Lettelses-rally

Markedet har rettet sig i ugens løb og samtidig er den stigende tendens i renten stoppet lidt op, hvilket giver en smule ro i markedet. I den kommende tid er der mere fokus på nøgletal og genåbning rundt omkring eller mangel på samme, da regnskabssæsonen er ved at være ovre.

Schouw leverede i sidste uge et godt regnskab, hvilket sendte aktien op både fredag og mandag. Teknisk har aktien ellers bevæget sig vandret i niveauet 600-650 på ugebasis, men de sidste par dages stigning betyder, at kursen er over 650. RSI har ramt 70. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsbasis. Fundmental-modellen siger en fair værdi i niveauet 800-820, hvilket giver et potentiale på over 20 pct. fra den nuværende kurs og det gør, at aktien fastholdes i porteføljen og samtidig hæves målkursen og stop-loss.

Mandag var der positive nyheder fra Bavarian Nordic om at man har lovende prækliniske resultater for COVID-19 vaccinekandidat, som er udviklet sammen med en række universiteter og biotek- selskaber i Europa. Det fik aktien til at stige med 9,9 pct. Det betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet, mens Bollingerkanalen er i salg på ugebasis.
Onsdag meddelte Bavarian Nordic, at de har kørt en rettet emission med 5 pct. Rabat, hvilket sendte kursen tilbage.

Tirsdag var Pandora med opdatering på salget i februar, som var bedre end hvad investorerne havde forventet og det fik aktiekursen til at stige med over 7 pct. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal både på dags- og ugebasis. De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation i alle modeller og det er både på uge- og månedsbasis. Aktien ser interessant ud på nuværende niveau (jeg ejer selv aktier i selskabet).

Onsdag var Scandinavian Tobacco Group aktuel med deres årsregnskab, der viste en positiv udvikling i omsætningen og EBITDA ramte 1.8 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. året før. Det gode resultat gav en positiv kursreaktion i aktien og fik kursen til at stige med 11,5 pct. Aktien har været i en stigende tendens siden november, hvor aktien genetablerede sit købssignal på ugebasis. RSI har ramt 80 og Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Torsdag var der fokus på Bang & Olufsen, som har indgået aftale med Miklu Silvanto om at blive chefdesigner i selskabet.
HusCompagniet er faldet tilbage til niveauet 118-120, hvilket er tæt på niveauet fra de første handelsdage i november. Faldet i aktiekursen betyder, at aktien har etableret et salgssignal på ugebasis. RSI er under 30. Afvent regnskabet i den kommende uge.

I denne uge er regnskab fra HusCompagniet om onsdagen. Torsdag det First North selskaberne Audientes, Bactiquant samt Enalyzer og fredag sluttes af med Skako og Silkeborg IF Invest.

C25 på ugebasis

C25-indekset  har fundet en bund i niveauet 1550 og siden er indekset steget, hvilket har fået Bollingerkanalen til at gå i køb. De glidende gennemsnit på dagsniveauet er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 4-5 dage.
På ugebasis er Bollingerkanalen gået i salg og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og de er tæt på at etablere et ”Death Cross”.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens, mens RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 48. Anbefaler at man afventer med opsamling i markedet. Støtteniveauet 1550 klarede presset i første omgang og herefter er næste støtte i niveauet 1500, mens nærmeste modstandsniveau bliver testet nu ved 1650 og herefter er det i niveauet 1700.

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er -1,7 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -3,1 pct. Trends holder ferie mandag til onsdag i næste uge.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss på Rottneros, SCA B samt Veoneer. 

Sænker indeksfondene markedet?
Der var færre nytilmeldt ledige end ventet. Der var forventet 725.000 nye ledige, men det blev kun 712.000.
Amerikanske regnskaber i den kommende uge: Nike, FedEx, Dollar General Corp., CrowdStrike, Cintas Corp., PagerDuty Inc., samt Signet Jewelers.

 

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet efter 13 dage i salg. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og i løbet 1-3 dage bliver der etableret et ”Golden Cross”.
På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modeller og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 3700 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD falder, mens RSI har etableret en bund og stiger, men er overordnet i en faldende tendens. Momentum på ugebasis har etableret en dobbeltbund og stiger.

Nasdaq Composite er kommet tilbage i køb efter 15 dage i salg. Var det hele en Bear Trap? Det så ud som om markedet skulle ned og så skulle det op. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet, men det lange glidende gennemsnit i øjeblikket bliver testet på dagsniveauet.

Nasdaq med salgssignal.

På ugebasis er Bollingerkanalen fortsat i salg og kursen skal over 13.700, før det skifter til køb. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.500 som en støttelinie.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet MACD er i en faldende tendens, mens både Momentum og RSI har fundet en bund og stiger. RSI har ramt 55.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens. Indekset testede 12.500, som i første omgang ser ud til at være et støtteniveau og herefter er der støtte ved 12.000, mens der er modstandsniveau ved 13.900 og herefter i niveauet 14.500.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Nikkei er fortsat under 30.000
Det japanske marked handles og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 3 dage siden, men fredagens stigning i markedet har sendt Bollingerkanalen tilbage i køb.

