Rebound og hvad nu?

Chr. Hansen leverede et årsregnskab med en positiv organisk vækst på 9 pct. og EBIT margin for 20017/18 blev på 29,2 pct. for året, der er gået. I forbindelse med årsregnskabet er aktiekursen steget, således at den faldende tendens er blevet brudt og nu handles aktien i niveauet 660. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit ligger side om side. Stigningen har trukket op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet over 50, mens MACD fortsat er under 0, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 680 og det er positivt, hvis aktien kan bryde igennem.

Onsdag var det Nordea, som tog fokus med anklager om hvidvaskning, hvilket fik bank-aktierne til at falde på stribe i hele Norden. Teknisk er aktien faldet tilbage til støtteniveauet omkring 61-62. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og der er etableret salgssignal i både Bollingerkanalen, Parabolic og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, så der bliver etableret et ”Death Cross” i løbet af 2-3 uger. De store bank-aktier er ikke interessante i øjeblikket.

BankNorik opjusterer torsdag forventningerne, hvilket indikerer, at kunderne går til de mindre banker. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 105-115. Bryder kursen igennem 115, ser aktien interessant ud. Momentum på månedsniveauet tester det glidende gennemsnit i modellen. Selskabet udbetalte et pænt udbytte i foråret. Aktien er med på kandidatbænken.

Insiderne køber i TK Development, så måske sker der noget i fremtiden. TK Development leverer et regnskab i midten af september, hvor øgede omkostninger til et par projekter gav et underskud for første halvår på 34,5 mio. kr. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden slutningen af marts, hvor aktien blev handlet i niveauet 12 og idag er kursen i 5,2-5,6. Teknisk ser aktien ikke interessant ud, før kursen er over 6,4-6,6.

Stadig turbulente tider for de danske høreapparater producenter på børsen: GN Store Nord og William Demant. GN Store Nord handles nu i niveauet omkring 270. Der er salg i alle modellerne, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

William Demant blev handlet i niveauet 310 ved månedsskiftet juli/august og torsdag ramte aktien niveauet 200 og man skal tilbage til februar for at finde aktien i den kurs. RSI er under 30 og modellerne er i salg på ugebasis. Man skal afvente udviklingen.

Vestas modtog onsdag en ordre på 31 vindmøller fra svenske Eolus Vind. Teknisk bevæger aktiekursen sig vandret i niveauet 400-450 og det har stået på siden efteråret 2017. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på uge basis, da RSI stiger, mens Momentum falder og MACD bevæger sig vandret. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 450, ser aktien interessant ud, mens et brud af niveauet 390-400 vil ændre den vandrette formation til en faldende tendens. Afvent udviklingen.

I den kommende uge kommer der flere regnskaber fra flere selskaber. Mandag er det Topdanmark, som starter regnskabsugen. Onsdag kommer Novozymes og Ringkjøbing Landbobank. Torsdag kommer NNIT og Össur. Fredag er det DSV, som fremlægger kvartalsregnskab.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i niveauet ved 1020. Bollingerkanalen er i salg og har været det siden midten af september. De glidende gennemsnit holder fast i det ”Death Cross”, som blev etableret i sidste uge. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30 på ugebasis. Faldet i indekset indikerer, at man skal afvente udviklingen.

DK portefølje    
Tager Maj Invest Kontra med i porteføljen som en forsikring mod de faldende kurser. På salgslisten er Carlsberg, Novo Nordisk og Parken. 

Nordisk portefølje
Afventer udviklingen. Schibsted og Securitas er på salgslisten. 

 

 

Faldet fortsætter i USA

Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede. Philadelphia Fed-indekset viste et mindre fald, mens antallet af nytilmeldt ledige var lidt lavere end forventet. Torsdag faldt det amerikanske marked tilbage efter FED udsendte deres referat, hvor det fremgår, at man vil fortsætte med at hæve renten. Den stigende rente er med til at presse aktiemarkedet.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra flere af de store selskaber: Amazon. Microsoft, Google (Alpabet), Visa, AT&T, Boeing, Intel, Merck, McDonald, 3M samt General Electric.

Dow Jones Industrial Average holder sig fortsat over den seneste bund fra begyndelsen af oktober, hvor indekset var i niveauet 25.000. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og holder tendensen, så bliver der etableret et ”Death Cross” i løbet af 2-3 uger.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 er nede og teste niveauet 2760 torsdag og dermed er indekset fortsat over bunden fra forrige uge, hvor indekset var nede og teste 2720, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2900. Faldet i indekset betyder, at Bollingerkanalen er i salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit er blevet brudt af faldet i indekset. Faldet i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nasdaq test støtteniveauet 7500.

Nasdaq Composite er fortsat i den faldende tendens og faldet har givet salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt af den faldende tendens på ugebasis.

Det nærmeste støtteniveau er ved 2700, som blev testet i juni. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 7300, mens nærmeste modstandsniveau er ved 8000.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Össur, Pandora og Maj Invest Kontra.

Össur har i den seneste tid oplevet pæne udsving i begge retninger efter aktien i det meste af 2018 har bevæget sig vandret i niveauet 26-30. I slutningen af september kørte aktiekursen på i 35 og så faldt den tilbage til niveauet 29,5, hvorefter aktien tog en rebound op til niveauet 35. Aktien handles nu i niveauet 34.

Med nyt signal.

Signalmodellerne har været i køb siden slutningen af juli og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i slutningen af juli. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 29,5 som en støttelinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og den samme positive tendens ses i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 39,5, mens nærmeste støtteniveau er ved 31,5. Bryder kursen over 35, så ser aktien interessant ud.

Pandora har lukket det første ”gap” i niveauet 365,10-422,5 fra august. Det næste ”gap” er i niveauet 454,9-463,9 og det er fra juli. Herefter er der ”gaps” fra maj 2018, august 2017 og februar 2017.
På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet.

Med nyt signal.

På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen, mens det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit testes som en modstandslinie i niveauet 440. Stigningen i aktiekursen den seneste tid har sendt RSI op over 70 og MACD er tæt på 0.
Bryder kursen igennem 440, kan man købe aktien spekulativt.

Maj Invest Kontra er en investeringsforening, som investerer i lange statsobligationer, guld og sølv via mineaktier og igennem EFT´er. Derudover kan aktien investere i valuta og defensive aktier. Kontra har været i en faldende tendens siden sommeren 2016, hvor Kontra var i kurs 192-194, mens den i dag handles i 164-166. Stigningen i investeringsforeningen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er gået i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI har ramt 52-54 på ugebasis.

Rebound i Maj Invest Kontra.

Momentum på månedsniveauet er ligeledes en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Anbefaler køb på niveauet, således at man har en forsikring til hvis markedet falder yderligere tilbage. Investeringsforeningen klarer sig godt igennem finanskrisen, hvor den steg og gav et positivt afkast.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.