Gamechanger – Igen Ændret Strategi

BØRSUDSIGTEN: Egentlig et lille købesignal (S&P500)! Guld i Ny Optrend? Fortsat ingen forklaring på Flush Out?

 

 

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 2,8 pct. (29,44 point) i indeks 1.006,24.

Torsdag, i sidste uge, blev der noteret en højeste notering i 1.061,81. I går torsdag noteredes var der tale om en laveste notering i 1.003,13. differencen på 58,68 point svarer til et udsving på 5,7 pct. målt på middelindekset på 1.032,47 på blot 1 uge.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,6 pct. og 1,5 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere nu til morgen, fredag. (Kina undtaget)

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne rundt nulstregen plus minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct., og 0,2 pct. højere, såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.006), er der tale om en stærkt accelererende nedtrend. Det betyder, at vi har en bekræftet nedtrend – og dermed igen en ændring af BørsUdsigten’s strategi. Der er tale om en “gamechanger”, der godt kan vare året ud!

Fremadrettet er BørsUdsigten’s overordnede strategi, at investorerne skal være for udadgående, og sælge på bounce / rebounds, og afvente købesignaler.

Det er naturligvis fortsat muligt, at finde gode aktieinvesteringer – men 80 / 20 reglen gælder også i aktiemarkedet. Der kan være strategiske investeringer man holder.

BørsUdsigten fik udløst tertiært salgssignal sidste torsdag i 1.050 niveauet.

BørsUdsigten ændrede mandag den 6. november strategitil en handels / udbrudsstrategi, efter bruddet af den sekundære trendlinie i 1.035 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at det voldsomme kursfald i store danske papirer, vil betyde, at der mangler likviditet fremadrettet på det danske aktiemarked. I en periode fremover vil betyde en erodering af den private aktiekreditskabelse, at der bliver lagt låg på udviklingen på det danske aktiemarked.

For bankerne vil de fladende kurser betyde fald i deres handelsindtægter, hvilket kan gøre ondt i et lavrentemiljø!

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.050 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.035 niveauet. Genkøb og lukning af spekulativ short ved brud af 1.035 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.035 niveauet (købt i 1.005 niveauet). Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.052 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 979 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er ved at nå extremt oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne først lidt lavere nu til morgen, fredag. Det kan godt være lidt uforudsigeligt, da aktierne vil være præget af tvangssalg fra marginspekulation!

Kvartalsregnskaber fra Alk Abelló og DLH.

 

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (minus 1,2 pct. (19,73 point) i 1.643), blev der onsdag udløst salgssignal sekundært som tertiært ved bruddet af 1.670 niveauet. Nedtrenden accelererede i går, torsdag. Købesignal / opbremsning af den faldende trend ved brud af 1.660 niveauet.

Der er fortsat mulighed for at der er tale om en langsigtet konsolidering i form af en ”hank på en kop” formation

Spekulativt/Tertiær har BørsUdsigten i 1.670 niveauet hjemtaget gevinst af en lang position købt ved bruddet af 1.655 niveauet. Genkøb ved brud af 1.660 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.650 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundær har BørsUdsigten hjemtager gevinst i 1.670 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.650 niveauet. Strategi: Sælg 

De korte indikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er ved at nå oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Sælg. Advarslen fra MacD holdt i denne omgang!

OMXS30: Dagschart

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere i går, torsdag.

Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse forbliver på det lave niveau og steg en smule til 239K stadig under det niveau, som BørsUdsigten vurderer som den strukturelle niveau.

Dow Jones lukkede torsdag med et fald på 0,4 pct. (101,42 point) i indeks 23.461,94.

S&P500 lukkede med et fald på 0,4 pct. (9,76 point) i 2.584,62.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,6 pct. (39,07 point) i 6.750,05.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.585), er der fortsat tale om en sekundær optrend, selvom toplinien kom under pres.

Tertiært er der var tale om en ”inside reversal”, hvilket egentlig er et lille købesignal, og en bekræftelse på at køberne stadig har overtaget. Modsat indikerer, det at nogle i markedet, som gerne ser en korrektiv bevægelse. Spekulativt blev der udløst et lille salgssignal på chartet.

