Afvent udviklingen

Lytter man til de ukrainske borgere, så er de ikke bekymrede for situationen, så måske er det ”bare” en storm i et glas vand, hvilket er med til at gøre markedet lidt uroligt samtidig med vi har stigende inflation og højere renter.
Udviklingen på det russiske indeks i år er et fald på 11 pct., og det skal ses i lyset af en stigende gaspris, og det indikerer, at markedsdeltagerne har stemt med fødderne og kan måske få Putin til at reagere.

cBrain opjusterede forventningerne igen og omsætningsvæksten er kommet over 27 pct. Det betyder, at omsætningen rammer 152 mio. kr. og resultat før skat ramte 32 mio. kr. Teknisk er aktien fortsat i en faldende tendens og RSI har ramt 14. Fundmental-modellerne indikerer en fair værdi på 300 og aktien handles fortsat i niveauet 219. Vi er jo først lige startet på digitaliseringen, hvor Danmark er foran. Fastholder aktien i porteføljen.

Ørsted og partner tildelte gigawatt-stort område til flydende havvind i skotsk udbud. Aktien handles vandret i niveauet 720-740. Mandag kunne Ørsted meddele, at man have indgået aftale om at bygge 800 MW havvindmøllepark i Sydkorea. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen både på dags- og ugeniveauet, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Der er en faldende tendens i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har etableret en dobbelt topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 675. Afvent udviklingen.

Tirsdag blev en kedelig en af slagsen med faldende kurser over hele linien. Eneste selskab der  kunne holde skansen mellem de store danske selskaber var The Drilling Company of 1972 (Mærsk Drilling).
Blandt sidepapirerne var det Aquaporin, som trak overskrifterne og steg med 5,5 pct. Selskabet blev børsnoteret i juli til kurs 170 og blev i sidste uge handlet i 105. Der er salgssignal over hele linien i de forskellige signalmodeller. De sidste par dages rebound har trukket op i RSI og Momentum. RSI har ramt 27. Aktien ser stadig ikke interessant ud på niveauet.

Parken afsøger mulighederne for at sælge hele eller dele af koncernens ejendomsportefølje. Det fik Parken-aktien til at stige med 10 pct. Det har fået Bollingerkanalen til at gå i køb både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 56-57. Momentum stiger både på uge- og månedsbasis og aktien ser interessant ud på niveauet.

I den kommende uge kommer der en række danske selskaber. Tirsdag er det Coloplast og Netcompany. Onsdag er det Tryg. Torsdag er det RTX og fredag lukkes af med NNIT.

NNIT er faldet tilbage til støtteniveauet 105-106, som nu testes for tredje gang siden slutningen af november. NNIT har ikke annonceret nogle større aftaler siden kvartalsregnskabet før her i det nye år og forventer derfor et mindre underskud. Markedet mangler et par store aftaler til at løfte kursen. Aktien er på kandidatbænken.

C25-indekset er fortsat i en faldende tendens. Der er to ”gaps” i dagsgrafen i niveauet 1850,97- 1856,26 og ved niveauet 1915,97-1942,79. Den faldende tendens er fortsat intakt på både dags- og ugeniveauet. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30 og MACD er under 0. Momentum har været i en faldende tendens både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveauet 2000. Niveauet 1780- 1820 har tidligere været et kortvarigt støtteniveau tilbage i maj/juni og herefter i niveauet 1700, som var et støtteniveau i december 2020 og til februar 2021. Udviklingen i indekset viser, at man skal afvente udviklingen.

 

DK Portefølje
cBrain, NKT og Rockwool på salgslisten. 
Afkastet i den danske portefølje år til dato -9,7 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -9,0 pct.

Nordisk portefølje
Garo, Munters Group og New Wave på salgslisten. 

Hvor højt kan renten gå?
Reaktionen fra de flotte regnskaber har ikke givet anledning til kraftigt stigende kurser, og mange markedsdeltagere har allerede regnet det ind.
Antallet af nytilmeldte ledige stiger og rammer niveauet 286.000, og der var forventet 225.000.
Regnskaber i den kommende uge: Apple, Microsoft, Tesla, Visa, Johnson & Johnson, Mastercard, Chevron, Abbott Laboratories, Intel og McDonald.

Salgssignal i S&P 500.

S&P 500 har etableret en faldende tendens og Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit bliver testet i øjeblikket. Momentums positive tendens er brudt og modellen fortsætter den faldende tendens. Den samme tendens ser man i RSI, som har ramt 42 på ugebasis mod 52 i sidste uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 4800 og herefter i niveauet 4750, mens der er støtte i niveauet 4500 og herefter i niveauet 4400.

Nasdaq Composite er brudt igennem 15.000 og Bollingerkanalen har været i salg i 5 uger. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og i næste uge etablerer de glidende gennemsnit et ”Death Cross” på ugebasis.
Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 33. Momentum er faldende og har været det siden årets start. MACD er under 0.
Nærmest modstandsniveau er ved 15.800 og herefter i niveauet 16.000, mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.500.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Den amerikanske rente 10 årige

Den amerikanske rente 30 årige

 

Gok i nødden til det japanske marked
Det japanske marked faldt tilbage til støtteniveauet ved 27.500. På dagsniveauet holder den faldende tendens fast i salgssignalerne både på dagsniveauet og ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen på ugebasis som en modstandslinie i niveauet 28.900. Der er salgssignal i Bollingerkanalen, og det har stået på siden december.

