Der er gang i råvaremarkedet

Man hvad siger råvare-aktierne? Har set på Boliden og Lundin Mining.

Boliden har bevæget sig vandret i niveauet 320-340. De sidste par dage er aktien brudt ud af den vandrette formation og kursen er handlet op i niveauet 360.
På dagsniveauet er der etableret et ”Golden Cross” for 4 dage siden og det samme er sket i Bollingerkanalen på dagsniveauet.

På ugebasis blev der igen etableret købssignal i Bollingerkanalen i slutningen af januar. De glidende gennemsnit på ugebasis etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juni. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 310 som en støttelinie.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI er over 70.
Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation og er tæt på at bryde igennem det lange glidende nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 395 og herefter i niveauet 420, mens der er støtte i niveauet 330 og herefter i niveauet 295-296. Aktien tages med på kandidatbænken.

Lundin Mining har været i en stigende tendens, men siden midten af april har modstandsniveauet omkring 105 holdt aktien tilbage. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden i midten af april.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, og det blev etableret i slutningen af oktober. Det lange glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” ved månedsskiftet juni/juli.

Momentum på månedsbasis fortsætter den stigende tendens, hvilket er et positivt tegn. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 95 og herefter ved niveauet 80. Aktien er med på kandidatbænken. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.