Er det en “sikker” vinder?

Mange investorer leder efter selskaber, der kan ligge lidt længere i porteføljen med et stabilt afkast. Der er derfor fokus på selskaber med en stabil vækst i både top og bund.

Svenske Securitas har været et sådan selskab fra 2013 og frem til 2019, hvor aktien toppede i 140. I september i år ramte aktien 70 som nu er et foreløbigt støtteniveau og siden er aktiekursen handlet op i niveauet 90.

På dagsniveauet er der netop etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger side om side.

På ugebasis er der etableret et købssignal i midten af oktober i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i slutningen af oktober.

Den positive udvikling i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80 og MACD er over 4. Momentum er i en stigende tendens og det har stået på siden juli.

Formationsmæssigt er der etableret en dobbelt bund i niveauet 72. Nærmeste modstandsniveau er ved 105-110 og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 75 og herefter i niveauet 67.
Aktien ser interessant ud på niveauet.

Senest har Securitas købt Stanley Security som var Stanley, Black & Deckers elektroniske sikkerhedsforretning. Med købet af Stanley Security bliver to af de største spillere på markedet bliver til én.

Securitas har over årene udbetalt et stabilt udbytte. Det var kun i 2019, at der ikke blev udbetalt udbytte.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.