Jule / Nytårs Flush Out?

BørsUdsigten: Er Margin Calls Årsag til Sell Out? Skattesalg?

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 1,2 pct. (10,81 point) i indeks 899,92.

De europæiske aktiemarkeder lukkede torsdag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,8 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede torsdag, med fald på mellem 1,6 pct. og 2,0 pct.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne uforandret plus/minus 0,2 pct. såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

BørsUdsigten går på Jule og Nytårsferie, og er tilbage efter Nyt År – og i en lidt anden form. 

BørsUdsigten ønsker vores læsere en velsignet jul, samt et godt og indbringende Nyt År.

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (911), er der tale om en sidelæns sekundær konsolidering med en toplinie i 938 niveauet og en bundlinie i 897 niveauet. Brud heraf SKAL følges.

Tertiært er der tale om en bekræftet nedtrend. Noget kan tyde på at den snart bliver brudt, da der dannet et gap mellem 910 niveauet og 905 niveauet, der skal lukkes indenfor den nærmeste fremtid.

BørsUdsigten har EXIT niveau i 873 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 927 niveauet (købt i 909 niveauet).  Genkøb ved brud af 905 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 910 niveauet. Lukning (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 905 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 919 niveauet af en lang position købt på støtteniveauet i 907 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 905 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 910 niveauet. Hjemtagelse af gevinst (lukning) ved brud af 905 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten bliver ikke overrasket såfremt aktiemarkederne bunder ud i løbet af de komende dag. Efter Nyt År ændres fokus fremadrettet mod selskabernes regnskaber.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, fredag.

Forventninger til starten af 2019

BørsUdsigten forventer, at der kommer stigninger i aktiemarkedet, så snart vi er kommet over Nytår.

Forventningen begrundes psykologisk med at bøgerne bliver lukket, rente og likviditet bliver skudt i baggrunden, og der kommer fokus på virksomhedernes indtjening. Kursfaldene har bevirket, at aktiemarkedet sælger til en væsentig lavere p/e, og derfor er konkurrencedygtigt med hensyn til afkast.

Mange virksomheder har rigtig god likviditet, hvilket giver sig udslag i meget store aktietilbagekøbsprogrammer (ens ejerandel i selskabet stige uden man skal have penge op af lommen).

Endvidere begynder regnskaberne, at offentliggøres medio / ultimo januar – så fokus skifter.

Historisk er den første uge af et år meget vigtig, da det giver afsæt til det nye år. Starter det “upbeat”, så har aktiemarkedet en meget kort hukommelse.

Godt Nytår

Gentagelse:

Selskabernes evne til at tjene penge!

Selskabernes evne – og ikke Jerome Powell’s manglende evne til at læse markederne – der styrer aktiekurserne.

Som aktieinvester er det selskabernes evne til at tjene penge det i sidste ende kommer an på!

Alle større selskaber har aktietilbagekøb og annullering af aktier. Aktietilbagekøb vil tage brodden af en evt. manglende vækst.

BørsUdsigten vurderer, at man spekulativt / langsigtet skal holde hovedet koldt, og købe på yderligere fald!

S&P500 er i december faldet med knapt 11 pct. (300 point). Mange selskaber er faldet med langt over 30 pct. uden at der er kommet selskabsspecifikke meddelelser.

BørsUdsigten vurderer, at der over Nyt År igen kommer fokus på Regnskaberne, og den fremtidige indtjening, og likviditeten er fremragende, hvilket ses af aktietilbagekøbsprogrammerne.

Positivt for aktiemarkedet er at p/e er faldet fra januar 2018 til december 2018 fra 18,5 til 13,5. hvilket er under middel!!!

HUSK! Investering i en aktie er en andel af det fremtidige overskud!

HUSK! Warren Buffet: Be Greedy when others are Fearful!

Ovennævnte er en vurdering, og ikke en købsanbefaling. Kontakt din økonomiske rådgiver inden investering!

OMX S30: Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset (1.419) minus 2,1 pct. (31,10 point) accelererer den tertiære nedtrend, og rammer den sekundært faldende “bundlinie”.

