Konsolidering før Ny Optur!

BørsUdsigten: Købesignalet i USD Udløst!

 

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,5 pct. og 0,9 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 0,6 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,6 pct. (22 point) i 3.512, er der tale om en opbremsning af den accelererende tertiære trend. Gappet mellem 3.498 niveauet og 3483 niveauet forventes alligevel lukket; men det lille “Death Cross” ser ud til at blive annulleret.

Se den fundamentale argumentation nederst i BørsUdsigten (stadig gældende)!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.410 niveauet. (solgt i 3.365 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.498 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 3.410 niveauet (solgt i 3.365 niveauet). Stop loss ved brud af 3.368 niveauet. Strategi: Køb 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,0 pct. (3 point) i 23.606 – handles fortsat) er der tale om en tertiær konsolidering med en bundlinie i 23.560 niveauet, og en toplinie i 23.700 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.250 niveauet (solgt i 23.520 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.172 niveauet. Strategi: Køb 

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,6 pct. (20 point) i 3.339 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning og en konsolidering i form af en positiv tertiær fortsættelsesformation. Nyt købesignal ved brud af 3.360 niveauet.

Der er tale om en bekræftet W-formation, og indikerer en test af den sekundære toplinie i 3.450 niveauet.

“Gappet” mellem 3.360 niveauet og 3.380 niveauet er ved at blive lukket.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.235 niveauet (solgt i 3.270 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.328 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 3.224 niveauet. Stop Loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,1 pct. (1,3 point) i indeks 1.441) er der tale om et nyt købesignal (bekræftelse af trend), og igen – igen en NY – ALLE TIDERS HØJESTE.

Der er opstået et gap mellem 1.345 niveauet og 1.335 niveauet. Der er endvidere dannet et gap mellem 1.390 niveauet og 1.403 niveauet. Der kan være tale om “fortsættelsesgap”, der ikke lukkes.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.370 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.421 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.359 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,2 pct. (22 point) i indeks 1.833 niveauet, og der er tale om en et brud af den stigende trendlinie i 1.844 niveauet i den tertiære konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.844 niveauet (købt i 1.837). Genkøb ved brud af 1.856 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.840 niveauet (solgt i 1.790 niveauet). Stop loss ved brud af 1.820 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,9 pct. (119 point) i indeks 13.019), er der tale om en W formation, hvilket indikerer, at 13.300 niveauet skal testes. Der er udløst købesignal ved bruddet af 12.875 niveauet. Gappet mellem 13.000 og 13.110 niveauerne er blevet lukket.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.080 niveauet (købt i 12.700 niveauet). Genkøb ved brud af 13.140 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.885 niveauet (solgt i 12.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.935 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,337) til morgen, onsdag, er der fortsat tale om et brud af den faldende trend i 6,31 og mindst en konsolidering. Der er tale om en fortsættelsesformation, og en indikation af en test af 6,355 niveauet. Brydes dette er målet 6,405 niveauet.

Købesignalet bekræftes yderligere af brud af den tertiære konsolidering, og en test af det 24/50. dages glidende gennemsnit.

Der er udløst et lille “Golden Cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner en midlertidig “Bundformation”, selvom støtteniveauerne er brudt.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,31 niveauet (solgt i 6,38 niveauet). Stop loss ved brud af 6,30 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,315 niveauet (solgt i 6,308 niveauet). Stop loss ved brud af 6,307 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Det tertiære salgssignal betyder sikring af spekulative USD relaterede aktiver og indtægter.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,2) til morgen, omsdag, er der tale om en konsolidering i en W-formation.

Chartformationen (EXIT) er annulleret ved bruddet af 42,5 niveauet, og der er tale om en W-formation, der indikerer en test af 48-50 niveauet, efter en mindre konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 40,7 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 38 niveauet). Genkøb ved brud af 43, niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

Gentagelse (S&P500 m.fl.) – stadig aktuelt.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at korrektioner vil blive “samlet op”, og resultere i højere niveauer resten af året! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge, og de “nye” penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på:

At, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale betragtninger!

Vil korrektionen blive bremset af FOMO – Fear of Missing Out?

Der er en god chance for det!

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.