De europæiske valg presser stemningen

Det hollandske valg er lige rundt om hjørnet og rundt om det er også det franske. Markedsdeltagerne vil nok op til valgene tage noget af risikoen, som de kører med i øjeblikket.

Vestas udvider produktion af havvindmøller i Danmark, hvilket er et positivt signal om øget efterspørgsel. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden december, hvor aktien blev handlet i niveauet 400 og i dag er aktien i 525.

DFDS har igen fået fornyet fart i aktiekursen og nu handles aktien i niveauet 390. De tre indikationsmodeller har etableret en topformation. Men Momentum har været i en faldende tendens siden slutningen af 2016 og frem til januar 2017, hvorefter der bliver en positiv tendens, som har brudt den faldende tendens.  Næste modstandsniveau er ved 420, mens der er støtte ved niveauet 380 og herefter i niveauet 340.

DLH fortsætter forretningen i Norden efter et par år med oprydning. Strategien var ellers at lukke selskabet, men den tilbageværende forretning ser sund ud med en omsætning på ca. 450 mio. kr. og et resultat efter skat på 13 mio. kr. Aktien har været i en stigende tendens siden bundformation i foråret 2016, hvor aktien blev handlet i 0,45 øre. I dag er kursen i 1,2-1,33. Momentum har etableret en topformation på månedsniveauet, men der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bryder kursen igennem 1,4, så er næste modstandsniveau oppe omkring 1,8. Prisen på aktien gør, at det kan blive noget af en trading-aktie.

G4S overgår forventningerne i markedet med årsregnskabet den 8/3. Det fik markedet til at reagere med en stigning på 7,2 pct. i aktien. G4S har været i en stigende tendens siden sommermånederne juni/juli, hvor aktien blev handlet i niveauet 16 mod dagens niveau på 24,6. Momentum på månedsniveauet har været i en stigende tendens siden sommeren. Nærmeste modstandsniveau er ved 25, som tilbage i tiden har været et støtte/modstandsniveau i 2014 og 2015. Næste modstandsniveau er ved niveauet 28-29.

Onsdag eftermiddag bød på to nedjusteringer en fra Brdr. Hartmann og en fra Harboes Bryggeri. Hartmann er ramt af overkapacitet i Europa samt øget investering i Nord- og Sydamerika, der endnu ikke er helt færdigbygget. De nye investeringer betyder, at man sænker forventningerne til 2017 til omsætningen og overskudsgrader, men forventer et bedre resultat i 2018. Aktien har fundet støtte i niveauet 325.  Faldet i aktien har udløst et salgssignal i signalmodellerne på ugebasis og den positive tendens er brudt i indikationsmodellerne. Tag aktien med på kandidatbænken.

Harboes måtte nedjustere forventningerne grundet øget investering samt markedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og pres på marginerne i Harboe Nordic samt en ikke tilfredsstillende udvikling i Estland, hvor øgede ølafgifter har bremset salget.

Aktien faldt tilbage 132-134, hvor aktien tidligere har haft en bund i september. Faldet trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i salg på ugebasis.

I den kommende uge er der regnskaber fra NewCap Holding tirsdag. Onsdag er det Bavarian Nordic, Bioporto, Zealand Pharma samt NTR Holding. Torsdag er det Columbus, Egetæpper samt Migatronic.

Columbus har etableret en topformation i begyndelsen af februar i niveauet 15,5 og er nu handlet ned i niveauet 14,5. De tre indikationsmodeller er faldet tilbage på ugebasis, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne afventer regnskab i næste uge. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket bekræfter, at man skal afvente udviklingen.

C20-indekset på ugebasis.

C20-indekset er faldet tilbage i ugen, der er gået. Indekset er presset af pharma-industrien, som bliver presset af den amerikanske præsident twits om at skære i medicinpriserne. De tre indikationsmodeller på ugebasis har alle etableret en topformation og er faldet tilbage. RSI er gået fra 90 til 58. MACD har ligeledes etableret en topformation. Momentum er ligeledes i en faldende tendens på ugebasis. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis men med et brud under 890, så bliver der etableret et salgsignal i modellen.

 

DK Portefølje
NNIT er på salgslisten. NNIT har i den uge udbetalt udbytte.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss i Oriflame.

Det står stille i USA

De amerikanske nøgletal peger fortsat i den rigtige retning, men vi har ikke set så mange aktive handlinger fra den nye amerikanske præsident, som har lovet skattelettelser og øgede investeringer.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Oracle, Adobe Systems, Dollar General, Tiffany & Co., HD Supply Holdings samt Brown-Forman.

Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages har testet niveauet 21.000, men er blevet afvist og handles nu i niveauet omkring 20.800. Der er divergens mellem de to indikationsmodeller Momentum og RSI på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation og er begyndt at stige, mens RSI har etableret en topformation og falder lidt tilbage, men er fortsat i det overkøbte niveau. De glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 20.500 og 19.500.  Bollingerkanalen er i køb og har sin nedre støttelinie i niveauet 20.000.

S&P 500

S&P 500 har testet niveauet 2400, men er blevet afvist og nu handles indekset i niveauet 2350-2370. Nærmeste modstandsniveau er ved 2400 og herefter i niveauet 2450, mens nærmeste støtteniveau er ved 2275. Momentum bevæger sig vandret, mens RSI har etableret en mindre topformation. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2325, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2250.

Nasdaq Com. på ugebasis.

Nasdaq Composite  har været oppe og teste niveauet 5900, men er blevet  afvist og handles nu i niveauet omkring 5800. Der er divergens mellem de to indikationsmodeller RSI og Momentum på ugebasis, idet Momentum falder, mens RSI stiger på ugebasis. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 5600, mens nærmeste modstandsniveau er 5900 og herefter i niveauet 6000. Omsætningen er faldende, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne er lidt skeptiske overfor den store stigning, man har set i markedet.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Stigende dollar godt for Japan

Det japanske indeks står stadig stille på niveauet omkring 19.500. MACD er i den faldende tendens, mens RSI og Momentum har etableret en bundformation på ugebasis. RSI er i niveauet 55. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis.

Japan på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en mindre topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000 og herefter i niveauet 21.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 19.000 og herefter i niveauet 18.500.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens, men som vi så i sidste uge så har indekset ikke haft Momentum til at bryde igennem modstandsniveauet 1600. MACD bevæger sig vandret og det samme gør Momentum på ugebasis. RSI er derimod steget og har ramt niveauet 100, og man skal tilbage til 1998 og 2000 for at finde RSI i det niveau. Nærmeste støtteniveau er ved 1550, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1650.
Strategi: Hold på svenske aktier.

SCA B

En opdeling af SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) nærmer sig og det kan trække yderligere op i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 295 og herefter i niveauet 305. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne har været i køb siden slutningen af januar og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis ved månedsskiftet januar/februar. Den positive tendens i kursudviklingen trækker også op i Momentum på månedsniveauet og har brudt den faldende tendens. Anbefaler køb af aktien ved brud af niveauet 280.

DAX på ugebasis.

Frankfurt Dax 30 banker fortsat på 12.000, men har ikke haft Momentum til at bryde igennem modstanden. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens. MACD og Momentum på ugebasis falder tilbage, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 80. Der er støtteniveau i niveauet 11.600 og herefter i niveauet 11.000, mens der er modstand i niveauet 12.000 og herefter ved 12.500.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

North Media: Bliver den igen interessant

Den enes død er den andens brød. Post Nord i Danmark kæmper med ryggen mod muren og selskabet vil trække sig fra distribution af lokale ugeaviser på bestemte dage. Det betyder, at North Medias distributionsselskab FK kan vinde nogle af sin gamle kunder tilbage og man ligeledes vil kunne hæve priserne. Det seneste regnskab viser et underskud på 63,7 mio. kr. mod et underskud på 11,9 mio. kr. i 2015.

North Medias koncern består af fire forretningsområder: FK Distribution, North Media Aviser, North Media Online samt Bekey.

FK Distribution kan blive den helt store vinder, hvis Post Nord opgiver deres reklamedistribution. I det seneste regnskab kan man se, at omsætningen falder med 101 mio. kr. grundet tabet af blandt andet Coop-forretningen. Det giver en nedgang i bundlinien på 21,3 mio. kr. fra 56,3 mio. kr. til 35 mio. kr. I det seneste regnskab forventer North Media en fremgang i omsætningen, mens resultatet forventes uændret, men det kan blive ændret i den kommende tid.

North Media Aviser har reduceret deres forretningsområde og solgt en del aviser fra, således at man har koncentreret sig om hovedstadsområdet. Men forventer en omsætningstilbagegang og et underskud på mellem 15 og 20 mio. kr. mod et underskud på 35,2 mio. kr. året før.

North Media Online har i det seneste regnskab en mindre omsætningsfremgang og underskuddet blev godt 1 million mindre og ramt -11,5 mio. kr. For det kommende år forventer vi fortsat en underskud på mellem 15 og 18 mio. kr. Ofir har indgået et samarbejde med e-rekrutteringssystemet Emply Hire. Det er fortsat svært at få overskud i onlineforretningen, da annoncører og kunder er tilbageholdende, og der er fortsat et prispres på området.

