Ego contra Ansvarlighed?

BørsUdsigten: Tæt på ATH i flere indeks! Særdeles Spændende Formation i Olie!!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,4 pct. til morgen, onsdag den 19. juni.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 1,2 pct. og 2,2 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses stigninger ved åbningen på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct.

Wall Street ses åbne rundt nulstregen plus/minus 0,1 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

Fed skal være foran “kurven” eller sagt på en anden måde foran udviklingen på markederne.

Nu er det op til Fed – om de lytter til markedet – eller de vil køre deres eget løb. I December sidste år skulle han lige markere sig mod præsidenten.

Centralbankchefen har perioden udtalt, at han ikke ser grund til en renteændring; men han taler imod en invers rentekurve.

Modsat vil en rentesænkning bekræfte en lavere vækst, og mulig recession, hvilket er et negativt scenarium. Det giver dog de øvrige centralbanker en mulighed for stimulustiltag.

BørsUdsigten’s vurdering er at centralbankchef Jerome Powell ikke er dygtig nok til jobbet!

Spørgsmålet er om hans ego er større end hans ansvarlighed?

Gentagelse fra tirsdagens udgave.

Rent logisk burde Fed sætte renten ned ved det FOMC møde der starter i dag, tirsdag med rentemelding i morgen, onsdag kl. 20:00 dansk tid. Specielt det efterfølgende pressemøde kan være “farligt”, da Fedchefen Jerome Powell elsker at tale meget.

Alle statsobligationer op til og med de 10 årige ligger med en lavere rente end det interval på mellem 2,25 og 2,50 pct. Fed leverer likviditet til. Undtagelsen er de 30 årige statsobligationer, der har en rente på 2,57 pct.

Man må konkludere at pengemarkedsrenten er invers i relation til markedets forventninger til en mulig recession.

I og med at renten i markedet ligger under pengemarkedsrenten forventer markedet en sænkning (allerede indregnet), hvorfor en uforandret pengemarkedsrente vil kunne sætte et mindre udsalg i gang.

Under alle omstændigheder er der ikke længere noget incitament til at købe obligationer ved at trække på Fed, hvilket indirekte er en stramning af pengepolitikken.

Renten er ikke den afgørende faktor – men mediernes fokus ligger her (det er det letteste – så skal man ikke forklare så meget) – men derimod stramningen / slankningen af Fed’s budget ved ikke at geninvestere amortiserede obligationer.

Manglende likviditet i markedet kan lægge låg på udviklingen på aktiemarkedet.

Her arbejder vi både med en dobbelt top og en mulig invers SHS formation – så det er spørgsmålet, hvilken vej?

Centralbankchef Jerome Powell er imidlertid økonomisk uforudsigelig (han er jurist og advokat og ikke økonom eller aktiehandler). Som alle advokater elsker han at høre sig selv tale, og kan ødelægge enhver positiv stemning.

Efter BørsUdsigten’s vurdering indikerer markedet, at vi skal have et rentefald på 0,5 pct. (går det så dårligt), og i bedste fald 0,25 pct. – men som sagt Fedchefen er uforudsigelig, og følger hovedet, og ikke hvad markedet viser.

Reaktionen på markederne vil også være uforudsigelig. Sommetider reagerer markederne ulogisk – og så er de mest farlige at ligge forkert i.

BørsUdsigten vurderer, at Fed allerede hænger efter “kurven” (den økonomiske udviklingen fremadrettet), og har ikke indregnet konsekvenserne af den nødvendige handelskrig.

BørsUdsigten er for en gangs skyld enig med præsident Donald Trump både hvad angår handelskrigen og synet på renten!

A pros pos handelskrig er Kina begyndt at reducere deres beholdning af amerikanske statspapirer. I april blev det med 7,5 mia. USD til 1.113 mia. USD – det laveste niveau i 2 år. Japan reducerede deres beholdning med 14,1 mia. USD til 1.064 mia. USD. Disse reduktioner betyder mindre likviditet i markedet.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med en stigning på 1,0 pct. (28,08 point) i indeks 2.917,75.

Ser BørsUdsigten på dagschartet er der igen kommet udbrud fra den lille konsolidering (flag) – endda med et gap.