BørsUdsigten vurderer, at der godt kan blive tale om en opbremsning (uden at være farvet af udviklingen i Europa /Danmark)

BørsUdsigten noterer desuden at de amerikanske banker har været under pres – hvilket kan indikere en opbremsning i den økonomiske udvikling.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.590 niveauet (positionen købt i 2.563 niveauet). Genkøb ved brud af 2.594 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af den horisontale modstand i 2.575 niveauet. Stop loss ved brud af 2.580 niveauet (bekræftet ved lukning). Åbning af short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.432 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer trækker ned efter vending i overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

BørsUdsigten har ikke længere ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier. Timing af køb: Køb bør afventes til nyt købesignal.

Bemærk muligheden for ”a perfect bull” hvor både aktier og USD stiger. Teoretisk bør en stigende USD lægge låg på udviklingen på aktiemarkedet overtid – så det gælder om at udnytte muligheden, når den byder sig.

 

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noterer en stigning på 0,03 pct. i 2,35 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 1,64 pct., og den 30årige rente noteres 0,04 pct. højere i 2,83 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,05 pct. højere i 0,37 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,76 pct., og den 30årige noteres 0,06 pct. højere i 1,26 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:45 i 6,39 (6,419) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,165 (1,16) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,5 (113,7). EUR/JPY noteres i 132,2 (131,9). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,444). GBP/DKK 8,398 (8,423).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,39), er der fortsat tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en bundlinie i 6,38 niveauet, og en toplinie i 6,42 niveauet (flag på flagstang). En sådan formation indikerer oftest yderligere stigninger; men MacD, har udsendt en lilladvarsel om at bevægelsen kan blive ned! Sekundært er der tale om en stigende trendlinie i 6,34 niveauet. Brud heraf vil udløse et stærkt sekundært salgssignal.

Der er fortsat åbne terminssikringer, og mulighed for ”a perfect bull” i aktiemarkedet. (Aktivet stiger samtidig med USD).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,32 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,38 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 6,38 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,25 niveauet. Der hjemtages gevinst og åbnes short ved brud af ved brud af 6,34 niveauet. Strategi: Køb

De korte indikatorer er på vej ned fra overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Køb, bortset fra en rød advarsel (salgssignal) i MacD. Salgssignalet er rimeligt stærkt.

EXIT og terminssikring af alle positioner ved brud af 6,34 niveauet.

 

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,284 (1.285) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.284), er der tale om en W formation / rund bund, hvilket er en midlertidig bund / købesignal.

Chartet ligner en dobbeltbund (W-formation), og nu også en rund bund, hvilket i første omgang indikerer en test af 1.300-20 niveauet, og efterfølgende 1.340-60 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 1.275 niveauet genkøbt en lange position. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.282 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.277 niveauet (solgt i 1.320 niveauet). Stop loss ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Køb 

De korte momentumindikatorer trækker op efter vending i negative territorier.

Signalmodellerne ligger i Køb.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

Der god timing for køb af guldaktier / aktiver – men husk stop loss – det går ikke altid som præsten prædiker.

EXIT og bekræftelse af nedtrend ved brud af 1.265 niveauet.

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret til lidt højere nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 57,09 (56,83) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 63,85 (63,52) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (63,8), er der tale om en tertiær konsolidering i form af et ”flag”, med en toplinie i 64,20 og en bundlinie i 63,4 niveauet. Salgssignalet blev udløst ved bruddet af den accelererende trendlinie i 63,5 niveauet. Tertiært købesignal ved brud af 64,20 niveauet.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten er der hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 63,5 niveauet (købt i 57,70 niveauet). Genkøb ved brud af 64,2 niveauet. Åbning af short ved brud af 62,5 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 59 niveauet. Stop loss ved brud af 59,5 niveauet. Strategi: Køb. 

De korte momentumindikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er på vej ned.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

Brug oliechartet til investering i olieaktiver / aktier og afdæk evt. med USD. Køber man olieaktiver i den nuværende optrend – skal man være hurtig til at vende rundt (reverse).

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, fredag.

BørsUdsigten har fortsat ikke nogen forklaring på det pludselige kursfald på de japanske aktier onsdag eftermiddag. Der kan fortsat være tale om en flush out eller en ”fat finger” (forkert kurs fra børsmægler).

Nikkei225 falder med 0,8 pct. (187 point) i indeks 22.681. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (21 point) i indeks 29.158. Kina’s CSI300 stiger med 0,9 pct. (37 point) i indeks 4.113. Sydkoreas Kospi falder med 0,3 pct. (7 point) i indeks 2.543. Australien ASX200 falder med 0,3 pct. (20 point) i 6.029.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.