TINA viste sit kønne ansigt (;-D)

BørsUdsigten: Opbremsning i USD?

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 1,9 pct. og 2,7 pct for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,8 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne rundt nulstregen plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lidt højere, nu til morgen tirsdag.

 

TINA – There Is No Alternative – lægger hånden under aktiemarkedet. Andre steder, hvor man p.t. kan tjene penge er ejendomsmarkedet, og råvarer/ædelmetaller.

TINA er en konsekvens af centralbankernes pengetrykning, og derfor en indikation på en kommende inflation.

TINA betyder, at der er så mange penge i markedet, at der tages større og større risici til et mindre afkast; men dog positivt.

Der var tale om automatiske pensionsindbetalinger, hvorfor den første dag i måneden byder på likviditet og ofte stigninger.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,7 pct. (23 point) i 3.295 – er der tale om et brud af toplinien i en konsolidering i 3.275 niveauet, og dermed et købesignal. Bruddet er ligeledes en indikation om, at den gamle top i 3.395 niveauet skal testes.

Der er igen kommet momentum i chartet (;-D)

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar. Alternativt benytter man brud af den faldende toplinie (positive fortsættelse) til køb. Man skal dog være opmærksom på at med faldende momentum bliver gevinsterne mere langsigtede.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.240 niveauet. Stop loss ved brud af 3.240 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.207 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,6 pct. (357 point) i 22.548 (handles fortsat)) er der tale om et brud af den negative trend, og dermed et spekulativt købesignal.

Første tegn på en opbremsning/købesignal ved brud af 22.250 niveauet – tjek, og home free ved brud af 23.000 niveauet.

Nikkei225 har tabt momentum de seneste 2 måneder. Brud af 22.675 niveauet har udløst tertiært salgssignal. Tertiært udløses købesignal ved brud af 22.250 niveauet.  Brud af 23.000 niveauet udløser nyt sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.250 niveauet (solgt i 22.675 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.350 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 22.535 niveauet (købt i 22.600 niveauet). Genkøb ved brud af 23.000 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,1 pct. (3 point) i 3.371– handles i skrivende stund), er der tale om en accelererende optrend, der er bekræftet ved bruddet af 3.335 niveauet i en sekundær konsolideringsformation i form af et flag.

Umiddelbart ligner det en konsolidering med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.275 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.330 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.335 niveauet (solgt i 3.185 niveauet). Stop loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 1,4 pct. (18 point) i indeks 1.305) er der tale om en omvendt kileformation, hvor bunden er “blød”. Bruddet af 1.294 niveauet af dette niveau udløste rent salgssignal. Bruddet af det 24 dages glidende gennemsnit i 1.294 niveauet, har udløst et sekundært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.337 niveauet (købt i 1.291 niveauet). Genkøb ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.294 niveauet (købt i 1.181 niveauet). Genkøb ved brud af 1.340 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 2,3 pct. (39 point) i indeks 1.746, blev den tertiære nedtrend brudt, og der blev udløst et spekulativt købesignal, der mindst indikerer en opbremsning.  Der er tale om en tertiær sidelæns konsolidering med toplinie i 1.745 niveauet, og en bundlinie i 1.707 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.770. Genkøb ved brud af 1.727 niveauet (ændret fra 1.760 niveauet). Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.732 niveauet (købt i 1.675 niveauet). Genkøb ved brud af 1.785 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 2,7 pct. (334 point) i indeks 12.647), er der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 13.085 niveauet, og sekundært ved bruddet af 12.707 niveauet. Der indikeres en lidt længere nedtur da både det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt. Brud af 12.650 niveauet indikerer en opbremsning af den negative trend (Testes NU!).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.185 niveauet (købt i 12.645 niveauet). Genkøb ved brud af 12.650 niveauet (Testes NU!). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.707 niveauet (købt i 10.900 niveauet). Genkøb ved brud af 12.950 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,328) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning af en negativ trend. Brud af 6,265 udløser nyt salgssignal, og brud af 6,355 niveauet bekræftet udløser købesignal.

EXIT-signal blev udløst ved bruddet af 6,555 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,558 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien 6,555 niveauet betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43,8) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den sekundær sidelæns konsolidering i 43,5, hvilket har udløst købesignal. Ny toplinie i 44,5 niveauet og bundlinie i 42 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbrud af konsolideringen forventes derfor at blive meget kraftig!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.