Puster før Nye Stigninger?

BørsUdsigten: Ny ATH! Olie Fortsætter Op!

 

Wall Street lukkede tirsdag uforandret fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på mellem 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,7 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne højere med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct, når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (4 point) i 3.911, er der tale om en opbremsning inden vi sandsynligvis skal se yderligere stigninger. Tilbageslag skal bruges til køb.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.779 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.893 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.820 niveauet. Strategi: Køb

Husk at lukke spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,2 pct. (57 point) i 29.563 – handles fortsat) er der fortsat tale om en accelererende tertiær trend, og et udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering. Det betyder igen et pænt købesignal. Udbruddet indikerer yderligere stigninger.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.640 niveauet. (solgt i 28.470 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.385 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.860 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,2 pct. (43 point) i 3.647 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et udbrud af en sekundær konsolidering med en toplinie i 3.625 niveauet.

Bruddet af toplinien i 3.625 niveauet SKAL følges!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.522 niveauet (solgt i 3.610 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.612 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.558 niveauet (solgt i 3.532 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.562 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,6 pct. (9 point) i indeks 1.459 – er der tale om en tertiær faldende trend efter brud af den sidelæns bevægelse i 1.467 niveauet. Det udløser et tertiært som sekundært salgssignal.

BørsUdsigten leder efter en bund / vending, og helst inden en test af 1.420 niveauet.

Nu må vi se om der kommer styrke i indekset efter at have samlet kræfter, eller vi fortsat skal se en “blød” nedside. Brud af toplinien i 1.490 niveauet vil vise styrke, og et meget stærkt købesignal. Indekset testede / brød igen igen toplinien; men faldt tilbage igen. Har C20 styrke til at bryde ATH bekræftet?

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.467 niveauet (købt i 1.430 niveauet). Genkøb ved brud af 1.467 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.467 niveauet (købt i 1.467 niveauet). Genkøb ved bruddet af 1.490 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.999 niveauet, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 2.008 niveauet. Brud af toplinien vil udløse et stærkt købesignal, og en nu ATH notering. Indekset testede både top- og bundlinie i henholdsvis 2.008 niveauet og 1.992 niveauet

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.973 niveauet (solgt i 1.973 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.990 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.974 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,0 pct. (3 point) i indeks 14.012), er der tale om en sidelæns bevægelse efter et bruddet af den tertiære optrend. Det indikerer mindst en opbremsning, og en test af den gamle modstand nu støtte i 14.040 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i ved bruddet af 14.040 niveauet (købt i 13.620 niveauet). Genkøb ved brud af 14.060 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.040 niveauet (solgt i 13.700 niveauet). Stop loss ved brud af 13.650 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,135 til morgen, onsdag, er der tale om en faldende tertiær trend.

BørsUdsigten gættede på at støtten i 6,16 niveauet skulle testes før en test af kursmålet i 6,40 niveauet skulle testes. Dette er annulleret indtil videre.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,19 niveauet (købt i 6,12 niveauet). Genkøb ved brud af 6,16 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bekræftet brud af 6,1375 niveauet (testes NU!). Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal lukke spekulative USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (61) til morgen, onsdag, er der tale om en fortsat tertiær optrend efter bruddet i en sidelæns konsolidering i 56,5 niveauet. Der er udløst rent købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 60 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 56,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.