S30 noteres på det laveste niveau i 2 år.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.473 niveauet. Genkøb ved brud af 1.435 niveauet. Der er åbne en spekulativ short ved brud af 1.435 niveauet. Lukning ved brud af 1.435. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 1.457 niveauet. Genkøb ved brud af 1.495 niveauet. Der er åbnet en short position ved brud af 1.435 niveauet. Lukning ved brud af 1.435 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

DAX30: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, (10.611) minus 1,4 pct. (25 point), er der tale om en test af bundlinien / støtteniveauet i 10.610-00 niveauet. Der er dannet et nyt gap mellem 10.742 og 10.690 niveauet.

Brud af 10.600 udløser EXIT og rent sælg på de tyske aktier.

Første kåbesignal ved brud af 10.770 niveauet (nedefra).

BørsUdsigten forventer fortsat at det gamle gap mellem 11.060 og 11,185 niveauerne bliver lukket indenfor nærmeste fremtid (måned).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 10.930. Genkøb ved brud af 10.770 niveauet. Der åbnes en ny short ved bruddet af 10.600 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 11.060 niveauet. Genkøb ved brud af 11.060 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 11.060 niveauet. Lukning af short ved brud af 10.770 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

Wall Street

Wall Street lukkede lavere torsdag.

Der er risiko for at administrationen lukker ned, idet budgetrammerne ikke kan godkendes af Donald Trump før han får sin “mur”. Forhandlingerne er gået i hårdknude.

Antallet af førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse ligger stadig på et historisk meget lavt niveau på 214K. Dette tal underbygger den meget positive beskæftigelsessituation.

BørsUdsigten vurderer, at vi op til ultimo vil få en hel del Windows Dressing, da mange kapitalfonde har minus på dere bøger.

BørsUdsigten vurderer, at faldet ikke har noget at gøre med selskabernes evne til at tjene penge; men udelukkende likvidering af lånefinansierede beholdninger op til ultimo. Det betyder, at faldene bider sig selv i halen, og dermed accelererer.

Dow Jones lukkede med et fald på 2,0 pct. (464,06 point) i indeks 22.859,60.

S&P500 lukkede med et fald på 1,6 pct. (39,54 point) i indeks 2.467,42. 

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,6 pct. (108,42 point) i 6,528,41.

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.467), ligger vi i et område, hvor der ikke er nogen støtteniveauer. Der er tale om et venstreskævt chart.

Børsudsigten noterer, at der ved lukketid er en bounce back, hvilket indikerer stor spekulation indenfor dagen. Der sælges om morgenen og købes tilbage sidst på dagen.

De amerikanske aktier er extremt oversolgt, hvilket indikerer en snarlig opbremsning, og en eventuel rebound! 

Der er ikke tale om panik – men mange gearede positioner – er kommet i klemme i USA, og det trækker op til en flush out – måske en “Jule / Nytår Flush Out” til at cleare luften. Det kan give en god start på det nye år.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet 2.735 niveauet (med et lille stop i 2.630 niveauet). Genkøb ved brud af 2.540 niveauet. 

BørsUdsigten har åbnet en short bruddet af 2.732 niveauet. Lukning af short ved brud af 2.540 niveauet. Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 2.630 niveauet (købt i 2.685 niveauet). Genkøb (og lukning af short) ved brud af 2.630 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.758 niveauet. Genkøb ved brud af 2.758. Strategi: Sælg. 

BørsUdsigten har EXIT amerikanske aktier på alle niveauer.

BørsUdsigten bliver ikke overrasket såfremt aktiemarkederne bunder ud i løbet af de komende dage. Efter Nyt År ændres fokus fremadrettet mod selskabernes regnskaber.

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. lavere i 2,80 pct. Den toårige rente noteres 0,03 pct. højere i 2,68 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 3,04 pct.

Fed’s rentestigning i pengemarkedet med 0,25 pct. til mellem 2,25 og 2,50 pct. betyder, at rentekurven indsnævres – der er ikke langt fra 2,5 til den 2,65 – renten på den 2 årige statsobligation. Ser vi på 3 måneders statsgæld er rentekurven invers, idet renten ligger på 2,33 pct., og 6 månedersrenten ligger i 2,53

Fed indikerer at renten skal yderligere op, rentemarkedet er ikke enig.