Der kan være tale om en dobbelt top/ evt. “Fools Rally” (negativ fortsættelse). Formationen annulleres ved et brud af 2.947 niveauet (nedefra).

Der kan dog også være tale om en midlertidig bundformation i form af en invers SHS -formation brud af 2.945 niveauet vil bekræfte formationen, og et kursmål i 3.150 niveauet. Modsat vil et brud af 2.745 niveauet annullere oplægget.

BørsUdsigten vurderer, at den sidste formation er den mest sandsynlige, men kommer formationen ikke i spil kan der komme en længere negativ bevægelse.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 2.893 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.905 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.810 niveauet. Stop loss ved brud af 2.745 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 1,2 pct. (12,15 point) i 1.024,79.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en negativ trend, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse – og det gjorde den ved bruddet af 1.013 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en bekræftet midlertidig topformation shs / dobbelt top, selvom sandsynligheden bliver mindre jo længere tid der går. Formationen neutraliseres ved brud af 1.024 (testes NU), og 1.033 niveauet, der vil bekræfte købesignalerne, og formationen ændres til en midlertidig bund, med et kurspotentiale til 1.100 niveauet. Sidstnævnte formation bliver mere og mere sandsynlig.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.017 niveauet. Stop loss ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 991 niveauet. Stop loss ved bekræftet brud af 971 niveauet. Strategi: Køb. 

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,4 pct. (23 point) i indeks 1.609 – er der tale om brud af en tertiær stigende trend i 1.594 niveauet. Chartet ligner starten til en større invers shs formation, selvom det er på et meget tidligt stadie.

BørsUdsigten noterer at der er “KAOS” på chartet (stigende toppe – faldende bunde). det betyder at alt kan ske på den lange bane.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 1.599 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.603 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,575 niveauet. Stop loss ved brud af 1.575 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 2,0 pct. (246 point) i 12.332.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en opbygning til en invers SHS formation. Bruddet af 12.310 niveauet har bekræftet formationen. Nu mangler vi blot den sidste modstand i 12.407 niveauet.

BørsUdsigten noterer sig modsat, at chartet fortsat kan udvikle sig negativt i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelsen vil være et brud af 11.660 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at vi skal op over 12,407 niveauet for en annullering af den sekundære negative formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.150 niveauet. Stop loss ved brud af 12.075 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.850 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.660 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen, tirsdag, (6,673) er der udløst købesignal i 6,61 niveauet. Der er tale om en positiv konsolidering, der oftest udmunder i en positiv fortsættelse, hvorfor der skal være fokus på den stigende trendlinie, og et stop loss ved brud af 6,665

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,665 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,64 niveauet. Stop loss ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Køb 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Futures

På baggrund af udviklingen i den Persiske / Arabiske Golf ser vi lige på udviklingen på prisen på olie.

Der er tale om en “diamant formation“. Udbrud op eller ned SKAL følges – i første omgang ved brud af 62,5 niveauet og 61 niveauet – og yderligere ved bekræftelse af brud i 63,5 niveauet og 60 niveauet.

Gentagelse fra fredag/tirsdag – Der er tale om en sidelæns konsolidering (afventning af udvikling i den persiske golf). Chartet er fra i dag, onsdag!

Når BørsUdsigten ser på Oliechartet for Brent (61,98) ligner det en ren nedtrend.

Det giver gode muligheder for en rebound fra det nuværende niveau.

Der er udsendt et spekulativt købesignal ved bruddet af 61,50 niveauet. Sekundært er der købesignal ved brud af 63,5 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 61,5 niveauet. Stop loss ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært køber Børsudsigten ved brud af 63,5 niveauet, med stop loss ved brud af 59 niveauet.

Pr. refleks blev der købt Equinor (Statoil) og Lundin Petroleum. Man skal dog være opmærksom på at den norske oliefond er ved at reducere sin 66 mia. NOK store besiddelser af aktier i upstream olieindustrien, så der er sandsynligvis andre alternativer. Kommer der prop i Hormuz strædet – så vil der selv med en mindre olieefterspørgsel – være rigtig gode stigningmuligheder. Det samme gælder tankskibsmarkedet. Servicemeddelelse: Der transporteres 18 mio. tønder olie gennem strædet hver dag ca. 20-25 pct. af verdens olieforbrug.

UK Brent: Dagschart.

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.