Stærk udvikling

De internationale aktiemarkeder har klaret sig stærkt i måneden, der er gået og i den kommende måned er det nøgletallene, som vil afgøre udviklingen i aktiemarkedet samt Brexit og forhandlingerne mellem Kina og USA.

Købstilbud på Veloxis Pharmaceuticals på 6 kr., hvilket er lavere end toppen fra 18/11, hvor aktien var i 7,49, men det er stadig langt fra introduktionskursen i 2007, hvor aktien blev handlet i 43-45. Der har ikke været nogen større børsnotering på det danske marked i år. Der har været for meget snak om en kommende recession, hvilket har gjort det svært for selskaberne at tiltrække nok investorer.

Den danske høreapparatsektor har rettet sig i ugens løb og meget indikerer, at man i USA udskyder muligheden for at købe høreapparat i supermarkedet til næste år. Det betyder, at GN Store Nord og Demant begge holder fast i den stigende tendens. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger, hvilket giver en positiv indikation i begge aktier. En rød dag giver en opsamlingsmulighed i de to aktier.

Flügger ekspanderer med køb af polsk malingsproducent Unicell Poland. Flügger har på det danske markedet leveret en lidt anonym tilværelse de sidste par år, hvilket har betydet, at aktiekursen har bevæget sig vandret i niveauet 280-300 siden efteråret 2018 og inden da blev aktien handlet vandret i niveauet 340-370. Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket giver en positiv indikation i forhold til kursudviklingen i fremtiden. Udbyttet blev sænket til 10 kr. mod en række tidligere år på 15 kr. pr. aktie. Måske var man allerede i forhandlinger med polakkerne ved årsregnskabet, så man viste, at man skulle bruge pengene. Aktien svinger ikke meget, så en kedelig aktie til dårlige tider.

Danske regnskaber i den kommende uge er der ikke mange af, men Flügger kommer med regnskab torsdag og det samme gør SAS. På det svenske marked er der onsdag Clas Ohlson.

SAS har fået medvind den seneste tid, da flere konkurrenter i branchen har valgt at reducere i deres kapacitet og holder billetpriserne på det nuværende niveau. Teknisk fandt aktien støtte i 8,5-9 i sommers og er nu handlet op i niveauet 13,5-14, 5. Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller, så RSI har ramt niveauet 82 og MACD er pænt over 1. Momentum på månedsniveauet er hoppet kraftigt i vejret. Niveauet 14 har tidligere været et modstands- og støtteniveau og herefter i niveauet 18, som var toppen ved månedsskiftet januar/februar.

Det danske marked på ugebasis.

C25-indekset fortsætter den stigende tendens og indekset har passeret modstandsniveauet 1220. Nærmeste modstandsniveau er ved 1250 og herefter i niveauet 1300. På dagsniveauet holder købssignalerne. Der er støtte i niveauet 1150 og herefter i niveauet 1100. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 1200 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1190.
På ugebasis er der ligeledes købssignaler i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Den positive tendens ses også i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 på ugebasis. Momentum er stigende på månedsbasis.

DK Portefølje
Bavarian Nordic er stadig på salgslisten.

Nordisk portefølje
Catena Media er på salgslisten.

Var det korrektion?
Torsdag var aktiemarkedet lukket grundet Thanksgiving. Onsdagens nøgletal fra USA var derimod positive, hvilket giver håb om yderligere vækst i aktiemarkedet.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: salesforce.com, Dollar General, Workday, Lululemon Athletica, The Kroger, Marvell Techmology Group samt The Cooper Comp.

Dow Jones Industrial holder fast i den stigende tendens og indekset er brudt igennem modstandsniveauet 28.000 og dermed nærmer indekset sig niveauet 29.000 og næste modstandsniveau er ved 29.500, mens der er støtte i niveauet 27.500 og herefter i niveauet 27.000. Den fortsat stigende tendens i indekset trækker op i både MACD, Momentum og RSI.

Stigende tendens for S&P 500.

S&P 500 har været i en stigende tendens siden midten af oktober. I midten af oktober etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross” på dagsniveauet og Bollingerkanalen har ligeledes været i køb siden midten af oktober.
Bollingerkanalen har været i køb siden september og Parabolic er gået i køb igen i oktober. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3000 som støttelinie.
Der er en stigende tendens i indekset, der trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 80
Nærmeste modstandsniveau er ved 3200 og herefter i niveauet 3250, mens nærmeste støtteniveau er ved 3100 og herefter i niveauet 3000.

Nasdaq Composite holder ligeledes fast i den stigende tendens og indekset tester modstandsniveauet 8700 og bliver det brudt, så er næste modstandsniveau ved 8750, mens nærmeste støtteniveau er ved 8500 og herefter i niveauet 8300. Den stigende tendens i indekset betyder, at RSI har ramt 80 og Momentum er tæt på at bryde det glidende gennemsnit nedefra.
Strategi: Ændre fra Køb til Hold på det amerikanske indeks.

