Udsigt til Yderligere Vækst (- og afkast)

To former for risiko når man investerer i aktier

Den markedsmæssige (makroøkonomi, renter, inflation og udvikling indenfor sektorer)

Og

den selskabsspecifikke (den enkelte virksomhed)

Inden for investering, taler man ofte om to typer af risiko – selskabsrisiko og markedsrisiko.
Selskabsrisiko er risikoen forbundet til en bestemt virksomhed og kan minimeres ved at sprede sig på flere selskaber.
Markedsrisiko er risikoen ved at investere i aktier og påvirkes af forhold som inflation, renter, makroøkonomi og politik og kan ikke minimeres.

BørsUdsigten vælger derfor ugens aktie indenfor produkttankskibe – sidst var det Torm.

Ugens Aktie er tankskibsrederiet HAFNIA TANKERS

Kursen på Analysetidspunkt 52 NOK pr aktie 

TORM er noteret både på Københavns Fondsbørs og Nasdaq

Fundamentalt ser BørsUdsigten nogle hovedpunkter omkring potentiale / risiko:

Hafnia ejer 123 produkttankskibe af MR, LR1, LR2 og kemikalietankskibe incl. salg/lease back. Derudover er der en sikker indtægt ved at operere 118 skibe.

Hafnia var dygtige (heldige) med køb af 14 LR1 skibe fra Scorpio Tankers i januar måned 2022 inden raterne sprang op. Det giver stigning i indtjening og skibsværdier.

Produkttankmarkedet har vist sig at være det bedste sted på tankmarkedet i 2022, og der har været meget store ratestigninger. Siden 1. december 2022 er der kommet følgende opdatering af rateniveauet.

Scorpio Tankers gav en opdatering om en snitindtjening for LR2 skibe på i gennemsnit nærmer sig 100.000 dollar pr. dag, ifølge Turner Holm i Clarksons Platou Securities.

“Selv om det kan føles tøft å gå inn etter en så sterk oppgang, tyder den lave flåteveksten og ordreboken, samt det faktum at Europas forbud mot import av russiske oljeprodukter fortsatt ligger foran oss, at det kan være mye mer oppsidepotensial i disse aksjene”, skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Det giver en god mulighed for endnu større indtjening i Q1 2023

Når vi ser på Hafnia’s Q3 regnskab meget informativt.

Som en investor er der yderligere en meddelelse at holde for øje, og det er den nye udbytte strategi.

Den udstikker en pay out ratio på 60 pct. når net loan to value er under 40 pct. P.t. med de gamle tal er den 43 pct.. Der er rigtig gode chancer for, at der udbetales højere udbytter, da både skibsværdierne og afdragene henholdsvis stiger, og lånefinansieringen falder.

HAFNIA udbetalte 0,28 usd i udbytte for 3die kvartal, modsvarene 2,80 NOK.

BørsUdsigten forventer et udbytte p 3,0 NOK for 3die kvartal. I den forbindelse skal man have for øje at kursen p.t. er 52 NOK – så et direkte afkast på 5,7 pct. på et kvartal. (BørsUdsigten skal nok lade være med at gange med 4, (skomagerregning), da der kan være store ratemæssige udsving.

Risikoen er naturligvis at skomagerregningen ikke holder.

Hvad er sandsynligheden for at skomagerregningen holder?

Er raterne indtjeningen holdbare, eller er der tale om et af de normale “blips”, som vi ser i tankmarkedet?

LR2, LR1, MR og chemikalietankskibe er nok de skibstyper der vil være størst efterspørgsel efter.

Der er Ikke kontraheret noget væsentlige nybygninger på trods af de høje rater. Normalt stiger kontraheringerne når raterne eksploderer.

Årsagen skal nok findes ved, at der ikke kan leveres produkttank før i 2025. Årsagen til det er at der er rigtig mange Containerskibe og LNG-Gasskibe, der optager værftskapaciteten (Været begunstiget af rigtig gode markeder). Det vil sige at der ikke komme yderligere kapacitet på markedet for de mellemstore tankskibe.

Der investeres ikke i nye raffinaderier i vesten, da man politisk ønsker en udfasning af fossile brændstoffer. Det betyder, at der bliver en mindre kapacitet, og at raffinaderierne flyttes nærmere til olieproducenterne. Det betyder, at efterspørgslen efter VLCCere bliver mindre.

Russisk embargo, der er planlagt til at træde i kraft 1. februar 2023, vil betyde forøgede sejltider, da man skal længere væk for at afhente lasterne. Den forlængede sejltid forventes at bruge 6-8 pct. mere sejltid (=mindskning af flåden)

BørsUdsigten vurderer, at der er intet der tyder på at raterne falder væsentligt (en der er ingen garanti)

OBX euronext, S&P500, USD og Olieprisen/Aktiemarkedet. Sidstnævnte da der oftest er en invers korrelation – samt mulighed for kontango! – se BørsUdsigten!

 

HAFNIA teknisk vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Hafnia, ligger vi i en sekundær konsolidering med en bundlinie i 50,5 NOK niveauet og en toplinie i 60 niveauet. Brud af disse niveauer udløser henholdsvis køb og salgssignal.

I konsolideringen ligger en faldende trendlinie (kileformation), og brud af i dag, mandag (2/1-2023) udløser brud af 54,5 niveauet. købesignal. RSI signalerne er vendt og siger køb.

Spekulativt køb ved brud af 53,3 niveauet.

Første målzone ligger i 60 niveauet og anden målzone i 80 niveauet.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten en afvent strategi, og sekundært en købestrategi

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer aktier i Hafnia

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.