“Grøn” Energi

BørsUdsigten: Ny Acceleration i C20! Make or Brake i OMXS30?

 

Wall Street lukkede tirsdag, med generelle stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,5 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

 

Asien noteres overvejende højere med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,5 pct. (Japan) nu til morgen, onsdag. Australien minus 0,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund. (06:30)

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., såfremt der blev åbnet nu til morgen.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 1,3 pct. (34,93 point) til indeks 2.744,73.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, blev den spekulative nedtrend brudt i sidelæns i 2.709-10 niveauet og udløste et “lille” spekulativt købesignal ved bruddet af 2.710 niveauet. Der udløses spekulativt salgssignal ved brud af 2.730 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 2.715 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at bruddet af 2.670 niveauet indikerede yderligere stigninger, og en test af de gamle toppe i 2.800 – 20 niveauet, og efterfølgende 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone i 3.000 niveauet er muligvis tættere på, end vi hidtil har troet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.710 niveauet. Stop loss ved brud af 2.715 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 2.740 niveauet. Stop loss ved brud af 2.715 niveauet. Strategi: Køb.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 1,1 pct. (10,17 point) i 967,51.

Der er udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 953 niveauet. Bruddet af 963, niveauet betyder en bekræftelse af købesignalet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten en test af først 1.000 og efterfølgende 1.033 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 953 niveauet. Stop loss ved brud af 950 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Stop loss ved brud af 935 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede fredag med en stigning på 1,0 pct. (111 point) i 11.126.

Ser BørsUdsigten på DAX30 blev der udløst tertiært / sekundært salgssignal ved bruddet af 11.150 niveauet. Der er tale om en lavere bund, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Salgssignalet blev bekræftet ved bruddet af bundlinien i 11.000 niveauet, og testen af 10.900 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 11.150 niveauet. Genkøb ved brud af 11.125 niveauet (Testes Nu). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 11.150 niveauet. Genkøb ved brud af 11.370 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 plus 0,5 pct. (7 point) i indeks 1.549 er der sandsynligvis tale om en ny accelererende optrend efter at have lavet en ny bund i 1.525 niveauet. Bekræftet brud af 1.553 niveauet vil udløse fornyet og meget STÆRKT købesignal.

BørsUdsigten ser fortsat en mulig større invers SHS formation, såfremt 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.540 niveauet (købt i 1.479 niveauet). Genkøb ved brud af 1.553 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.538 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,583) er der udsendt en bearish reverse, hvilket betyder der sandsynligvis er tale om et falsk købesignal. Købesignalet blev udsendt ved bruddet af den horisontale modstand i 6,61 niveauet. Umiddelbart ligner det en ny nedtur mod støtteniveauerne. Der er dog fortsat tale om en lille optrend, da den nu top ligger i 6,62 niveauet. Brydes 6,65 niveauet efterfølgende vil det udløse nogle meget stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,595 (købt i 6,52 niveauet.  Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet. Stop loss ved brud af 6,505 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.