Skete det NU?

BørsUdsigten: Spekulative Vendesignaler. Nærmere en Midlertidig Bundformation på Aktiemarkederne! Superstærk USD! 

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,5 pct. og 3,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med stigninger på mellem 2,1 pct. og 2,6 pct.for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra fald på 0,3 pct. til stigninger på 0,5 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (08:00)

Wall Street indikeres, at åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., når aktiemarkederne åbner senere mandag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere til morgen, mandag. HUSK C20 holdt lukket fredag, og har et “catch up”.

 

Overordnet tilgang: Spekulativt køb far 1/3 del af likviderne; men hav Stop Loss klar!

Forudsætninger og kommentarer nederst.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 2,4 pct. (94 point) i 4.024 niveauet, er der tale om en reverse efter en test af 3.860 niveauet. Det udløser spekulativt købesignal ved bruddet af 3.935 niveauet

BørsUdsigten vurderede onsdag i sidste uge, at der er tale om en bekræftet sekundær nedtrend og en lavere bund. BørsUdsigten noterer, at vi fortsat har en nedtrend, og at man skal tage korte avancer!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position af en lang position ved bruddet af 3.990 niveauet (solgt i 4.180 niveauet). Stop loss ved brud af 3.935 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.415 niveauet (solgt i 4.417 niveauet). Genkøb ved brud af 4.229 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225  plus 0,5 pct. (118 point) i 26.546 (handles fortsat), er der tale om en reversal efter bruddet af den tertiære nedtrend i 25.950 niveauet. I første omgang ligner det en konsolidering med en toplinie i 27.000 niveauet og en bundlinie i 25.700 niveauet (ikke bekræftede niveauer)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 26.050 niveauet (solgt i 26.780 niveauet). Stop loss ved brud af 26.050 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 26.325 niveauet (købt i 26.797 niveauet). Genkøb ved brud af 26.733 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,2 pct. (7 point) i 3.078 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af toplinien i 3.066 i en positiv konsolidering. Bruddet af 3.065 niveauet annullerer en negativ fortsættelse.

Der er fortsat tale om en overordnet nedtrend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.010 niveauet (solgt i 3.045 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.070 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.616 – er der tale om et brud af bundlinien i 1.618 niveauet – bekræftelse af salgssignal. Der er dog også tale om en inside reversal, og en test af den gamle bundlinie i 1.618 niveauet. Brud heraf udløser købesignal.

Der lægges op til en rebound (catch up)!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.748 niveauet (købt i 1.743 niveauet). Genkøb ved brud af 1.618 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet (købt i 1.761 niveauet). Genkøb ved brud af 1.725 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,9 pct. (38 point) i indeks 2.011 niveauet, er der om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Derfor skal man være opmærksom på overholdelse af stop loss.

Der er fortsat tale om en ren nedtrend i det svenske aktiemarked. Det betyder, at man ikke skal være bange for at tage korte avancer. Efterfølgende skal man være klar til at købe.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.963 niveauet (solgt i 2.017 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.973 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.042 niveauet. Strategi: Sælg

Overordnet ligger S30 i nedtrend, så BørsUdsigten vurderer – ikke anbefaler – overordnet at man skal tage korte avancer og afvente køb til vi ser nogle købesignaler!

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 2,1 pct. (288 point) i indeks 14.028 er der tale om en positiv konsolidering, der ofte udmunder i en negativ fortsættelsesformation. Meget spekulativt køb ved bekræftet brud af 13.380 niveauet.

Der er tale om en negativ bekræftet negativ trend – så tag korte avancer (;-D) – eller bliv ude af markedet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 13.663 niveauet (solgt i 14.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.740 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.002 niveauet (solgt i 14.080 niveauet). Stop loss ved brud af 12.835 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,905 pct.) er der tale om en korrektiv bevægelse efter den højeste rentenotering siden 2018. Den negative konsolidering, munder oftest ud i en positiv fortsættelse – eller mindst en konsolidering.

Inflationstallet for april blev på 8,3 pct mod en forventning p 8,1 pct.

Inflationstallet fra USA er 8,3 pct. for april 8,5 pct. for marts og 7,9 pct. for februar. Det burde betyde en væsentlig svækkelse af USD: men krigen  i Ukraine og forventningen til renteudviklingen trækker i den modsatte retning.

En inflation på 8,3 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger.

Det er sket og der tilbagerulles QE på 95 mia. USD pr. måned (balancen i Fed slankes), 60 mia. statsobligationer og 35 mia. realkreditobligationer. Sidstnævnte stramning rammer “Main Street“.

Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Fed meldte ud ved sidste rentemøde, at der kommer 5-7 yderligere rentestigninger i år. Allerede nu er der Fed Nationalbankchefer, der forventer en rente på 3,5 pct. ultimo året. Der nævnes ikke noget vækstforventninger (;-D)

Den forventede rentestigning på 0,5 pct. ved FOMC mødet den 3/4 maj er nu officiel. Næste møder i Federal Reserve er den 14./15. juni og igen den 26./27. juli.

