Optrenden Fortsætter

BørsUdsigten: Fortsat Kaos på nogle Markeder! Endelig fangede Fed Signalerne!

Wall Street lukkede onsdag, uforandret til højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge. 

 

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. til stigninger på 0,9 pct. nu til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct og 0,4 pct såfremt Wall Street åbnede nu.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, torsdag.

 

Referatet fra det seneste møde i FOMC, sendte de rigtige signaler omkring en opbremsning af slankningen af Fed’s balance. Det blev vel modtaget i markedet, og der ses yderligere stigninger på baggrund af udmeldingen. Endelig fangede Fed signalerne. BørsUdsigten har længe været fortaler for en langsommere tilbagerulning af QE.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 0,2 pct. (4,94 point) til indeks 2.784,70.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er der fortsat tale om en optrend. Spekulativt købesignal blev udløst i 2.709-10 niveauet, salgsignal udløses ved brud af 2.773 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 2.760 niveauet, og mulig ny nedtrend ved brud af 2.690 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at bruddet af 2.670 niveauet indikerede yderligere stigninger, og en test af de gamle toppe i 2.800 – 20 niveauet, og efterfølgende 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone i 3.000 niveauet er muligvis tættere på, end vi hidtil har troet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.710 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.773 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 2.740 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.760 niveauet. Strategi: Køb.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,5 pct. (5,27 point) i 978,53.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, blev der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af den accelererende optrend. Sekundært salgssignal ved brud af i 972 niveauet. Der er tale om en ny top.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigtenen test af først 1.000 og efterfølgende 1.033 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemaget gevinst af en lang position ved bruddet af 978 niveauet (købt i 953 niveauet). Genkøb ved brud af 984 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 948 niveauet. Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 plus 0,1 pct. (1 point) i indeks 1.589 er der tale om en pause i den nye accelererende optrend efter at have lavet en ny bund i 1.525 niveauet. Bekræftet brud af 1.553 niveauet har udløst fornyet, og stærkt købesignal. Tertiært salgssignal ved brud af 1.583 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 1.561 niveauet.

BørsUdsigten ser en større invers SHS formation, som værende igang, efter bruddet af 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.553 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.583 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.561 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede onsdag med en stigning på 0,8 pct. (93 point) i 11.402.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der fortsat tertiært kaos. Chartet vil sandsynligvis udvikle sig til en “diamantformation”, og et stærkt signal op eller ned.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og brud af 11.600 niveauet vil bekræfte en ny og større SHS formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved af 11.250 niveauet. Stop loss ved brud af 11.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.370 niveauet. Stop loss ved brud af 11.250 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,58) er der fortsat tertiært “kaos” på chartet. Indtil videre er der dog tale om en sidelæns konsolidering. Sekundært købesignal blev udsendt ved bruddet af den horisontale modstand i 6,61 niveauet. Brydes 6,65 niveauet efterfølgende vil det udløse nogle meget stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,595 (købt i 6,52 niveauet.  Genkøb ved brud af 6,60 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet. Stop loss ved brud af 6,54 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.