Er det nu Europa?

Er der en rebound på vej?

Den tyske regering er nu på plads og med flere socialdemokrater på flere tunge regeringsposter kan det være, at der bliver åbnet op for øgede investeringer i det offentlige og infrastrukturen, hvilket kan skabe lidt inflation og hævede lønninger.
Trumps rasler med sabler til en handelskrig. Det betyder, at man som investor skal overveje sine investeringer igen, specielt hvis de er afhængige af afsætningen i USA indenfor de ramte områder. Derfor bliver selskaber som har øget eksponering mod Europa og Asien også interessante i den kommende tid, og det kan give et ekstra kursløft til disse.

D/S Norden leverede et regnskab, der for første gang i 5 år havde overskud på driften både i tørlast og i tanken. D/S Norden forventer en forbedring af raterne for tørlast i løbet af 2018 og den samme forbedrede situation forventes i tankmarkedet.

Teknisk bevæger aktiekursen sig vandret i niveauet 110-125. Det betyder, at det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen, hvilket indikerer, at aktien er uinteressant på nuværende tidspunkt. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og har været det siden månedsskiftet oktober/november. Kursen skal igennem 128, før signalet skifter til køb. Man skal afvente udviklingen.

Torm leverede et mindre overskud og de forbedrede udsigter for 2018 gav et løft i kursen på over 4 pct., torsdag. Teknisk er aktien i en faldende tendens og ser fortsat ikke interessant ud. Kursen skal over 47, før aktien ser interessant ud. MACD har etableret en bundformation og den samme tendens ses i Momentum.

Royal Unibrew leverede et regnskab, der viste vækst i omsætningen og en forbedret bundlinie, som viste en fremgang fra 784 mio. kr. til 831 mio. kr. Det positive regnskab fik aktien til at stige og signalet i Bollingerkanalen skiftede fra sælg til køb på ugebasis og etableringen af ”Death Cross” er blevet afvist med stigningen. Stigningen i aktiekursen har ligeledes trukket op i MACD på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet bevæger sig fladt. Endvidere holder kursudviklingen sig inde i den stigende trendkanal. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Santa Fe Group var på jagt efter en amerikansk virksomhed, som de kunne købe. Men i denne uge har Santa Fe Group meddelt markedet, at man indgår partnerskab med den Fidelity Residential Solutions på det amerikanske marked.

Teknisk har Santa Fe Group været i en faldende tendens siden 2008. Aktien er nu tilbage på niveauet fra 2008 (dengang var Santa Fe ØK og en helt anden butik). Det bliver interessant, om det kan give en rebound i aktiekursen i den kommende tid. Der er en faldende tendens på ugebasis i Momentum og MACD. Modellerne siger fortsat, at man skal holde sig væk.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra danske selskaber. Onsdag kommer H+H og Newcap Holding. Torsdag er det Andersen & Martini, Columbus, Egetæpper samt Orphazyme. Fredag sluttes af med DLH samt Tivoli.

H+H svinger noget frem og tilbage siden årsskiftet. H+H har netop fået godkendt sit køb af HeidelbergCements tyske og schweiziske kalkstensforretning. Det helt store spørgsmål er, hvordan  købet skal finansieres på langt sigt. Bliver det med en aktietegning, et obligationslån eller noget helt tredje? Teknisk har aktien bevæget sig i 130-165 siden årsskiftet. Den seneste tids uensartede tendens i kursudviklingen har fået de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI til at falde på ugebasis. Overordnet er trenden fortsat positiv og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 135. Momentum på månedsniveauet er dog faldende, hvilket indikerer, at man skal være afventende.

Er der en rebound på vej?

C25-indekset holder sig fortsat over niveauet 1140, men tendensen ser fortsat negativ ud, hvilket indikerer, at man skal være afventende. Trods den manglende stigende tendens i aktiekursen så er der en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis.
På dagsniveauet er der etableret salgssignal i de glidende gennemsnit og i Bollingerkanalen. Anbefaler at man er forsigtig med de danske aktier.

 

DK Portefølje
Novo Nordisk er på salgslisten.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss på Oriflame. KABE Husvagnar er på salgslisten.

 

Bliver det til handelskrig?

Den amerikanske regnskabssæson er ved at være slut, så der er nu fokus på nøgletallene. Torsdagens nøgletal viste en stigning i antallet af nytilmeldte ledige.

