Det balancerer på et knivsæg

Vitrolife er et svensk selskab, der arbejder indenfor området fertilitetsbehandling. Vitrolife er faldet 71,3 pct. år til dato. I efteråret 2021 blev aktien handlet i niveauet 500-550 og idag handles aktien i niveauet 160-180. Aktien har fået flere nedjusteringer af internationale finanshuse, hvilket har sendt aktien ned. Selskabet er i branchen som leverer hospitalsudstyr, og derfor er aktien faldet kraftigt som andre selskaber i den branche: Becton, Dickinson and Company. West Pharmaceutical Services.

Det er hospitalsudstyr til fertilitetsbehandling som må forventes at stige i den kommende tid. Selskabet omsatte sidste år for 1,6 mia. SEK og fik et overskud på 344 mio. SEK efter skat.

Aktien handles i niveauet 160 som man skal tilbage til 2019 for at finde aktien blive handlet i. Der er salgssignal i alle modeller på dagsniveauet. Det samme gør sig gældende på ugebasis. Bollingerkanalen er i salg og har været det siden månedsskiftet august/september. De glidende gennemsnit har netop etableret et Death Cross.

Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 20 og det betyder, at aktien er oversolgt. MACD er under 0. Nærmeste støtteniveau er ved 130 og herefter i niveauet 115, mens der er modstand i niveauet 210-220 og herefter i niveauet 240.
Aktien ser interessant ud på niveauet. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.