Sidste forretningsområde er Bekey, som udvikler og sælger elektroniske adgangssystemer. I løbet af 2016 har selskabet oplevet en stigende konkurrence og markedet er blevet prisfølsomt. Bekey havde en omsætning på 19,9 mio. kr. og et underskud op 21,1 mio. kr. Der forventes en stigning i omsætningen, men fortsat et underskud på mellem 16 og 20 mio. kr.

Fundamentalt forventer North Media en omsætning på 865-910 mio. kr. og et underskud på mellem 5 og 30 mio. kr. Selskabet har placeret 214,8 mio. kr. i værdipapirer, hvilket er 28 pct. af balanceværdien på regnskabstidspunktet. Vinder North Media nogle af distributionskontrakterne tilbage, som man har tabt i 2016 vil det give en øget omsætning og et mindre overskud, hvilket indikerer, at aktien har en fair værdi på mellem 25-30 kr. mod kurs 16,7 i dag.

North Media

Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 13-14,5, og det har stået på siden marts 2016 og det var efter en topformation i 2014, hvor aktiekursen var oppe i niveauet 20.5-21. Den positive tendens i aktiekursen siden januar har fået signalmodellerne til at ændre signal fra salg til køb. Det har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der har den seneste tid været en positiv tendens i Momentum på månedsbasis. Omsætningen er meget ringe i aktien, men tør man satse på at North Media vinder nogle af sin reklamekunder tilbage, kan man forvente et nulresultat eller et mindre overskud. Køb på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.  

 
Teknisk kommentar til 3 aktier
De 3 aktier er: Nets, Coloplast og A.P. Møller-Mærsk  

Nets har været nede og kysse 110 for anden gang på 2½ måned. Holder niveauet, bliver der etableret en dobbelt bund. Nærmeste modstandsniveau er ved 124 og herefter i niveauet 130. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i salg på ugebasis og kursen skal over 125, før signalet bliver ændret.

Nets: Er der en bund?

De tre indikationsmodeller peger alle nedaf på ugebasis, men finder aktien en bund i niveauet og begynder at stige, vil det trække op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. På dagsniveauet er der også salgssignal i Kurskanalen og Bollingerkanalen er i salg og går i køb ved brud af niveauet 116. Aktien tages med på kandidatbænken.

Coloplast mangler Momentum.

Coloplast tester modstandsniveauet 500, men kursudviklingen har manglet Momentum, så den er ikke brudt igennem niveauet. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation på ugebasis og det samme er tilfældet for RSI. MACD har etableret en topformation, så der er divergens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 480 som en støttelinie, mens nærmeste modstandsniveau efter 500 er 520 og herefter i niveauet 560. Afvent udviklingen og køb ved brud af niveauet 505.

Møller-Mærsk

A.P. Møller-Mærsk-aktien bevæger sig vandret i niveauet 11.500-12.000 og det har stået på siden midten af december. Den vandrette formation har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtteniveau ved 10.750 og den sidste top i den stigende tendens er i niveauet 10.500. Afvent udviklingen og køb først ved brud af niveauet 12.000.

 

Gevinsthjemtagning i råvarerne

Guldet er faldet tilbage til niveauet 1200 og har dermed brudt igennem de glidende gennemsnit på ugebasis. Der er endvidere etableret en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. På månedsniveauet er der ligeledes en faldende tendens i Momentum, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

EUR/USD holder fast i niveauet omkring 1,05-1,06. MACD er ved at etablere en topformation, hvilket indikerer, at EUR/USD krydset i den kommende tid kan komme ned i niveauet 1,04, hvis støtteniveauet 1,05 brydes.

NOK/DKK er faldet tilbage i takt med, at olieprisen er raslet ned. Nærmeste støtteniveau er ved 81,6-81,7, som tilbage i december var et støtteniveau. Momentum er ved at etablere en dobbelt top på månedsniveauet.

SEK/DKK er ligeledes faldet tilbage og handles nu i niveauet 77,5. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 77.

I metalvaremarkedet er faldet tilbage og har etableret en række salgssignaler på dagsniveauet i blandt andet kobber, bly og zink, mens aluminium, nikkel og tin bevæger sig vandret.

landbrugsmarkedet er det kun sukker, som har etableret et salgssignal, mens kaffe, kakao, majs og hvede bevæger sig vandret. Der er fortsat købssignal i bomuld og palmeolie.

Brent Spot taber pusten og er faldet tilbage til støtteniveauet 52. Faldet i olieprisen har ændret signalet i Bollingerkanalen fra et køb til et salg. Det har sendt alle indikationsmodellerne ned på ugebasis, men Momentum fortsætter den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 50, mens der er modstand i niveauet 58.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.