Rockwool midt i en rebound

Rockwool har været under pres siden slutningen af juni, hvor aktien blev handlet i niveauet 1700- 1750. I dag er aktien i kurs 1400-1460. Aktien fandt støtte i niveauet 1225-1250 i begyndelsen af oktober.

De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet i slutningen af oktober og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1350 som en støttelinie. Bollingerkanalen på dagsniveauet har etableret et købsignal i midten af oktober.

Grafen på dagsniveauet med 3 gaps.

På ugebasis er Bollingerkanalen gået i køb for 2 uger siden. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 1500.

Ugegraf.

Der er en positive tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60 og der er en positiv tendens i Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved 1800 og herefter i niveauet 2200, mens nærmeste støtteniveau er 1250 og herefter i niveauet 1100.

Med nyt signal.

Anbefaler køb til porteføljen og tager aktien med i den danske portefølje. Bemærk selskabet kommer på fredag. Bemærk jeg ejer selv aktier i Rockwool via min konto i Millionærklubben. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.