Kører Japan nu?

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og den nedre støttelinie i modellen ligger i niveauet 28.500. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 27.000 som en støttelinie.
Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, idet MACD falder, mens Momentum og RSI falder på ugebasis.
Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 33.000, mens der er støtte i niveauet 28.000.
Strategi: Holder fast i mine japanske investeringsbeviser.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og kursen er brudt igennem den øvre kanallinie i signalmodellen Bollingerkanalen der også har været i køb siden midten af november.

Stærkt svenske marked.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1910 som en støttelinie. Den stigende tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller. Momentums seneste bund ligger højere end den foregående og det bekræfter den positive tendens modellen er i. RSI er over 90.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 2175 og herefter i niveauet 2250, mens der er støtte i niveauet 2100 og herefter i niveauet 2050.
Strategi: Hold på det svenske marked.

Hoist Finance har været i en stigende tendens siden slutningen af maj, hvilket har betydet, at der har været købssignal i Bollingerkanalen frem til midten af januar, hvor aktien faldt tilbage og kortvarigt ændrede signal til salg, men i februar er det ændret igen til køb. Alle tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis. MACD er over 0 og RSI har ramt 78.

På kandidatbænken.

Nærmeste modstandsniveau er ved 45, som var en bund i december 2019 og en top i januar og april 2019. Herefter er næste modstandsniveau ved 54-55, mens nærmeste støtteniveau er ved 40 og 36-37. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Frankfurt DAX 30 har haft fuld fart på i denne uge og det er til trods for stigende smittetal i Europa. Det er blandt andet Adidas, som har været med til at skubbe indekset i den rigtige retning. På dagsniveauet er de positive signaler intakte og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 2 dage siden. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller. MACD er over 0 og RSI er over 60.

Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 13.500 som en støttelinie. Modstandsniveauet 14.500 bliver testet nu og næste modstandsniveau er ved 15.000 og herefter i niveauet 15.500 og nærmeste støtteniveau er ved 13.600-13.800 og herefter i niveauet 13.200- 13.400.
Strategi: Hold på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Demant og Chr. Hansen.
Demant holder fast i den stigende tendens trods forrige uges tilbagefald, hvilket betyder, at ”gappet” fra februar er i niveauet 239-251. På dagsniveauet har tilbagefaldet givet et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Stigningen de sidste par dage betyder dog, at det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger ved 253 som en modstandslinie.

På kandidatbænken.

På ugebasis er der køb i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af juni. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 230 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis er fortsat i en faldende tendens, men har alle etableret en bundformation. RSI er over 50 og MACD er over 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 270 og herefter i niveauet 290. Der er et åbent ”gap” i niveauet 278-293, mens nærmeste støtteniveau er ved 235 og herefter i niveauet 220. Aktien ser interessant ud på niveauet, men kursen skal igennem 260, før den faldende tendens på dagsniveauet for alvor er brudt. Afvent udviklingen.

Chr. Hansen har etablerede en bund i niveauet 510-520 og nærmer sig en tester af den faldende tendenslinie ved niveauet 570. På dagsniveauet er der etableret købssignal for 4 dage siden i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 dages tid. Både det korte og lange glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden slutningen af august, hvor aktien toppede i 730 og nu handles aktien i niveauet 550-560.

Bundformation i aktien.

Den positive tendens i aktiekursen kan ses i RSI, der stiger og den seneste bund ligger højere end den foregående, mens Momentum og MACD endnu ikke har etableret en stigende tendens på ugebasis. Momentum på ugebasis er ved at etablere en bundformation på månedsbasis
Der er et åbent ”gap” i niveauet 596-602,4 og 701,4-704,4. Nærmeste modstandsniveau er ved 575 og herefter i niveauet 600-610, mens der er støtte i niveauet 510 og herefter i niveauet 460. Aktien er med på kandidatbænken.

Olieprisen stiger
Guldet har fundet støtte i niveauet 1700 og der er fortsat salgssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem MACD, RSI og Momentum på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens, mens MACD og RSI holder fast i den faldende tendens. RSI er under 20.

SEK/DKK: fandt støtte i niveauet 73 og er handlet op i nivauet 73,6. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis.

EUR/USD: er fortsat i en faldende tendens og det fastholder krydset i et salgssignal på ugebasis. RSI er under 30.
Metalmarkedet: Uensartet tendens for industrimetallerne denne uge. Nikkel og bly har fortsat den faldende tendens, mens de øvrige industriråvarer bevæger sig vandret.

Brent Spot har taget en mindre korrektion efter niveauet 70 blev testet i begyndelsen af denne uge. Trods tilbagefaldet så er signalmodellerne fortsat i køb både på dags- og ugeniveauet. Der er fortsat en stigende tendens i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 73-73,5 og nærmeste støtteniveau er ved 67-68.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.