3 gaps i Japan.

Der er en faldende tendens i de to af de tre indikationsmodeller. RSI er under 30 og MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet konsoliderer sig i øjeblikket. Næste støtteniveau er ved 27.000, mens modstandsniveauet er ved 29.500 og ved 30.000.
Strategi: Ændre fra reducer til hold på det japanske marked, når støtteniveauet 27.500 ikke brydes.

Nyt købssignal i Kina.

Hang Seng Index har etableret købssignal på både dags- og ugeniveauet. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er flere måder, hvorpå man kan investere i Kina. Danske Invest blev torsdag formiddag handlet i kurs 181,40.
Strategi: Køb på niveauet.

OMX Stockholm 30 er stadig i salg på dagsniveauet, mens signalmodellerne fortsat er i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis og det giver støj i forhold til det tekniske billede.

Det svenske indeks.

Der er ligeledes divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. I det RSI er faldende og er kommet under 50. Mens MACD bevæger sig vandret over 0 og Momentum er stigende på ugebasis mens faldende på månedsniveauet.
Der er stadig en række ”gaps” i grafen som ikke er lukket. Nærmest modstandsniveau er ved 2420 – 2460 og herefter i niveauet 2500. Mens der er støtte i niveauet 2250.
Strategi: Afvent udviklingen på de svenske aktier.

Scandic Hotels Group har etablerede bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er under 40. De glidende gennemsnit på ugebasis har ligget side om side, men nu er de tætte på at etablere et ”Golden Cross”. Momentum på månedsbasis er stigende og netop brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt billede af situationen.

På kandidatbænken.

På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i køb. Anbefaler køb ved brud af kurs 40. Første målkurs er 46 og herefter i niveauet 52. Afvent udviklingen.

Frankfurt DAX fortsætter den vandrette formation, som har stået på de sidste mange måneder. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis, og kursen skal over 16.000, før signalet skifter. Der er en stigende tendens i Momentum og faldende tendens i RSI, hvor modellen har ramt niveauet 45.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.200 og herefter i niveauet 16.500, mens der er støtte i niveauet 15.000 og herefter i niveauet 14.800.
Strategi: Hold på det tyske marked. 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er SP Group og Tryg.
SP Group er faldet tilbage som de fleste andre aktier på markedet. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 3 dage siden. På ugebasis er der ligeledes etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet i niveauet 400.


Faldet i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er fortsat over 0, mens RSI har ramt 40. Momentum på uge- og månedsbasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente situationen i aktien. Nærmeste støtteniveau er ved 380-390 og herefter i niveauet 350-360. Afvent udviklingen.

Tryg holder overordnet fast i den stigende tendens, men på dagsniveauet kan man se de sidste par dages uroligheder i kursen. Bollingerkanalen har etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens modellen på ugebasis holder fast i den positive tendens.

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen, som blev etableret ved månedsskiftet oktober/november. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” tilbage ved månedsskiftet november/december.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i en faldende tendens og har ramt niveauet 55. MACD bevæger sig vandret, mens Momentum har etableret en bund og stiger. På månedsbasis er der en stigende tendens i Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og var en top i 2019. Næste modstandsniveau er ved 185, mens der er støtte i niveauet 160 og herefter i niveauet 150. Tryg-aktien er en god byggesten til en langsigtet portefølje.

Olieprisen – rammer den 85?  
Guldet fortsætter den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveauet 1860, som blev testet i november. Der er fortsat divergens mellem RSI, MACD og Momentum på ugebasis.
Momentum på månedsbasis er faldende, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne ikke er nervøse på langt sigt endnu.

SEK/DKK: Er faldet tilbage og handles i niveauet 71 -72. Der er faldende tendens i MACD mens Momentum fortsæt den stigende tendens. Nærmest modstandsniveau er ved 73 og støtte i niveauet 71.

EUR/USD: holder fast i den stigende tendens og der er etableret købssignal i signalmodellerne på både dags- og ugebasis. RSI er over 40, mens MACD er under 0. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens der fortsat er en faldende tendens på månedsbasis.

Metalmarkedet: Der er fart på nikkel, mens de øvrige industrimetaller bevæger sig vandret i de nuværende niveauer. Der er købssignal i alle industrimetallerne på ugebasis.

Landbrugsmarkedet: Der er fuld fart på kursen i bomuld, kaffe, kakao, sukker og orangejuice. Der er ligeledes en positiv udvikling i tømmerpriserne i USA.
Der er en faldende tendens i hvede og havre, mens der er en stigende tendens i majs. De stigende fødevarepriser er med til at trække inflationen op.


Brent Spot holder fast i den stigende tendens og er brudt over det gamle modstandsniveau ved 85. Den stigende tendens i olieprisen trækker op i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. RSI er kommet over 61. MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter i 95-96.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.