- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Voldsomme udsving på markedet

Novozymes skuffede markedet, og aktien blev sendt ned med -8,5 pct. Teknisk er der salg på alle modeller efter tirsdagens korrektion. RSI har ramt niveauet omkring 20. Der er fortsat vækst i selskabet, så tirsdagens fald virker som en overreaktion. Den spekulative investor bør samle op i det nuværende niveau.

Tryg leverer et regnskab, der var godkendt trods udfordringer på fondsmarkedet og et forsikringsteknisk resultat, der er ramt af flere storme, som har været i december. Aktien har været i en faldende tendens siden årsskiftet, men torsdagens stigning på over 7 pct.  giver et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Stigningen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 44. Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien på sigt.

ALK-Abello holder fast i den stigende tendens på trods af ugens uroligheder. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 950. Tilbagefaldet i aktiekursen har givet et knæk i Momentum og RSI-kurverne på ugebasis. Købssignalerne er fortsat intakte på ugebasis og de nedre støttelinjer er i niveauet 750-800. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 800. Den overordnede tendens er dermed fortsat opad for ALK-Abello.

Er NKT Holding ved at sælge sin kabelforretning?  NKT Holding siger nej, men hvad så med en børsnotering? NKT-aktien har bevæget sig vandret i niveauet 320- 350 siden midten af november. Der er salgssignal i både Bollinger og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 357 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og de har været stigende siden sommeren. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en svagt stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og herefter i niveauet 380.

SimCorp er faldet med 17,5 pct. siden toppen i december sidste år, hvor kursen var i 407 og i dag er kursen i 335-340. Torsdag morgen kunne selskabet meddele, at man havde fået en ordre fra Texas Treasury Safekeeping Trust Company. Aktien er i en faldende trendkanal og den øvre modstandslinie er i niveauet 338-340. Momentum og RSI er ved at etablere en bundformation, hvilket gør, at aktien tages med på kandidatbænken.

Schouw opjusterede forventningerne til 2015, og det skyldes en positiv udvikling i Biomar, som har haft en god volume i Chile og der har været en bedre afsætning i Fibertex. Derudover har lave råvarepriser og kunstige valutakurser hjulpet til en øget indtjening. Teknisk er aktien faldet tilbage til støtteniveauet omkring 330, som tilbage i april sidste år var et støtteniveau i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 370-380. Anbefaler at man afventer køb af aktien.

Den kommende uge byder på et par danske regnskaber. RTX kommer tirsdag, onsdag er det Ringkjøbing Landbobank. Fredag fremlægger Ambu deres regnskab for 1. kvartal.

Ambu har taget et dyk fra årsskiftet og til nu på 40 kr. fra 210 til 175-180. Faldet har givet et salgssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. RSI og Momentum har etableret en bundformation, da der er en konsolidering i kursniveauet omkring 180.

C20 indekset

C20 indekset

C20 har tabt pusten i ugen der er gået, men ser ud til at have fundet støtte i niveauet 910-920. Indekset bevæger sig fortsat vandret og det har stået på siden midten af marts.

Den faldende tendens i Momentum og RSI er aftagende og holder stabiliseringen i indekset, vil man se en stigning i løbet af et par uger. Nærmeste modstandsniveau er ved 950 og herefter 1000, mens nærmeste støtteniveau er ved 900. Signalmodellen Bollingerkanalen er i salg og har været det i 2 uger.