Nilfisk – på rette spor

Modstandslinie.

Dagens regnskab fra Nilfisk Holding viste, at forbrugerbenet har klaret sig bedre end ventet. Der har været en nedgang i omsætningen indenfor kundesegmentet (hoteller, restauranter etc.), mens forbrugerforretningen har haft et stærkt kvartal med en organisk vækst på 32,6 pct.

Teknisk har aktien taget et kraftigt hop op til niveauet 140. Købssignalet på både dags- og ugeniveauet er etableret, og det er blevet bekræftet af et ”Golden Cross” for 2 uger siden.

Modstand ved 160 og 180. 

Den stigende tendens i aktiekursen har sendt RSI op til 80 og MACD er ligeledes i en stigende tendens. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsbasis. I vores analyse fra den 13/11 anbefaler vi køb ved brud af niveauet. Anbefaler at man bruger eventuelt tilbagefald til opsamling i aktien. 140 var det modstandsniveau, som lå nærmest.

Bollingerkanalen på ugebasis for NKT.

Næste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 180, som tilbage i september 2019 var en top og i juni samme år en bund. Nærmeste støtteniveau er ved 110 og herefter i niveauet 194-196.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.