BørsUdsigten noterer, at renten på den 10 åriges statsobligation, er steget 1,2 pct. på blot 2 måned, og for året 2022 til nu fra 1,51 til 3,14 – mere end en fordobling!

Stigende renter er lig med lavere obligationskurser.

Rentestigninger lægger normalt en dæmper på aktieudviklingen!

Det er sjældent at den danske / europæiske rente ikke følger den amerikanske, da US renten er det bedste alternativ!

Inflationen er sammen med den økonomiske vækst en Gamechanger på aktiemarkederne fremadrettet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,05 niveauet (købt i 2,815 niveauet). Genkøb ved brud af 2,93 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,905 niveauet (solgt i 1,826 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,931 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,156) til morgen, mandag, er der tale om en lille konsolidering, og det ligner en ny optur efter en lille konsolidering. Bekræftelse ved brud af 7,17 niveauet.

Paradox

USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.

USD positioner er åbnet igen ved bruddet af 6,90 niveauet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,065 niveauet (solgt i 7.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,14 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,755 niveauet (solgt i 6,745 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,00 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,147 USD) til morgen, mandag, er der tale om en sekundær faldende trend. Det ligner en sidelæns brud af den faldende trend, hvilket indikerer en sidelæns trend, og at det negative momentum bliver brudt.

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om stigende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med en stigning på 1.000 tons i 176.875 tons, mod 260.000 tons for 7 mdr. siden. Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Får vi en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 4,37 niveauet (købt i 4,39 niveauet). Genkøb ved brud af 4,21 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position i 4,66 niveauet (købt i 4,60 niveauet). Genkøb ved brud af  af 4,435 niveauet. Strategi: Sælg

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (109,2) til morgen, mandag, er der tale om en konsolidering med en bundlinie i 102,5 niveauet og en toplinie i  112,5 niveauet (er testet dags dato).

BørsUdsigten noterer at bruddet af 128 har udløst salgssignal, og mindst en konsolidering, med en bundlinie i 98,5 niveauet. Der er tale om udbrud af en kileformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 106 niveauet (solgt i 111 niveauet). Stop loss ved brud af 108 niveauet (Testes NU). Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 107,3 niveauet (solgt i 106,3 niveauet). Stop loss ved brud af 102 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

Gentagelse

I et negativt marked, som vi ser NU – er de fundamentale faktorer sat ud af kraft. Det giver gode muligheder for de langsigtede investorer til at købe billig kvalitetsaktier.

BørsUdsigten vurderer, at det er kvalitetsaktierne, der vil stige mest, NÅR aktiemarkederne vender og der er mange gode køb (;-D)

Grundlaget for den nuværende situation er, at man har mistet tilliden til at inflationen er “contained”. Sidste gang vi hørte det ord var Ben Bernanke før Finanskrisen i USA!

Markedet overreagerer altid på den korte bane.

BørsUdsigten vurderer, at bunden kan være ved at være nået, hvis vi en af de første dage får dannet en bundformation – men muligheden for en “flush out” er til stede. Det kan ske hvis inflationstallet skuffer

Det bedste man kan sige om onsdagens inflationstal er, at der var tale om en opbremsning fra 8,5 pct. til 8,3 pct. – intet tyder på at situationen er contained.

Be greedy when others are fearfull!

Citat Warren Buffet – men ikke dermed være sagt, at bunden er nået på den korte eller lange sigt.

Herefter FOMO – (fear of missing out) – somme tider betegnet som fools rally (;-D)

 

Årsagen til den Negative Reaktion:

BørsUdsigten vurderer, at det ikke er renten; men stramningerne i centralbankernes balancer, der presser aktiemarkederne. I første omgang – på den korte bane – vil den private kreditskabelse i form af udbytter og aktietilbagekøb m.v. opveje opstramningen i Fed!

På lidt længere sigt underbygger stramninger en recession – og politikkerne og centralbankerne ser helst en vækst.

Problemet der skal løses er en opbremsning af INFLATIONEN – men samtidig undgå en negativ vækst (recession)

Renten er på dette niveau ikke af afgørende betydning; men stramninger underbygger en recession/ mindst en opbremsning. Desværre er en recession altid bagudrettet – når definitionen på recession er to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, og det ved vi først flere måneder efter det er sket.

Fed’s Kæmpeproblem er, at balancere den forventede rentestigning med opbremsning / tilbagerulning af QE (salg af obligationer og ingen geninvesteringer) i balancen.

BørsUdsigten vurderer, at central- og nationalbanerne ligger langt bag kurven, og har reageret for sent.

BørsUdsigten vurderer, at Fed vil sætte renten op med 0,5 pct. i hver af de næste 3 rentemøder, og efterfølgende 0,25 pct. efterfølgende.

Næste møder i Federal Reserve er den 14./15. juni og igen den 26./27. juli.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en kamp mellem inflation minus rente og økonomisk vækst. Tallet skulle helst være negativt (;-D)

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.