Stærkt regnskab fra Softronic

Det svenske IT-konsulent firma Softronic var med regnskab mandag, hvilket overraskede markedet positivt og sendte aktien op med 7,5 pct. Der er købssignal i aktien på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af oktober.

Modstanden er brudt.

På ugebasis har der været købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic siden juni. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af juli.

MACD stiger på ugebasis.

Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD holder sig over 1,0 og RSI har ramt 80.

Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens og har været det siden foråret. Modstandsniveauet ved kurs 20 ser ud til at være brudt efter 3 gange test. Næste modstandsniveau er ved 23 og herefter i niveauet 26, mens der er støtte i niveauet 18 og herefter i niveauet 16. Anbefaler køb på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.