Stilhed før Storm?

BørsUdsigten: Salgssignaler hele Vejen Rundt! Nedtrenden fortsætter på Trods! Fortsat stærk USD!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 5,2 pct. og 6,2 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres negativt med fald på mellem 0,2 pct. tog 6,4 pct. (AUS) til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede tirsdag med stigninger på mellem 2,3 pct. og 2,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 4,6 pct. og 4,9 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 3,7 pct. og 4,4 pct. idag, onsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, onsdag.

 

Wuhan Coronavirussen – COVID-19 

Tirsdag 80.881 registrerede smittede  plus 21 og 3.226 døde plus 20 – dødelighed 4,0 pct.

Onsdag 80.094 registrerede smittede plus 13 og 3.237 døde plus 11 – dødelighed på 4,0 pct.

BørsUdsigten vurderer ud fra ovennævnte, at Covid-19 i Kina har tabt momentum, virusangrebet har toppet!

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en pandemi – og p.t. er ude af kontrol.

 

Der er tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

 

Hong Kong: 

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

BørsUdsigten noterer en laveste notering i 22.277 niveauet, hvilket er bunden i konsolideringen, der testes NU.

Umiddelbart vurderer BørsUdsigten, at vi befinder os i en sidelæns konsolidering med en toplinien 24.130 niveauet og en bundlinie i 22.277 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges.

BørsUdsigten har solgt kortsigtet ved bruddet af 26.425 niveauet. Genkøb ved brud 23.500 niveauet.

EXIT ved bruddet af 26.100 niveauet. Der er tale om indikation på en længere nedtur. Salgssignalet bliver annulleret ved brud af 27.065 niveauet.

Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

Salgssignal ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.900 niveauet. Strategi: Sælg

Nyt EXIT signal ved brud af 2.800 niveauet.

Første købesignal ved brud af 2.800 niveauet.

Der er tale om et tilbageslag, og candlelight indikerer sælg.

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede tirsdag med en stigning på 6 pct. (143,06 point) i indeks 2.539,19.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.539), er der tale om et nyt salgssignal ved bruddet af 2.477 niveauet. Købesignal ved brud af 2.612 niveauet. Der forventes en test af 2.477 niveauet – hvilket skete i går, tirsdag.

Bruddet af 2.725 niveauet udløste nyt salgs-/EXIT signal. Brud af 2.725 niveauet annullerer det tertiære salgssignal. Der er udløst nyt “Death Cross”.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.060 niveauet. Genkøb ved brud af 2.612 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.046 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 1,5 pct. (15,28 point) i 978,98.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (979), blev den gamle støtte nu modstand i 970 niveauet brudt efterfulgt af en reversal og test af modstanden i 970 niveauet. Der er udløst EXIT signal ved bruddet af 970 niveauet.

Der er udsendt et lille “death cross”

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 1.172 niveauet. Genkøb ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.076 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 3,3 pct. (44 point) i indeks 1.373 – er der tale om en negativ trend. På vores candlelight er der tale om en reversal (lille flush out), og en sandsynlig ny test af 1.350 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.700 niveauet. Genkøb ved brud af 1.422 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.676 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 2,3 pct. (197 point) i indeks 8.939, er der tale om et frit tertiært fald! EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet.

Der er oplæg til et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D)

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 12.000 niveauet. Genkøb ved brud af 9.470 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.553 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,79) til morgen, onsdag, er der tale om en “kopformation”. Bruddet af 6,73 niveauet udløste et købesignal, og V-formation. Brud af 6,73 niveauet udløser salgssignal – og en sandsynlig W-formation. Nyt salgs “set up” ved brud af 6,525.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,60 niveauet, efter hjemtagelse gevinst ved bruddet af 6,91 niveauet (købt i 6,775 niveauet). Hjemtagelse af gevinst (salgsignal) ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet (købt i 6,72). Genkøb ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (28,3 USD) til morgen, onsdag, er der tale om et udbrud af konsolideringen i en Ø formationen, og en fortsat negativ trend.

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 32,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 53,75 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.