på 0,8 pct. i SNB – er man lige pludselig blevet opmærksom på risikoen ved fastkurssamarbejdet.

Revalueringen af CHF betød kraftige kursfald i Schweiziske aktier – kan pensionskasserne klare en sådan nedskrivning af danske aktier – og en nedskrivning af værdien på deres udenlandske beholdninger uden at de kommer i konflikt med finanstilsynets regler.

BørsUdsigten forventes yderligere rentefald, da pensionskasser, forsikringsselskaber, og banker kun kan placere deres overskydende penge ”uden tabsrisiko” i obligationer og finansielle aktier (og ejendomsaktier) vil efterspørgslen

De regler og lovgivning man har, kan man ikke blot lave om fordi det er politisk bekvemt.

Der er en grund til at man har indført en lovgivning – og hvis loven ændres er det fordi lovgivning man har lavet IKKE er god nok!!

BørsUdsigten kan ikke rådgive eller anbefale hvad man skal gøre (der er tale om en politisk vurdering og ikke en økonomisk, der dog har økonomiske konsekvenser) – men kun anvise nogle løsninger – og beskrive hvad vi ser som risiko.

BørsUdsigten kan ikke vurdere eller anbefale hvad den enkelte skal gøre med deres aktier.

BørsUdsigten kan anvise, at hvis man ønsker at kurssikre kan det gøres ved, at man i den nuværende situation (risiko for revaluering) – ikke finansierer købet af udenlandske aktier med DKK – men benytter den valuta aktierne er noteret i.

Da fastkursen er overfor euro, kan man sælge euro/anden valuta mod DKK (spekulerer mod Nationalbanken).

Der er ingen der siger, at ovennævnte kommer til at holde stik (revaluering) – og så længe Nationalbanken har våben, er der ingen grund til panik!

Man skal blot forholde sig til situationen.

Husk Nationalbanken kan trykke alle de penge han vil, og normalt bør man ligge i ryg på centralbankerne!

Nationalbanken vil kæmpe for en fastkurs med næb og klør.

Der er tale om valutaspekulation fra Nationalbanken’s side.

Giver Nationalbanken op, vil det betyde nedskrivning af valutabeholdningerne og en sandsynlig nedgradering fra kreditvurderingsinstitutterne (Fitch, S&P etc.) fra vores fornemme A.

En spekulation vi kunne have undgået, såfremt man havde ladet den danske krone flyde.

Spekulationen sker for dine og mine penge, på trods af, at danskerne har sagt NEJ til euroen, og aldrig har sagt JA til en fastkurspolitik.

Fastkurspolitikken er en politisk beslutning – vælgerne aldrig har sagt JA til – men er gennemført hen over hovedet på os – og dermed udemokratisk i sin gennemførsel.

– Og nu skal vælgerne betale såfremt spekulationen mislykkes!

Hvem er ansvarlig og hvordan er de ansvarlige?

– Og Ja – fastkurspolitikken har i de perioder, hvor der har været ro, været en ganske god ting – men hvem siger der ikke ville have været ro alligevel.

Nu indhenter fortiden – på samme måde som man slår en ”prut” med vinden i ryggen – de politiske beslutninger, der er truffet hen over hovedet på vælgerne ved euroafstemningen.

Når vælgerne ikke ville sige ja til euroen – så måtte politikerne træffe en anden beslutning for vi ved jo bedst. (Vi er klogere end vælgerne – og det kalder man demokrati).

Storm P udtrykte det: Politikkernes eneste problem er vælgerne, der ikke vil det samme.

BørsUdsigten har af gode grunde ikke overblik over alle mulige forhold – men nævner nogle enkelte.

Banker og realkredit vil sandsynligvis også få problemer med at overholde gældende lovgivning – så finanstilsynet vil komme på overarbejde.

Sker der en opskrivning af DKK (revaluering) vil det sandsynligvis betyde nye tab og hensættelser i bankerne – også på deres aktiebeholdninger.

De grimme spekulanter stiller blot politikkerne til ansvar for en politik, der har medført lovgivningsmæssige og økonomiske skævheder!

– Og spekulanterne prøver at rette op på disse!

Er der ikke skævheder – der ingen grund til spekulation!

– Og det er aldrig sjovt at blive udstillet!

 

BørsUdsigten’s holdning – Retten til at være Uenig!

