Bitcoin – BTC

BTC/USD har siden årsskiftet 2019/2020 befundet sig i en stigende trend, hvor kursen er steget fra $6880 til $7900 – en procentuel stigning på omkring 40%.

Fundamentalt har den positive kursudvikling med stor sandsynlighed været et resultat af, at investorer foruddiskonterer et såkaldt ”halving event”, som forventes at indtræde i starten af maj måned. Et “halving event” er et fænomen, hvor Bitcoins inflationsrate/udbudsrate vil blive reduceret med 50 pct. Der kan i forbindelse med dette opstå et såkaldt ”supply shock”, hvilket fra et teoretisk perspektiv øger valutaens knaphed, hvorfor kursen formentlig er ved at prissætte dette.

For yderligere information vedr. halving eventet: https://www.bitcoinblockhalf.com/

Bitcoins kurs oplevede den 11 februar 2020 megen modstand omkring kursniveau $10500 – et niveau, som tidligere har fungeret som et stærkt støtte og modstandsniveau – og formet en tydelig bearish ”outside candle” formation. Sælgerne har formået trække prisen ned til $9600 og har dermed brudt og lukket under den primære støtte/ trendlinje, som prisen har tangeret ved siden januar.

RSI har imidlertid også mistet momentum og befinder sig på omtrent 53, dagsbasis.

BTC’s nærmeste købs-/støtteniveau er omkring $9000-$9100, hvilket imidlertid også vil stemme overens med hhv. FIB støtteniveauet 0.618 og seneste 200 dages glidende gennemsnit.


Hvis efterspørgslen ved prisniveauet $9000 til $9100 ikke er tilstrækkelig, vil det næste stærke købsniveau antageligt være omkring $8300-8400, hvilket vil svarer til FIB 0.382 – et ofte meget stærkt fibonacci retracement niveau.

Selvom BTC har givet et kortvarigt salgssignal, bør man overordnet set stadig være bullish indstillet og der forventes yderligere styrke på den mellemlange og langsigtede tidshorisont.

Zoomer man en smule ud, kan det aflæses, at Bitcoin ved årsskiftet gav et klart købssignal, idet kursen brudte ud til den positive side fra en ”Bullish Wedge”, hvori prisen gennem ca. 8 måneder har konsolideret sig og samlet styrke.

Prisen handles dermed stadig i en up-trend, hvorfor man stadig bør se det fra et bullish perspektiv – og som man siger: ”the trend is your friend”. En korrektion mod de to støtteniveauer bør med andre ord ses som potentielle købsmuligheder.

Zoomer man derimod en smule ind på perioden fra den 17 sep til i dag, kan det ses, at kursudviklingen er ved at formere en potentielt ”inverted head and shoulder pattern”, hvilket er en yderst bullish formation. En bundformation omkring førnævnte støtteniveauer efterfulgt af en impulsiv prisudvikling mod tidligere modstandsniveau vil alt andet lige skabe højre ’shoulder’, og dermed fuldstændiggøre formationen.


Formår  prisen at bryde tidligere modstandsniveau omkring $10500, vil de næste kursmål være hhv. $12100 og $13400.

Endvidere er 50 SMA ved at krydse 200 SMA; der er altså tale om et ”golden-cross”. BTC oplevet sidst et golden cross i April 2019, hvorefter prisen oplevet en stigning på omtrent 164 pct. fordelt over 64 dage. Alt i alt, tegner sig positivt et positivt billede af Bitcoins kursudvikling og meget tyder på, at kursen vil have en positiv tendens på den mellemlange bane – og især i månederne optil halving eventet.

Analyse er skrevet af vores praktikant Nils Frydendal. Graferne er fra Tradingview.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.