Matas har medvind

Der har været godt gang i salget på nettet og i butikkerne både ved Black Friday og igennem julen. Det betyder, at man hæver forventningerne til omsætningen og like-for-like salget er bedre end ventet.

Teknisk testede aktien 48 i begyndelsen af oktober og siden har aktien været i en svagt stigende tendens med en test af niveauet 50 og igen ved 54.

Støtte/modstand i Matas.

Der er købssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen og det har der været siden november.

Nyt signal i Parabolic.

De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra og der bliver etableret et ”Golden Cross” i løbet af de kommende uger. Den stigende tendens i aktiekursen betyder, at de tre indikationsmodeller alle er i en stigende tendens. MACD er over 0 og RSI er i 68. Parabolic- modellen er ligeledes gået i køb på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Momentum har etableret en bundformation og er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 65 og herefter i niveauet 73-75, mens nærmeste støtteniveau er ved 53-54 og herefter i niveauet 50.

Anbefaler køb på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktien). Men den tages ikke med i porteføljen i Trends.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.