Nogle læsere har ment at BørsUdsigten skulle komme med en anbefaling om hvorvidt man skal kurssikre sine aktiver / indtægter mod en revaluering af DKK.

BørsUdsigten kan ikke give nogen anbefaling, da der er tale om en politisk beslutning.

BørsUdsigten’s holdning er at fastkurspolitikken kan give stabilitet – men også være en sovepude.

Det betyder, en parameter mindre, at bekymre sig om i virksomhederne – og giver en samfundsmæssig stabilitet – hvis den bygger på et fornuftigt grundlag.

BørsUdsigten’s holdning er helt klart imod euroeksperimentet på baggrund af de nuværende præmisser og et økonomisk synspunkt.

Først og fremmest er euroen en politisk beslutning – ikke en økonomisk.

Der er ikke noget fælles værdigrundlag.

Stabilitetspagten, der skulle udgøre dette værdigrundlag, bliver IKKE overholdt af de enkelte lande.

Ulighederne i de enkelte landes finanspolitik gør, at forskellene bliver større og større –ligesom den stærkeste kraft i universet – renters rente!

Nogle lande skal blot udnytte systemet, og trække penge ud – og drage fordel af Tyskland / de Nordeuropæiske’s kreditværdighed. Endvidere ser vi et land som Luxembourg, der på det groveste udnytter EU’s skattesystem for egen vinding i stedet for at sørge for i solidaritet at lukke hullerne – i stedet for øjnene.

Der er nogle der sætter sig til bords – spiser og drikker – og rejser sig uden at betale regningen.

De ansvarlige er ikke vælgerne; men de politikere, der ikke er deres ansvar voksent – bevidst eller ubevidst. Man får de politikere man har valgt – men man ved aldrig hvad man stemmer på!

Dem der betaler er befolkningen og de arbejdsløse unge.

Landene har forskellig kultur og moralkodeks. Der SKAL bygges på de samme værdier.

ECB er tvunget til at omgå deres mandat – og eksponerer sig voldsomt ved nu at købe statsgældspapirer op i det primære marked. (Spekulation)

Sker der en default i et land som Grækenland kan man til nød nedskrive aktiverne – men er der tale om et større land – er konsekvenserne at hele tilliden til euroen forsvinder – og man står tilbage med en mængde euro – som pludselig er en kæmpeinflation.

Arbejdsløsheden og fattigdommen i ”udkantseuropa” vil føre til social uro, blot fordi politikkerne ikke vil gennemføre de strukturelle reformer der skal til, for at få investeringer til landene. De tør ikke, da de lever af ”sytemet”, og det er en skændsel for demokratiet og de unge arbejdsløse, når problemet kan løses.

Politikkerne spiller for øjeblikket med Europa’s stabilitet – den stabilitet som burde være den man slutter op om.

Der er for mange privilegier forbundet med EU (Skattefrihed i EU organisationer (også for danskere der arbejder for EU i Danmark) – Højt lønniveau – og gode pensioner)

BørsUdsigten er ikke modstander af grundlaget for EU – nedbrydning af handelshindringer, fri konkurrence og et stort marked – tværtimod.

Hermed skulle BørsUdsigten’s indgangsvinkel til EU / euroen være helt klar.

BørsUdsigten vurderer, at eurosamarbejdet over tid, IKKE vil overleve i den nuværende form.

Så længe værdigrundlaget ikke er til stede allokerer BørsUdsigten for at man skal lade DKK flyde – det gjorde vi under finanskrisen 2008 og frem – og det gør vi NU.

Det rigeste samfund får man, når man hele tiden er i bevægelse – og retter sig ind efter omgivelser – selvom det mest bekvemme er stabilitet.

Det er IKKE ensbetydende med, at der sker opskrivning eller den danske krone skal flyde – Det er der højere magter til at beslutte.

Derfor har BørsUdsigten opfundet begrebet (N)euro – New euro, Northern euro, No euro.

Naturligvis er der nogle der har en anden vurdering, men man kommer kun videre ved en dialog.

Ovennævnte blot tanker en tidlig fredag morgen (;-D)

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går torsdag.