I den kommende uge kommer der regnskab fra Oracle, Adobe Systems, Dollar General, Tiffany & Co., samt Williams-Sonoma.

Dow Jones Industriel Average bevæger sig vandret i niveauet 24.000-25.000, hvilket får MACD og Momentum til at falde på ugebasis, og der er endnu ikke etableret en bundformation i modellerne, hvilket indikerer, at indekset har det svært. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 24.500 som en støttelinie og Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 24.00, mens nærmeste modstandsniveau er ved 26.000.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 konsoliderer sig i niveauet 2700-2750. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2660 som en støttelinie. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Korrektion som marked oplevede i januar og februar har fået MACD og Momentum til at falde tilbage, men den faldende hastighed er aftagende, så der kan være en bundformation undervejs.

Det nærmeste støtteniveau er ved 2650 og herefter i niveauet 2600, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2800 og herefter i niveauet 2900. På dagsniveauet er der etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og det glidende gennemsnit har givet et ”Death Cross”.

Nasdaq holder farten.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens, som fortsat ser stærk ud. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7000 som en støttelinie. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, mens MACD fortsætter den faldende tendens.
Nærmeste støtteniveau er ved 7200 og herefter i niveauet 7000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7400 og herefter i niveauet 7600. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i slutningen af feruar.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Markedet konsoliderer sig

Det japanske marked fortsætter med at konsolidere sig i niveauet 21.000-21,500. Den faldende tendens trækker ned i de to indikationsmodeller på ugebasis, mens der er en mindre konsolidering i RSI nede i det oversolgte niveau. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross”.

Er det bunden i Nikkei.

Der er en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet, men den faldende tendens er aftagende, så man skal holde øje med det japanske marked.  Der er støtte i niveauet 21.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 23.500.
Strategi: Hold på det japanske marked.

 

OMX Stockholm 30 holder overordnet fast i den faldende tendens, og det er først ved brud af 1600, at man kan se en reel trendvending. Inde i den faldende tendes har de sidste 4 dage dog budt på stigninger, hvilket har trukket Bollingerkanalen i køb.

Kommer der en stigning?

På ugebasis har de tre indikationsmodeller etableret en bundformation og er små stigninger i alle tre modeller, hvilket kan indikere, at markedet igen er ved at finde sin hastighed.

Signalmodellerne er fortsat i salg på og kursen skal over 1600-1650, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit og har etableret en interessant bundformation, hvilket indikerer, at svenske aktier er interessante.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

Sobi: Aktien ser interessant ud.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) tester igen modstandsniveauet 140. Efter bundformation i 110 i midten af december så er aktien kørt op, og det har givet et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af februar. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i MACD og Momentum på ugebasis. Bryder kursen igennem 144, så bør man samle aktien op.

Frankfurt Dax 30 fortsætter sin vandrette formation i niveauet 12.000-12.500. Faldet i februar har givet salgssignaler Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis og de er stadig i salg. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fortsætter den faldende tendens, mens der er etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har passeret 40, hvilket indikerer, at markedet fortsat er negativt.

Det står stille i Tyskland.

Nærmeste støtteniveau er ved 12.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter i niveauet 13.000. Momentum på månedsniveauet har etableret en mindre bundformation

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Scandinavian Tobacco – en udbytteaktie

Selskabet leverede et regnskab, der viste en omsætning på 6,4 mia. kr. mod 6,7 mia. kr. året før. Resultat før skat blev på 852 mio. mod 895 mio. kr. året før. Resultat blev på 712 mio. kr. 681 mio. kr. Det højere resultat skyldes en lavere skattebetaling. Scandinavian Tobacco Group (STG) hæver udbyttebetalingen fra 5,5 kr. til 9,3 kr., så er man på jagt efter udbytte, er der en god mulighed i den aktie.

STG-forretningen består af fem ben: Håndrullede cigarer, maskinfremstillede cigarer, pibetobak, finskåren tobak samt øvrige produkter (bl.a. tændstikker).

Håndrullede cigarer oplevede et tilbagefald på 7,1 pct. på årsbasis og for at dæmme op for faldet så har STG købt den amerikanske onlineforhandler af cigarer i slutningen af januar. Selskabet har til huse i Florida og omsætter for 100 mio. USD. Udover at drive online forretning har de også en fysisk butik samt et call center i Tampa.

