EXTRAUDGAVE

BørsUdsigten: Pas PÅ! Negative Fortsættelsesformationer!

 

Wall Street lukkede mandag med markante stigninger på mellem 3,2 pct. og 3,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra stigninger på op til 1,4 pct. til fald på 1,4 pct., til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,9 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med med XXXpå mellem XXX pct. og 1,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. idag, tirsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne XXXnu til morgen, fredag.

 

TAK for de mange positive tilbagemeldinger fra læserne af BørsUdsigten.

Den gamle “redacteur” har besluttet at udgive BørsUdsigten i reduceret form frem til den 20. april, med S&P500 og OMXC20.

Charts udsendes uden kommentarer – der vil blive opdateret senere.

 

 

Corona

Politiske korrekte beslutninger – Økonomisk er der tale om en katastrofe (hvad er et menneskeliv værd – og hvorfor gør man ikke mere i andre tilfælde)

Stadig aktuelt – og NU har Natbanken bebyddet opkøb af obligationer (manipulation af markedet)

Kan Nationalbanken holde pariteten og samtidig lave et QE program?

Der er fortsat tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

Overordnet er situationen ved at udvikle sig til en KREDITKRISE, hvilket vil sige højere renter.

Ser vi på Danmark er Nationalbanken nødt til at sætte renten op for at bevare pariteten med Euroen!

Derfor er det svært for Nationalbanken at lave et QE opkøb som det sker i USA – der efter Fed’s beslutning om tilbagekøb af obligationer også realkreditobligationer for op til 125 mia. USD om dagen!!

Stigende renter vil lægge kimen til en gældskrise af dimensioner! 

BørsUdsigten vil naturligvis nævne når der igen er købesignaler i markedet.

 

 

Hong Kong: (Tekst fra den 27. marts)

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

Ser BørsUdsigten på dagschartet testes den bekræftede toplinie i 23.550 niveauet. Bekræftet brud af toplinien SKAL følges.

Tertiært BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet 22.800 niveauet. Positionen var solgt i 26.425 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.235 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt. Salgssignalet (sekundært) bliver annulleret ved brud af 26.239 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: (27/3)

Ser vi på dagschartet er den gamle bund i 2.685 niveauet blevet brudt – og der er muligvis tale om et “falsk” EXIT signal, hvilket er et pænt købesignal. Det har vist sig at være korrekt (;-D)

Brud af den faldende trendlinie indikerer mindst en konsolidering!

Der er udløst Death Cross

Salgssignal (sekundært) udløst ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.938 niveauet. Strategi: Sælg

 

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede mandag med en stigning på 3,4 pct. (85,18 point) i indeks 2.626,65.

 

Ser BørsUdsigten på den overordnede situation, ligger vi en responsfase. Regeringer og centralbanker prøver alt for at redde økonomien (- og deres politiske magt).

Fed direktør James Bullard foreslår udtaler, at Fed kan klare 10 pct. mere gæld – men han glemmer at sige under hvilke forudsætninger – fordi han siger det? eller skal vi have en hyperinflation for at betale pengene af? Eller det med dagens købekraftsparitet?

  • Og hvad sker der hvis man ikke kan klare 10 pct. højere statsgæld?

Der tages privat økonomisk kreditskabelse ud af markedet hele tiden.

Når BørsUdsigten ser på chartet ligner det en negativ fortsættelsesformation. Det sker ved brud af 2.500 som første advarsel om et nyt ben ned, og EXIT ved brud af 2.200 niveauet. Markedet manler et “Flush Out”!

Brydes 2.200 niveauet IKKE er der tale om en midlertidig bundformation.

BørsUdsigten vurderer, modsat Morgan Stanley, at der er størst risiko for Yderligere fald, da der er tale om først en kreditkrise, der efter en finanskrise og til sidst en enorm gældskrise.

Vi er blevet tudet ørerne fulde af, at vi ikke har nogen inflation. Hvis det er tilfældet så burde S&P500 ikke havet steget væsentligt!

Det ville betyde en gentest af laveste niveau under Finanskrisen 2008/09 i 666 for S&P500, for denne krise er økonomisk værre for samfundet.

I klassisk chart teori, skal man altid sælge markedet short i en rekyl mod markedstrenden.

Om Ikke Andet – Ting Tager Tid – Og det tager lang tid at danne en troværdig bund!!

Overordnet er det bedste råd nok fortsat, at stå på sidelinien, – og være klar når en mere stabil bund viser sig.

 

 

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.627), er der tale om en V formation og en stigende trend, og et brud af toplinien i en konsolidering i 2.440 niveauet.

Fed har interveneret med QE –i form af et ubegrænset obligationsopkøb – og det hjælper tilsyneladende!

Onsdag, i sidste uge blev der vedtaget en stimulus pakke fra senatet på 2.000 mia. USD til bekæmpelse af Corona epidemien. (Det kunne finansiere en hel sundhedsreform i USA – Tænk hvor mange liv det kunne spare!!!)

Med den nye “pakke” er alle normale økonomiske spilleregler sat ud af kraft, indtil vi får et nyt balancepunkt!

Det vil sige at aktiemarkedet er helt uforudsigeligt – der gælder ingen regler

Der er udsendt et “Death Cross”

S&P500 blev efter finanskrisen i 2008/09 noteret lavest i 666 blot til orientering! – blot til sammenligning med den nuværende situation med indeks 2.600!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.440 niveauet (solgt i 3.060 niveauet). (Spekulativt kan man hjemtage gevinst på 2.625 niveauet). Stop loss ved brud af 2.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.019 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering – Opdateret

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 3,6 pct. (36,37 point) i 1.055,97.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.056), er der tale om et brud af trendlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Bruddet af 979 niveauet udløste et spekulativt købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 979 niveauet (solgt i 1.172 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.009 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.075 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering. (27/3) – Chart opdateret.

Et positivt tegn er den faldende omsætning.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,7 pct. (24 point) i indeks 1.471 – er der tale om en af toplinien i en  konsolidering ved bruddet af 1.381 niveauet. Bruddet af 1.303 niveaet udløste et EXIT signal; men det viste sig at være falsk (- og dermed et købesignal)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.383 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.405 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.671 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering (IKKE OPDATERET) – Chart opdateret

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,3 pct. (127 point) i indeks 10.001 niveauet, er der udløst et rent købesignal ved bruddet af 9.150 niveauet. Nyt købesignal / bekræftelse ved brud 9.893 niveauet!

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet!!

Der er udløst et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D) begge gennemsnit bryder i faldende trend, hvilket er et af de stærkeste signaler du kan få.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 9.150 niveauet (solgt i 12.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.625 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.100 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering (Opdateret)

Kommentar købesignal ved brud af den faldende trend i 6,78 niveauet.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,777) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af en negativ tertiær konsolideringstrend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,985 niveauet. Genkøb ved brud af  6,78 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,795 niveauet (købt i 6,73 niveauet). Genkøb ved brud af 6,80 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot (Ikke Opdateret) Chart opdateret.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (26,41 USD) til morgen, fredag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 28,75, og en bundlinie i 24,5 niveauet. Brud heraf skal følges!

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 29 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 48 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.