Afvent udviklingen

Mandag blev en meget rød dag på markederne. De største fald blandt de store aktier var i Carlsberg, NTG Nordic Transport Group, H+H samt Alm. Brand. Carlsberg-aktien er faldet fra 11050 i midten af januar til niveauet 800 i denne uge. Faldet har sendt RSI ned i 12. Momentum falder på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 740 og herefter i niveauet 700. Aktien ser ikke interessant ud på den korte bane.

Tirsdag startede det danske marked positivt ud, men i løbet af dagen tabt markedet pusten. De grønne aktier har fortsat medvind på markedet. Vestas-aktien er steget over 35 pct. siden bunden i februar og nu handles aktien i niveauet omkring 220. Den positive udvikling trækker op i de tre modeller på ugebasis. RSI har ramt 60, mens MACD fortsat er under 0. Den positive tendens trækker ligeledes op i Momentum både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet 280-290, mens der er støtte i niveauet 215 og herefter i niveauet 195.

Dagens mest stigende aktie på det danske marked var Atlantic Petroleum, men skal tilbage til 2014/2015 for at finde aktien i samme kursniveau. Selskabet har en egenkapital på -101 mio. kr. og en gæld på over 131 mio. kr. Selskabet er steget over 260 pct. år til dato. Den kraftig stigning har sendt RSI op over 90. Aktien er kun for spekulanter.

Blandt de mindre selskaber var der regnskab fra Sanistål, som viste en omsætning på 3.4 mia. kr. og et positivt resultat efter skat for første gang i flere år. Forventningerne til næste år er en organisk vækst på 3 pct. og et positivt resultat. Fundamental-modellen indikerer en fair værdi for aktien på 135 kr. mod den nuværende kurs på 70. Aktien har taget en rebound og der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er ved 30. Momentum er ved at etablere en bundformation på både uge- og månedsniveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 80 og herefter i niveauet 90, mens der er støtte i niveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 58 og herefter i niveauet 52. Aktien er med på kandidatbænken.

Onsdag var der en meget positiv stemning på markedet. Olie og de grønne aktier fik et nøk nedaf, mens der var stigning til forrige uges taber som ISS og Royal Unibrew.
ISS steg med 8,35 pct. og det har givet et mindre ”gap” i kursgrafen på dagsniveauet, men der er endnu ikke etableret noget købssignal hverken i Bollingerkanalen eller de glidende gennemsnit. På ugebasis er der ligeledes salgssignal i alle modeller, og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er under 30. Nærmeste støtteniveau er ved 95 og herefter i niveauet 80, mens der er modstand i niveauet 135-140 og herefter i niveauet 155-160. Aktien er med på kandidatbænken.

Torsdag var en mere ”normal” dag med mere rolige udsving i begge retninger på det danske marked. Baltic Dry-indekset steg torsdag med 5,7 pct. til 2704, hvilket giver en interessant mulighed for tørlast-rederierne, blandt andet D/S Norden i Danmark. I Norge er det Golden Ocean og Jinhui Shipping. D/S Norden har i denne uge ramt niveauet 260. RSI har ramt niveauet 80 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 275, mens der er støtte i niveauet 240. Afvent udviklingen.

I denne uge kommer der regnskab fra Columbus, Roblon og Trifork Holding onsdag. Torsdag kommer der regnskab fra Flügger Group, HusCompagniet og Skako.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i støtteniveauet 1650-1750, hvilket betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1850 som en modstandslinie.
Trods den vandrette tendens i indekset så er der fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 20 og MACD er under 0. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation, mens tendensen er fortsat faldende på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1550, mens der er modstand i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1850. Afvent udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.