BørsUdsigten vurderer modsat, at rentekurven i begyndelsen af det nye år vil blive invers, på grund af Fed’s undervurdering af handelskrig, og den økonomiske udvikling.

Kære Jerome Powell se markederne de signalerer en modsat udvikling – Fed kan ikke – selvom du måske tror det – styre markederne over en længere periode.

BørsUdsigten har den vurdering, at renten ikke har den store indflydelse på aktiemarkedet. 

Der hvor det gør ondt er at Fed slanker sin balance (geninvesterer ikke – i hvert fald ikke i fuld omfang). 

BørsUdsigten kender ikke sammensætningen af fordringerne – derfor forbeholdet. ECB har en blødere overgang fra QE, da der sker geninvesteringer af indgåede ydelser!

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. lavere i 0,23 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,61 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. lavere i 0,83 pct.

Til sammenligning ligger den 10årige rente i:

Grækenland i 4,25 (4,25) (4,34) (4,30) (4,20) (4,19) (4,23) (4,23) pct.

Italien i 2,73 (2,77) (2,93) (2,95) (2,93) (2,95) (3,00) (3,12) (3,10) pct.

Den italienske rente er faldet med 1 pct. fra gældsuroen var højest. 

Valuta

USD noteres kl. 07:28 i  6,521 (6,544) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,145 (1,141) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,4 (111,9), EUR/JPY noteres i 127,6 (127,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,467 (7,467). GBP/DKK 8,257 (8,286)

USD/DKK Teknisk chart og vurdering (opdateres snarest)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,54), er der tale om en sidelæns konsolidering (base). Toplinien ligger i 6,61 niveauet, og bundlinien ligger i 6,54 niveauet. Brud af top-/eller bundlinie SKAL følges.

BørsUdsigten noterer, at valutakrydset handles under 6,54 niveauet nu; men der er IKKE tale om en lukkekurs – ingen ved hvordan dagen ender før Nasdaq er lukket (;-D))

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 6,56 niveauet. Genkøbt ved bruddet af 6,56 niveauet. BørsUdsigten har lukket spekulativ short ved bruddet af 6,535 niveauet. Der åbnes en ny short ved brud af 6,54 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,58 niveauet. Stop loss ved brud af 6,54 niveauet. Der åbnes ny short ved bruddet af 6,515 niveauet. Strategi: Køb.

USD/DKK: Dagschart

Guld: Vurdering og Strategi (Opdateres senere)

Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,253 (1.241) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.253), er der tale om en stigende accelererende sekundær trend.

Der er tale om en meget flot “rund bund” (kop med hank), hvilket er indikation på en bundformation, og yderligere stigninger.

BørsUdsigten’s har målzone i 1.300 niveauet, og efter en konsolidering 1.360 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.245 niveauet. Stop loss ved bruddet af 1.243 niveauet. Strategi: Køb. (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1238 niveauet. Stop loss ved brud af 1.236 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 1.236 niveauet. Strategi: Køb

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

Olie: Vurdering og Strategi (opdateres senere)

Olieprisen noteres lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 46,93 (49,00) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 56,57  (58,80) USD pr. tønde. Februar 2019 futuren noteres i 56,67 niveauet. (Ingen Contango)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (56,60), er der sket en genoptagelse af den negative trend efter bruddet af 58,5 niveauet – støtteniveau i basen. Udbruddet er et EXIT (slagssignal) og SKAL følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten er der udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 59,75 niveauet (købt i 61,0 niveauet). Genkøb ved brud af den faldende trendlinie i 60 niveauet. Der er åbnet en ny short ved brud af 58,5 niveauet. Lukning ved brud af 60 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb ved brud af 62,5 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

Asien 

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, fredag.

Nikkei225 falder med 1,1 pct. (226 point) i indeks 20.166. Hang Seng stiger med 0,2 pct. (49 point) i indeks 25.673. Kina’s CSI300 falder med 1,2 pct. (38 point) i indeks 3.029. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.061. Australien’s ASX200 falder med 0,7 pct. (38 point) i 5.468.

Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!

Analyse & Graf: Investing.com             

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.