Onsdag blev vendedag!

BørsUdsigten: Grønt hele Vejen Rundt! Olien fortsætter OP!

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger med stigninger på mellem 0,8 pct. og 3,3 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,1 pct. (44 point) i 3.925, er der tale om en rebound efter en “flush out”, der var nede og teste 3.800 niveauet efter et salgssignal ved bruddet af den tertiære støtte i 3.890 niveauet. Nyt købesignal ved bruddet af 3.880 niveauet nedefra. Brud af toplinien i 3937 niveauet (Ny ATH) vil bekræfter købesignalerne, og skal bruges til køb.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.890 niveauet. (købt i 3.779 niveauet). Genkøb ved brud af 3.880 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.867 niveauet. Strategi: Køb

Husk at lukke åbne USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 1,7 pct. (497 point) i 30.168 – handles fortsat) er der tale om en rebound efter bruddet af den tertiære konsolidering. Bruddet af bundlinien i 30.200 niveauet udløste et spekulativt salgssignal, og en ny “bund” i 29.700.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.200 niveauet. (købt i 28.640 niveauet). Genkøb ved brud af 30.200 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.189 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,7 pct. (24 point) i 3.588 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om om en positiv fortsættelsesformation. Den gamle modstand nu støtte i 3.625 niveauet er blevet brudt og har udløst salgssignal, og skal følges!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.675 niveauet (købt i 3.522 niveauet). Genkøb ved brud af 3.640 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.640 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.425 – er der tale om et brud af bundlinien i 1.505 niveauet. Det udløser et tertiært salgssignal. Sekundært er der udløst salgssignal ved bruddet af 1.475 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.505 niveauet (købt i 1.477 niveauet). Genkøb ved brud af 1.456 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.475 niveauet (købt i 1.490 niveauet). Genkøb ved bruddet af 1.490 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,1 pct. (22 point) i indeks 2.038 niveauet, er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Brud af toplinien i

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.024 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Stop loss ved brud af 2.012 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.003 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,8 pct. (111 point) i indeks 13.976), er der tale om  en fortsat sidelæns konsolidering.

BørsUdsigten notere at DAX30 har bevæget sig sideverts hele året, og vi mangler et bekræftet udbrud af konsolideringen med en bundlinie i 13.875 niveauet, og en toplinie 14.060 niveauet. Udbrud SKAL følges!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 13.950 niveauet (solgt i 14.040 niveauet). Stop loss ved brud af 13.850 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.040 niveauet (solgt i 13.700 niveauet). Stop loss ved brud af 13.798 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,106) til morgen, torsdag, er der tale om et brud ned af en tertiær sidelæns konsolidering. Det udløser et spekulativt salgssignal. Købesignal ved brud af

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,145 niveauet (købt i 6,145 niveauet). Genkøb ved brud af 6,12 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,1375 niveauet (Købt i 6,10 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,22 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal lukke USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (66,4) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning i den tertiære optrend. Det indikerer mindst en konsolidering. Tertiær bundlinie er i første omgang 64 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 65 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 60,7 niveauet. Strategi: Køb

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.