EXIT#1 – som forventet!

BørsUdsigten: Fortsar Better Safe than Sorry! Negative Fortsættelsesformationer Udløst! Onsdag blev Vendedag!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 4,4 pct. og 4,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. (Det er ikke en fejl (;-D)

Asien noteres uensartet fra stigninger på op til 1,4 pct. til fald på 2,0 pct., til morgen, torsdag.

De europæiske aktier lukkede onsdag med stigninger på mellem 3,8 pct. og 4,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne uforandret plus minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct. idag, torsdag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til morgen, torsdag.

 

BørsUdsigten kommer med endnu en ekstraudgave:

Årsagen er den ekstraordinære situation på aktiemarkederne.

BørsUdsigten vurderer, at vi de kommende uger – måneder vil være ødelæggende for verdens økonomi.

Den amerikanske regnskabssæson åbner i løbet af de næste 14 dage.

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

 

Situationen er uforandret gældende!

 Gyserfilm

– Venligst lad være med at dele, da det kun er et indspark og en vurdering, der kan være forkert!!

Bør Læses – selvom der er tale om en subjektiv vurdering, der ikke bør læses af folk med svage nerver eller have ødelagt ens gode humør!

NU har Natbanken bebuddet opkøb af obligationer (manipulation af markedet)

Det burde betyde, at vi på den korte bane får rentefald – hvilket er i Natbanken’s interesse. De er samtidig sælgere af statsobligationer, som de skal have højest mulige kurs for.

Det skyldes at Nationalbanken kan “trykke” penge, og købe alle de obligationer han vil.

Nationalbanken skal sælge min. 150 mia. statsobligationer, og klogeligt nok udsteder de 30årige obligationer – og der var overtegning.

Problemet er blot en fastkursaftale med ECB (lokumsaftale – undskyld udtrykket). Det er administrativ aftale, da Danmark aldrig har meldt sig ind i Eurozonen. Vi vil se pres på den danske krone og Nationalbanken skal gå på en knivsæg.

Situationen i Sydeuropa vil betyde at en sprængning af eurozonen kan komme på tale når den nuværende situation udvikler sig til en “Gældskrise

Desværre har Frankrig og Italien (måske andre) ikke gennemført nødvendige arbejdsmarkeds og pensionsreformer, som har været nødvendige siden Grækenlandskrisen.

ECB har klaret budgetunderskudene ved, at blive ved med at købe obligationer fra de sydeuropæiske lande ved hjælp af pengepolitik (Vi har også haft en italiensk centralbankdirektør – så det er ikke så mærkeligt). Underskuddene ses i ECB’s balancer, når man benytter dobbelt bogføring. Pengene kan kun bruges en gang!

Den manglende fælles Finanspolitik er blevet ført over ECB – og det sker indtil det bliver nødvendigt at “Baile” ECB ud af en krise.

Det vi ser nu er at Italien mfl. forventer at Eurolandene betaler for kriser, uden at de selv har bragt deres finanspolitik på plads.

BørsUdsigten vurderer, at situationen kan lede til SOCIAL URO, og opstande – og mange vil i givet fald dø.

Den “gamle” redacteur kan næsten ikke holde ud, at skrive om det (har set det før) – og han håber så inderligt, at ovennævnte ikke vil udspille sig – men politikkerne kan ikke tage den økonomiske kreditskabelse ud af markedet uden at skabe recession, depression eller det der er værre.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om et politisk valg og ikke et sundhedsøkonomisk valg

Ovennævnte scenarium er årsagen til at “den gamle redacteur” tager en lille pause.

  • Og så har BørsUdsigten ikke medtaget de økonomiske konsekvenser af den mere end halverede oliepris. Det vil medføre yderligere pres på aktiemarkedet

Velkommen til den virkelige verden!

PS! Der er tale om et Worst Case scenarium.

Hjælpepakker kan sætte de normale økonomiske regler ud af kraft – men de slå dobbelt hårdt, når regningen skal betales!

Jeg håber statsministeren for offentlig ansatte Mette Fredriksen ved hvad hun gør!

