- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Veoneer med nyt købssignal

Veoneers aktiekurs toppede i februar i niveauet 250 og i maj blev støtteniveauet 180 testet. I dag handles aktien i niveauet 210.
Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet med et ”Golden Cross” i slutningen af maj med de glidende gennemsnit 8 og 24 dage. Bollingerkanalen etablerede ligeledes et købssignal.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 210, før der sker en signalændring til køb. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 210.

MACD under 0.

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD  er under 0 og RSI er i 42-43.

Kursgrafen på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 250, mens der er støtte i niveauet 180 og herefter i niveauet 160. Aktien tages derfor med på kandidatbænken.