Nye rekorder på flere markeder

Ja, inflations- og rentespøgelset er blevet brændt i sommermånederne og det der var den helt store frygt er helt væk nu. De første nationalbanker begynder at hæve renten og i vores nærområde er det den norske nationalbank, der forventer at hæve renten i efteråret. Blandt de lande som har hævet renten er Brasilien og Tyrkiet og torsdag var det den tjekkiske nationalbank, som hævede renten. Det giver et alternativ til investorerne.

Mærsk opjusterede tirsdag grundet et meget gunstigt containermarked. Markedet kvitterede dog med et fald på 2 pct., hvilket har medført, at der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis (men ugen er jo ikke omme endnu, så det kan ændres). Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI har ramt 55. Momentum er ligeledes i en faldende tendens på månedsbasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 16.250 som en støttelinie.
Nærmeste støtteniveau er ved 17.000 og herefter i niveauet 15.500-16.000. Men der er modstand i niveauet 18.000 og herefter i niveauet 19.700-19.800.

cBrain leverede ligeledes en opjustering tirsdag, hvilket fik aktien til at stige med 10 pct. Selskabet forventer nu en vækst i omsætningen på 21-25 pct. mod tidligere 17-23 pct. Teknisk ser aktien fortsat interessant ud og der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 250 som en støttelinie. Der er ligeledes en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80. Momentum på månedsbasis er fortsat i en faldende tendens. Bruge eventuelle tilbagefald til opsamling. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 490-505.

Novo Nordisk leverer endnu opjustering og det fik aktien til at stige med over 4,7 pct. Bollingerkanalen etablerede et købssignal på ugebasis i midten af april i kursniveauet 430-440 og i dag handles aktien i niveauet 640. Den stigende tendens i aktiekursen har trukket de tre indikationsmodeller op på ugebasis. RSI er over 90. Nærmeste modstandsniveau er ved 695 og herefter i niveauet 725, mens der er støtte i niveauet 580 og herefter i niveauet 540. Brug tilbagefald til at samle op i aktien.

Novozymes holder fast i den stigende tendens. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 480 på dagsniveauet. På ugebasis blev der etableret et købssignal i Bollingerkanalen i slutningen af januar 2021. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af marts og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 440 som en støttelinie.
Den positive tendens trække op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 100, hvilket indikerer, at der er brug for en pause. Nærmeste modstandsniveau er ved 540 og herefter i niveauet 560, mens der er støtte i 470-475 og herefter i niveauet 450. Tager aktien med på kandidatbænken.

ALK-Abelló fik i sidste uge en aftale i hus med kinesiske Grandpharma. Aftalen omfatter salg af adrenalinpen på det kinesiske marked. Aktien ligger i en stigende tendens, men der er divergens mellem de tre indikationer MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 82. MACD er i en faldende tendens og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2700 som en støttelinie. Brug tilbagefald til opsamling.

I denne uge kommer der regnskab fra Torm tirsdag. Onsdag er det ALK-Abello, Genmab, ISS, København Lufthavne samt Vestas. Torsdag er det Demant, FLSmidth, H+H, NNIT, Novozymes, Schouw, Solar, Zealand Pharma og Ørsted. Ugen slutter af med SimCorp.

Det danske C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og der er købssignal på både dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 95 på ugebasis. Momentum er ligeledes i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1775 som en støttelinie. Momentum på månedsbasis er derimod i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1920-1940 og der er opstået et ”gap” i kursgrafen på dagsniveauet efter det positive Novo regnskab. Nærmeste modstandsniveau er 2040.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.