Indenfor maskinfremstillede cigarer har selskabet en ledende position i Europa, Australien samt Canada. Der var ligeledes et fald i omsætningen, mens indtjeningens margin steg fra 49,3 pct. til 50,9 pct.

På pibetobak-området har man også oplevet et fald i omsætningen og en mindre tilbagegang i indtjeningsmarginerne, og det er blandt andet på det afrikanske marked, at STG er blevet ramt. Men man fastholder stadig sin position som den ledende leverandør i Europa og USA.

På området finskåren tobak var der ligeledes en tilbagegang i omsætningen og indtjeningen. Der var en negativ udvikling i Norge, Danmark og USA, mens der var en positiv tendens i Israel.

Forretningsområdet øvrige produkter dækker over tændstikker, papir og filter. Der var en stigning i omsætningen og resultat, der var bedre end året før.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris pr aktie på 118-120 med de nuværende forventninger.

STG hold fast i den stigende tendens.

Teknisk betød torsdags kursfald, at det lange glidende gennemsnit blev testet som en støttelinie. Faldet har givet et salgssignal i Parabolic, mens Bollingerkanalen holder fast i sit købssignal fra begyndelsen af december. Tilbagefaldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og har været det siden slutningen af december. Nærmeste støtteniveau er fortsat ved 114-115, mens nærmeste modstandsniveau er ved 124-126. Fastholder aktien i porteføljen.         

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Genmab, Ørsted og Harboes Bryggeri.

Genmab steg på regnskabet i midten af februar, hvor aktien blev handlet i 1050 og hoppede op i niveauet 1250 og er nu handlet vandret siden. Stigningen i kursen har fået signalmodellerne til at gå i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, så bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

Genmab på ugebasis.

Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation på månedsbasis. Næste modstandsniveau er ved 1400, mens nærmeste støtteniveau er ved 1000-1100. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Ørsted holder fast i den stigende tendens trods tilbagefaldet i oktober til niveauet 340, som var et støtteniveau og som kunne modstå trykket. Aktien er nu handlet op i niveauet 380-390. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 355.

Udbytte fra i Ørsted i dag. ) kr. pr. aktie.

Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på at ramme 80. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været det siden midten af marts. Fastholder aktien i porteføljen. 

Harboes Bryggeri har fortsat den faldende tendens, der blev etableret i vinteren 2016, hvor aktien blev handlet i 140 og i dag handles aktien i kurs 90-91 og i det niveau har den været siden begyndelsen af februar. Den vandrette formation har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stadig oversolgt på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 99 som en modstandslinie.

Er bunden fundet?

Momentum på månedsniveauet bevæger sig ligeledes vandret og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket indikerer, at der er et interessant potentiale i aktien. Den spekulative investor samler op nu, mens den langsigtede afventer brud af niveauet 95, for så vil Bollingerkanalen går i købssignal.

 

Olien taber fart igen

Guldet bevæger sig vandret, hvilket igen giver indtryk af at markedsdeltagerne ikke er nervøse nok til for alvor at søge over i guld. Anbefaler at man afventer køb af guldmine-aktier eller ETF, der dækker området.

EUR/USD: Bevæger sig ligeledes vandret i niveauet 1,22-1,25. Den vandrette formation trækker ned i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 1,22 og herefter er der støtte ved niveauet og herefter i niveauet omkring 1,22.

SEK/DKK: Har ramt niveauet 73 og det er vigtigt, at støtteniveauet holder, ellers så bryder det igennem til niveauet 71-72 og så er den svenske krone tilbage i niveauet fra 2009.

Metalvaremarkedet taber Momentum og det går specielt ud over aluminium, bly og zink, der alle tre har etableret en faldende tendens, mens kobber, tin og nikkel bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet viser fortsat stigende tendens i kaffe og i flere mælkerelaterede futures, og der er ligeledes en positiv tendens i hvede og majs, mens palmeoliepriserne er faldende. Sukkerprisen bevæger sig vandret.

Det bevæger sig vandret.

Brent Spot holder fast i den vandrette formation og det nærmeste støtteniveau er ved 62 og herefter i niveauet 60. Nærmeste modstandsniveau er ved 66 og herefter i niveauet 68.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.