RadioShack gik som forventet konkurs i går, torsdag, hvilket betyder at

I dag kommer de officielle beskæftigelsestal for USA. Tallet har betydning for vurderingen af den økonomiske vækst i USA, og dermed, hvornår man kan forvente en normalisering af det amerikanske renteniveau. Normalrenten er historisk BNP plus 2,5 pct.

Antallet af førstegangsøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse var på 278K hvilket var en stigning i forhold til sidste uges på 267K, og vi ligger tæt på den strukturelle arbejdsløshed.

Disse tal indikerer at beskæftigelsestallene godt kan blive pæne, selvom der kun er tale om den ene side.

Pæne tal kan som sagt betyde en fremrykning af beslutningen for en rentestigning fra FED.

Gårsdagens Handelstal viste en kraftig forværring, og indikerer at der efter stigningerne i USD er en rimelig efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 1,2 pct. (211,86 point) i indeks 17.884,88.

S&P500 lukkede med en stigning på 1,0 pct. (21,01 point) i indeks 2.062,52.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,0 pct. (48,39 point) i 4.765,10.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.063), er det tredje gang 2.060-62 bliver testet.

Et brud forventes at give et stærkt købesignal og en bevægelse mode den gamle top i 2.090 niveauet.

BørsUdsigten har fortsat et mål på 2.200 niveauet i løbet af 4-7 måneder. Det er ikke ensbetydende med at der ikke kan komme tilbageslag.

Der kan fortsat være tale om en s-h-s formation, der først neutraliseres ved brud af 2.090 niveauet; men BørsUdsigten ser den midlertidige topformation som mindre sandsynlig.

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 2.020 niveauet. Take Profit lægges ved brud af 2.050 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt positionen i 2.025 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.990 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.978.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer konsoliderer sig neutralt med pil op.

Signalmodellerne ligger i overvejende i køb. Bollinger udløser købesignal ved brud af 1.268-70 niveauet.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier, på forskellige trendniveauer.

06SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation stiger med 0,07 pct. i 1,81 pct. Den toårige rente stiger med 0,04 pct. til 0,52 pct., og den 30 årige rente stiger med 0,09 pct. til 2,43 pct.

Den 10 årige tyske Bund uforandret i 0,36 pct.

Renteudvikling i UA indikerer, at obligationshandlerne forventer et rimeligt pænt beskæftigelsestal.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:35 i 6,493 (6,560) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,147 (1,135) for 1 EUR – er rettet Ejvind (;-D). USD/JPY noteres i 117,3 (117,2). EUR/JPY noteres i 134,2 (134,5).
USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,49), holdt krydspunktet i 6,56-57, og afviste angrebet.

Det indikerer, at vi skal have en lidt længere konsolidering i USD!

Toplinien ligger i 6,60 niveauet og bundlinien foreløbig i 6,48 niveauet.

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten i 6,62 niveauet solgt vores lange position fra 6,12 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trendlinie i 6,55 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten i 6,53 solgt den position der blev købt i 6,05 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,60-62 niveauet.

Strategi Sælg.

De korte indikatorer er på vej mod oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, med et kraftigt salgssignal i MacD (red alert)

06USDDKK
USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.268 (1.273) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Vurdering udgår – der henvises til gårsdagens!

Prisen er opdateret

 

Olie

Olieprisen noteres markant højere til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 51,84 (47,72) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 57,92 (53,50) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag. Specielt Kina ligger lavere – om det er fordi den Argentinske præsident

Nikkei225 holder stiger med 0,8 pct. (144 point) i indeks 17.649. Hang Seng falder med 0,5 pct. (114 point) i indeks 24.652. Kina’s CSI300 falder med 2,2 pct. (73 point) i indeks 3.563. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct.(3 point) i indeks 1.956. Australien ASX200 op med 0,2 pct. (9 point) i 5.820.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (800), ligger vi fortsat i en sekundær stigende trend, men en tertiær konsolidering i form at en sandsynlig positiv fortsættelsesformation, der bekræftes ved brud af den faldende trendlinie i 807 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 815 niveauet taget gevinst af den position der blev købt en position i 745 niveauet.

Der genkøbes ved brud af 808 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten en lang position fra 730 niveauet (købt). Der hjemtages gevinst ved brud af 785 niveauet.

Strategi: Køb.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 740 niveauet (oppefra)

Strategi: Køb

06C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer konsoliderer sig i positivt overkøbt territorium.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

 

 

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

 

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.