I Følelsernes Vold!

BørsUdsigten: Test af Olien i 87 niveauet?? Stærk USD; men Fortsat Faldende Trendformation!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med fald på mellem 0,1 pct. og 1,3  pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede uforandret 0,0 pct. dog med stigning på 0,8 pct. (DAX) for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct.,  når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere til morgen, onsdag.

 

Aktiemarkederne må være utrolig stærke siden, der ikke kommer større korrektioner på en så spændt situation i mellemøsten.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,3 pct. (9,10 point) i indeks 3.237,18.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.237), er der tale om en konsolidering på et højere niveau; men der er fortsat tale om en sekundær optrend. Salgssignal tertiært ved brud af 3.215 niveauet, og fornyet købesignal ved brud af 3,259 niveauet.

BørsUdsigten’s forventer fortsat en bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen, hvilket vi ser lige nu!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.215 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.153 niveauet. Stop loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 0,3 pct. (3,23 point) i 1.122,94.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.123), blev der tale om en test af vores sekundære støtte i 1.120 niveauet. Støtteniveauet/bundlinien afviste og vores candlelightsignal indikerer vendesignal, og mindst en konsolidering. Salgssignal udløses ved brud af 1.120 niveauet sekundært. Tertiært salgssignal blev udløst i 1.135 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.130 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at C20-indexet konsoliderer sig sidelæns / bryder den sekundære optrend, og afventer et brud af bundlinien i 1.120 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.135 niveauet. Genkøb af en lang position ved brud af 1.130 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.120 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,7 pct. (12 point) i indeks 1.797) – er der tale om en opbremsning af den tertiære accelererende optrend. tertiært salgssignal eksekveres ved brud af 1.783 niveauet.

BørsUdsigten noterer nyt prisobjekt lægges i 1.800-850 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.770 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.744 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.747 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,8 pct. (92 point) i indeks 13.227 – er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 13.417 niveauet, og en bundlinie (støtte) i 13.193  niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.200 niveauet. Stop loss ved brud af 13.070 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 13.300 niveauet. Genkøb ved brud af 13.400 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,70) til morgen, onsdag, er der tale om en positiv konsolidering i en negativ trend efter EXIT signalet. Genkøb tertiært ved brud af ved et brud af 6,72 niveauet. Chartformationen ligner umiddelbart en negativ fortsættelse.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale en sidelæns konsolidering. Nedtrenden bekræftes ved brud af 6,66 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,775 niveauet (købt i 6,755 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,72 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,74. Genkøb ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (69,2 USD) til morgen, tirsdag, er der er tale om en konsolidering med en toplinie i 69,5 niveauet og en bundlinie i 66 niveauet

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 68,8 niveauet (købt i 66,7). Genkøb ved brud af 69,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 62,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 66 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.