Dobbelt top på vej i S&P 500?

Reddede S&P500 sig selv i fredag eller var det ”bare ” en stakket frist? På dagsniveauet er der etablerede et salgssignal og de glidende gennemsnit 8 og 24 dage er blevet brudt oppefra og har etablerede et ”Death Cross”.

Dobbelt top-formation.

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen mens de glidende gennemsnit 8 og 24 uger er tæt på at blive brudt oppefra og samtidig er signalmodellen Parabolic gået i salg. MACD bevæger sig vandret på ugebasis mens RSI har ramt 40. Momentum er faldende på ugebasis.
Nærmest støtteniveau er ved 2850 og herefter i niveauet 2750. Kommer kursen under 2800 er formation tegnet til en dobbelt top.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

S-H-S formation i Dax?
Frankfurt Dax 30 er ved at etablere en skulder-hoved-skulder formation og bliver den formation til noget som det fremgår i grafen, så måler man fra hovedets top (linie 1) og ned til halslinien (Ha) og forskyder det nede (linie 2) og dermed er nærmeste støtteniveau ved niveauet 10.600 (St) og herefter i niveauet 10.300, hvor indekset var i december.

RSI og Momentum har på ugebasis tabt pusten og er i en faldende tendens. MACD er endnu ikke ramt af tilbagefaldet og det kan heller ikke ses i signalmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter ved niveauet 13.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.600 og herefter i niveauet 10.800-11.000.
Strategi: Salgssignal i DAX.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.