Det er befolkningen, der betaler prisen, hvis hun tager fejl – og politikere er så dejlig ansvarfri – når de sidder i Folketinget.

 

Se endvidere nedenfor:

Kan Nationalbanken holde pariteten og samtidig lave et QE program?

Der er fortsat tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

Overordnet er situationen ved at udvikle sig til en KREDITKRISE, hvilket vil sige højere renter.

Ser vi på Danmark er Nationalbanken nødt til at sætte renten op for at bevare pariteten med Euroen!

Derfor er det svært for Nationalbanken at lave et QE opkøb som det sker i USA – der efter Fed’s beslutning om tilbagekøb af obligationer også realkreditobligationer for op til 125 mia. USD om dagen!!

Stigende renter vil lægge kimen til en GÆLDSKRISE af dimensioner! 

BørsUdsigten vil naturligvis nævne når der igen er købesignaler i markedet.

Dette er BørsUdsigten’s scenarium i løbet af de kommende måneder – måske år.

 

Corona

Politiske korrekte beslutninger – Økonomisk er der tale om en katastrofe (hvad er mest værd 5.000 menneskeliv eller en smadret økonomi?)

 

Hong Kong: (Tekst fra den 27. marts)

Hang Seng har brudt den tertiært stigende trend og er gået over i en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 23.8000 og en bundlinie i 23.000 – Brud SKAL følges!

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

Ser BørsUdsigten på dagschartet testes den bekræftede toplinie i 23.550 niveauet. Bekræftet brud af toplinien SKAL følges.

Tertiært BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet 22.800 niveauet. Positionen var solgt i 26.425 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.235 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt. Salgssignalet (sekundært) bliver annulleret ved brud af 26.239 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: (27/3)

Shanghai Composite ligner Hang Seng med en tertiær brud af optrend og en sidelæns konsolidering.

Ser vi på dagschartet er den gamle bund i 2.685 niveauet blevet brudt – og der er muligvis tale om et “falsk” EXIT signal, hvilket er et pænt købesignal. Det har vist sig at være korrekt (;-D)

Brud af den faldende trendlinie indikerer mindst en konsolidering!

Der er udløst Death Cross

Salgssignal (sekundært) udløst ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.938 niveauet. Strategi: Sælg

 

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 4,4 pct. (114,09 point) i indeks 2.470,50.

 

Gentagelse: Kan sagtens læses igen! (vigtig)

Ser BørsUdsigten på den overordnede situation, ligger vi en responsfase. Regeringer og centralbanker prøver alt for at redde økonomien (- og deres politiske magt).

Fed direktør James Bullard foreslår udtaler, at Fed kan klare 10 pct. mere gæld – men han glemmer at sige under hvilke forudsætninger – fordi han siger det? eller skal vi have en hyperinflation for at betale pengene af? Eller det med dagens købekraftsparitet?

  • Og hvad sker der hvis man ikke kan klare 10 pct. højere statsgæld?

Der tages privat økonomisk kreditskabelse ud af markedet hele tiden.

Når BørsUdsigten ser på chartet ligner det en negativ fortsættelsesformation. Det sker ved brud af 2.500 som første advarsel om et nyt ben ned, og EXIT ved brud af 2.200 niveauet. Markedet manler et “Flush Out”!

Brydes 2.200 niveauet IKKE er der tale om en midlertidig bundformation.

BørsUdsigten vurderer, modsat Morgan Stanley, at der er størst risiko for Yderligere fald, da der er tale om først en kreditkrise, der efter en finanskrise og til sidst en enorm gældskrise.

Vi er blevet tudet ørerne fulde af, at vi ikke har nogen inflation. Hvis det er tilfældet så burde S&P500 ikke havet steget væsentligt!

Det ville betyde en gentest af laveste niveau under Finanskrisen 2008/09 i 666 for S&P500, for denne krise er økonomisk værre for samfundet.

I klassisk chart teori, skal man altid sælge markedet short i en rekyl mod markedstrenden.

