Køb eller EXIT i USD?

BørsUdsigten: Opbremsning på Aktiemarkederne – før Ny Optur?

 

Wall Street lukkede onsdag uforandret plus / minus på mellem 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier lukkede fra et fald på 0,5 pct. til en stigning på 0,2 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct.,  når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere til morgen, torsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med et fald på 0,0 pct. (1,38 point) i indeks 3.191,14.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.191), er der tale om et sidelæns brud af den tertiære accelererende optrend. Det indikerer opbremsning / tab af momentum, men også et lille salgssignal, som BørsUdsigten vælger ikke at reagere på.

BørsUdsigten forventer at julerallyet fortsætter! BørsUdsigten’s forventer fortsat en bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen, hvilket vi ser lige nu!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.183 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.153 niveauet. Stop loss ved brud af 3.143 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 1,1 pct. (13,66 point) i 1.121,53.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.122), er der tale om en test af vores støtte i 1.120, og dermed et muligt vendesignal på vores candlelight. Salgssignal udløses ved brud af 1.120 niveauet.

BørsUdsigten prisobjektiv på 1.150 niveauet på en måneds sigt, og den blev næsten opfyldt. Med udgangspunkt i månedschartet sættes et ny objektiv til 1.270-1.300 niveauet. Objektivet annulleres ved brud af 1.100 på den “korte” bane 1.050 niveauet på den “lange”. indtil videre.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.108 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.120 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.112 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.788 – er der tale om en opbremsning af den tertiære accelererende optrend, og et lille salgssignal. Salgssignalet eksekveres ved brud af 1.783 niveauet.

BørsUdsigten noterer nyt prisobjekt lægges i 1.800-850 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.783 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.744 niveauet. Stop loss ved brud af 1.725 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,5 pct. (66 point) i indeks 13.222 – er der tale om et brud af den tertiære trend, og en negativ spekulativ konsolidering, der oftest udmunder i en positiv fortsættelse. Nu må vi se hvor længe konsolideringen pågår. Der udløst et lille vendesignal på vores candlelight, og et brud af den gamle modstand i 13.300 niveauet. BørsUdsigten ser en test af 13.050 niveauet. Brud af 13.000 er det mellemlange salgssignal.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.340 niveauet (købt i 13.170 niveauet). Genkøb ved brud af 13.405 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 13.300 niveauet. Genkøb ved brud af 13.300 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,715) til morgen, torsdag, er der nu en opbremsning af den tertiære negative trend ved et brud af 6,71 niveauet – og en mulig sidelæns konsolidering mellem 6,72 niveauet og 6,69 niveauet. Bekræftet brud af 6,72 niveauet  udløser købesignal. Bekræftet brud af 6,69 niveauet udløser EXIT af alle USD positioner – og  SKAL følges!!

BørsUdsigten vurderer, at det godt kan være en vending op (V-formation); men det kan lige så godt være en sidelæns konsolidering. Dagens handel vise vej.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,775 niveauet (købt i 6,755 niveauet). Genkøb ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,74. Genkøb ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (66,25 USD) til morgen, torsdag, er der er tale om en tertiær optrend i en sekundær trendkanal. Vær opmærksom på, at der er en test af toplinien i den sekundære trendkanal. Salgssignal og bekræftelse af en tertiær nedtrend ved brud af 65,7 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 63,40 niveauet

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 64,4 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 65,7 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 62,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 63,4 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.