 

God uge i Japan

Det japanske startede ugen godt med et lille ”gap”, og det blev lukket onsdag, men allerede torsdag var indekset oppe igen. Indekset handles nu i niveauet 23.000-24.000. På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 22.000 og i det samme niveau ligger Bollingerkanalens nedre støttelinie. RSI er over 70. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens og det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra for 1 måned siden, hvilket sender et stærkt signal.

Det japanske marked på vej mod 24.000

Strategi: Giver en hold-anbefaling. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 22.500.

OMX Stockholm 30 har i ugens løb været et snut over 1750, men tabte pusten onsdag og torsdag lukkede indekset i 1735. På dagsniveauet er der etableret salgssignal, idet de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra af den faldende tendens i indekset og Bollingerkanalen er gået i salg.

Først salgssignal på dagsniveauet.

Nærmeste støtteniveau er ved 1650 og herefter i niveauet 1600, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1790 og herefter i niveauet 1825. Siden august har indekset været i en stigende trendkanal, så nu skal den nuværende bund holde.
Strategi: Hold på det svenske marked.

Et nordisk sikkerhedsselskab F-Secure fandt en bund ved slutningen af sidste år i niveauet 2,2-2,3 og nu er aktien handlet op i niveauet 3,1-3,2. Niveauet har tidligere været et modstandsniveau tilbage i efteråret 2016.

Se interessant ud.

Nærmeste modstandsniveau er ved 3,7-3,8 og det blev testet i sommeren 2018. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI har ramt 72. Aktierne ser interessant ud på det nuværende niveau. Anbefaler køb på niveauet.

Det tyske marked på ugebasis.

Frankfurt DAX 30 bevæger sig vandret i niveauet 13.200 de sidste to uger. Markedet konsoliderer sig efter stærke stigninger i september og oktober. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet er blevet brudt og Bollingerkanalen er gået i salg. På ugebasis er der fortsat køb i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.500 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er faldende og MACD er ved at etablere en topformation, mens Momentum fortsætter den stigende tendens både på uge- og månedsbasis.
Strategi: Ændre til hold.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er: Pandora og The Drilling Company of 1972.
Pandora har været en tur i niveauet 274-275 og dermed ligger den nuværende bund højere end den foregående, der var i niveauet 265-270 og fra begyndelsen af oktober. Der er et ”gap” i niveauet 315-327,20.

Pandora

På dagsniveauet er der etableret et købssignal og det lange glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 275 som en støtteline. Der er divergens mellem tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder og så stiger Momentum og RSI på ugebasis. På månedsbasis er Momentum i en faldende tendens og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Bryder kursen igennem 295, så kan den spekulative investor samle op i aktien.

The Drilling Company of 1972 holder fast i den stigende tendens. Der blev etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet på samme tid. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, mens der fortsat er salg i Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis bliver testet som modstandslinien. Den stigende tendens har trukket RSI i 60 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 460 og herefter i niveauet 500. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Ny styrke i olien
Guldet fortsætter den svage udvikling og handles nu i niveauet 1460. Faldet i guldprisen betyder, at der er etableret salgssignalen på ugebasis i både Bollingerkanalen og i Parabolic. RSI har ramt 30 på ugebasis, hvilket indikerer, at det er meget oversolgt og MACD er under 0. Det lange glidende er blevet brudt på ugebasis og samtidig er det lange glidende gennemsnit i Momentum på månedsniveauet brudt oppefra, hvilket giver et negativt billede af guldet på nuværende niveau.

Guldl er kedeligt pt.

SEK/DKK: har fået fart på og er handlet op i niveauet 71. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis, hvis tendensen fortsætter. Alle indikationsmodeller peger opad. Nærmeste modstandsniveau er 71,5 og herefter i niveauet 72.

EUR/USD: tester igen støtteniveauet 1,10, som også blev testet for 10 dage siden. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Forventer at valutakrydset holder fast i det nuværenden niveau.

Metalmarkedet: Har tabt pusten og størstedelen af markedet er gået i salg. Det er kun kobber og aluminium, der kan konsolidere sig.

Landbrugsmarkedet: Holder overordnet fast i den positive tendens. Sukker har tabt lidt Momentum og majs er i salg.

Olieprisen på ugebasis..

Brent Spot holder fast i den stigende tendens, men tester nu det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet og brydes det, er nærmeste støtteniveau ved 60 og herefter i niveauet 58. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er faldet tilbage, mens der er en stigende tendens i Momentum og MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 66 og herefter i niveauet 68.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.