Om Ikke Andet – Ting Tager Tid – Og det tager lang tid at danne en troværdig bund!!

Overordnet er det bedste råd nok fortsat, at stå på sidelinien, – og være klar når en mere stabil bund viser sig.

 

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.471), blev vores V formation brudt, og der bliver i bedste fald tale om en “hank” (positiv fortsættelsesformation). EXIT signalet i 2.500 niveauet blev brudt, hvilket indikerer yderligere nedtur.

Fed har interveneret med QE –i form af et ubegrænset obligationsopkøb – og det hjælper tilsyneladende i første omgang!

Endvidere slækker man fra 1. april på kravet om bankernes sikkerhedsstillelse i FED for obligationskøb.

Onsdag, i sidste uge blev der vedtaget en stimulus pakke fra senatet på 2.000 mia. USD til bekæmpelse af Corona epidemien. (Det kunne finansiere en hel sundhedsreform i USA – Tænk hvor mange liv det kunne spare!!!)

Med den nye “pakke” er alle normale økonomiske spilleregler sat ud af kraft, indtil vi får et nyt balancepunkt!

Det vil sige at aktiemarkedet er helt uforudsigeligt – der gælder ingen regler

Der er udsendt et “Death Cross”

S&P500 blev efter finanskrisen i 2008/09 noteret lavest i 666 blot til orientering! – blot til sammenligning med den nuværende situation med indeks 2.600!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.500 niveauet (købt i 2.440 niveauet (solgt i 3.060 niveauet). (Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af den tertiære trend i 2.625 niveauet). EXIT af amerikanske aktier ved bruddet af 2.500 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 2.987 niveauet. Strategi: Sælg

Brud af 2.200 niveauet er sidste chance for EXIT!!

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering – Opdateret

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,0 pct. (0,3 point) i 1.074,05.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.074), er der tale holder trendlinien fortsat i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Bruddet af 979 niveauet udløste et spekulativt købesignal.

Det 200 dages glidende gennemsnit testes nedefra.

Det kan godt være at den gamle redacteur er gået i sort – MEN bar følg chartet – han kan tage fejl (;-D))

Årsagen til den positive lukning – modsat alle andre lande – skyldes overvægten af medicinal og energiselskaber.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 979 niveauet (solgt i 1.172 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.060 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.076 niveauet (Testes NU!). Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering. (27/3) – Chart opdateret.

Overordnet vurdering EXIT ved brud af 1.405 niveauet – og stort EXIT ved brud af 1.300 – Last chance to get out.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,7 pct. (24 point) i indeks 1.471 – er der tale om en af toplinien i en  konsolidering ved bruddet af 1.381 niveauet. Bruddet af 1.303 niveaet udløste et EXIT signal; men det viste sig at være falsk (- og dermed et købesignal)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.383 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.405 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.671 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering (Delvist OPDATERET) – Chart opdateret

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 3,9 pct. (391 point) i indeks 9.545 niveauet, er der udløst et rent salgssignal ved bruddet af EXIT signalet i 9.600 niveauet. Sidste chance for Exit 8.400 niveauet.

Købesignal ved brud af 10.000 niveauet.

 

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet!!

Der er udløst et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D) begge gennemsnit bryder i faldende trend, hvilket er et af de stærkeste signaler du kan få.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 9.150 niveauet (solgt i 12.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.625 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.100 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering (Opdateret)

Købesignal udløst ved brud af den faldende trend i 6,78 niveauet. Tertiært salgssignal ved brud af 66,77 niveauet! Der er tale om en sekundær optrend.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,819) til morgen, torsdag, er der tale om en tertiær positiv trend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,78 niveauet (solgt i 6,985 niveauet). Stop loss ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Stop loss ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot (Ikke Opdateret) Chart opdateret.

Udbrud af konsolideringen SKAL følges!

Ser BørsUdsigten på UK Brent (26,41 USD) til morgen, fredag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 28,75, og en bundlinie i 24,5 niveauet. Brud heraf skal følges!

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 29 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 48 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.