Overleverer de?

Humana har været i en faldende tendens siden november 2021. I februar 2023 blev aktien ramt for alvor, da IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) tilbagekaldte Humanas ret til at drive personlig assistance, ledsagerservice, afløserservice og hjemmepleje. Humana klager over afgørelsen og derfor skal sagen nu afgøres retsligt.

Får Humana medhold, vil aktien stige kraftigt, får IVO ret, skal Humana afvikle en stor del af deres forretning og dermed er selskabets eksistens i fare.

I begyndelsen af marts var Humana udsat for at hackerangreb og trods disse udfordringer lykkes det Humana at levere et kvartalsregnskab med fremgang i både bund og top.

Omsætningen blev 2,4 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. året før i samme periode. Resultat efter skat ramte 50 mio. kr. mod 29 mio. kr. sidste år samme tid.

Det positive resultat sendte aktiekursen op, så de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for en dag siden. Bollingerkanalen har etableret et købssignal for en dag siden.

Nyt signal i modellen.

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 26 som en modstandslinie.

RSI er over 55.

Momentum er stigende på ugebasis. RSI er steget til 58. MACD er ligeledes stigende, men er fortsat under middelværdien nul.

Nærmeste modstandsniveau er ved 20 og herefter i niveauet 28, mens der er støtte i niveauet 13,5 og herefter i niveauet 12,5.

Aktien er for den spekulative investor.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.