USD Exit Holder (indtil videre(;-D)

BØRSUDSIGTEN: Fortsat Nedtur? Guld holder Skansen!

 

 

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 0,1 pct. (0,71 point) i indeks 1.004,39.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fra et fald på 1,2 pct. (DAX) til en stigning på 0,1 pct. (FTSE) for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med uforandret rundt nulstregen fra et plus på 0,1 pct. til et minus på 0,3 pct. for vores 3 toneangivne indeks. Wall Street holder lukket i dag, torsdag på grund af Thanksgiving Day og i morgen – Black Friday – er der kun åbnet en halv dag i morgen, fredag. Der er dog ingen garanti for at der kommer billige slagtilbud på Wall Street – men man ved jo aldrig (;-D)

De asiatiske aktiemarkeder noteres uforandret til lavere nu til morgen, torsdag. Japan lukket.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske aktieindeks afventer, p.g.a. Thanksgiving

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.004), er der tale om en konsolidering i en spekulativ V-formation. Brud af 1.005 niveauet udløser tertiært købesignal, og brud af 1.002 udløser tertiært salgssignal. I givet fald bliver der tale om en base / sidelæns konsolidering. Brud af 990 niveauet udløser EXIT.

Sekundært er trenden fortsat ned, hvorfor man skal benytte bounces og rebounds / brud af den tertiære trend – til at sælge på.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 991 niveauet (solgt i 1.050 niveauet). Endvidere er den spekulative shortposition blevet lukket i 991 niveauet – åbnet i 1.035 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.002 niveauet. Åbning af ny spekulativ short ved brud af 990 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.035 niveauet (købt i 1.005 niveauet). Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.050 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 984 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i extremt oversolgte niveauer, og underbygger den igangværende bounce. P.t. ligger de ud for neutral markering, og der er gode muligheder for en positiv fortsættelse.

Signalmodellerne ligger i Rent SælgBørsUdsigten fik bekræftet forventningen om et købesignal i MacD modellen, onsdag.

 

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, onsdag.

Kvartalsregnskaber fra Jeudan og Newcap.

 

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (minus 1,7 pct. (19,13 point) i 1.618), er der lidt kaos i signalerne i basen 1,637 niveauet som toplinie og 1.617 niveauet som bundlinie. Det indikerer, at man skal være klar med en udbrudsstrategi.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position i 1.625 niveauet. Genkøb ved brud af 1.637 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundær har BørsUdsigten hjemtager gevinst i 1.670 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.650 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.675 niveauet. Der lukkes short nu ved bruddet af 1.637 niveauet. Strategi: Sælg 

De korte indikatorer har nået extremt oversolgte niveauer, er vendt, og underbygger en bounce.

Signalmodellerne ligger i rent Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret i går, onsdag.

Tallet for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse, blev offentliggjort en dag tidligere – og lå med et fald på 132K til 239K.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,3 pct. (64,65 point) i indeks 23.526,18.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (1,95 point) i 2.597,08.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,1 pct. (4,88 point) i 6.867,36.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.597), er situationen stort set uforandret. Umiddelbart samles der kræfter til et ny angreb på 2.600 niveauet. Nyt købesignal ved bruddet af 2.594; men et brud af den psykologiske barriere i 2.600 vil give nye kræfter.

Oplægget til en midlertidig topformation blev neutraliseret ved bruddet af 2.594 niveauet.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.575 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.590 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af den stigende trend i 2.594 niveauet. Stop loss ved brud af 2.575 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.445 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i neutralt niveau, og trækker op – hvilket er et rimeligt stærk indikation på yderligere optur.

Signalmodellerne ligger i Køb, bortset fra MacD, der lægger op til køb.

BørsUdsigten har igen ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.

Bemærk at muligheden for ”a perfect bull” hvor både aktier og USD stiger igen er en mulighed. Vær dog opmærksom på at USD har udløst exit signal, hvorfor USD skal terminssikres – eller der skal lånes i USD til køb. Se USD/DKK strategi nedenfor.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noterer et fald på 0,03 pct. i 2,32 pct. Den toårige rente noteres 0,04 pct. lavere i 1,73 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,74 pct.

Antallet af låneansøgninger steg med 0,1 pct., primært trukket af ansøgninger til boligfinansiering med 6 pct. hvorimod antallet af ansøgninger i forbindelse med refinansiering lå på minus 5 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres uforandret i 0,35 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,72 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,18 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:13 i 6,288 (6,336) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,183 (1,174) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,3 (112,2). EUR/JPY noteres i 131,7 (131,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,441). GBP/DKK 8,381 (8,399).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,288), blev forventningen om en negativ fortsættelsesformation bekræftet ved bruddet af 6,33 niveauet. Dermed blev BørsUdsigten’s EXIT salgssignal ved bruddet af 6,36 niveauet, bekræftet.

Der er tale om en bekræftet nedtrend, hvilket betyder, at USD-tilgodehavender, og aktiver (aktier) skal terminssikres. Mulighed for ”a perfect bear” i aktiemarkedet. (Aktivet falder samtidig med en faldende USD).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 6,33 niveauet. Genkøb ved brud af 6,32 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 6,30 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,36 niveauet (købt i 6,25 niveauet). Der er åbnet en shortposition i 6,36 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 6,42 niveauet. Strategi: Sælg

De korte indikatorer konsoliderer sig i oversolgte niveauer, hvilket ofte er et negativ indikation på den fremtidige udvikling.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.

EXIT og terminssikring af alle USD-positioner ved bruddet af 6,36 niveauet. Hvis de ikke er lukket brug en bounce til at åbne på – og den fik vi i 6,33 niveauet.

 

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,289 (1.283) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.289), er vi gået over til en konsolidering i form at en stigende trendkanal, der godt kan udvikle sig negativt. Derfor er brud af den stigende sekundære trendlinie i 1.276 niveauet EXIT niveau.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.285 niveauet. Stop loss ved brud af 1.276 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.277 niveauet (solgt i 1.320 niveauet). Stop loss ved brud af 1.276 niveauet. Strategi: Køb 

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

Det er god timing for køb af guldaktier / aktiver – men husk stop loss EXIT i 1.276 – det går ikke altid som præsten prædiker.

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt højere nu til morgen, torsdag.

De amerikanske olielagre faldt med 1,9 mio. tønder til 457,1 mio. tønder. Benzinlagrene uforandret med 210,4 mio. tønder, og øvrige destillater steg 0,3 mio. tønder til 125 mio. tønder.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 57,88 (57,67) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 63,17 (63,16) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (63,2), er der tale om en spekulativt stigende trend.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) en lang position ved bruddet af 62,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 63 niveauet. Åbning af short ved brud af 61,25 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 59 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 61,5 niveauet. Strategi: Køb. 

De korte momentumindikatorer er vendt i næsten oversolgte niveauer, hvilket er positivt for den fremtidige prisudvikling.

Signalmodellerne ligger i overvejende i køb, bortset fra MacD.

Brug oliechartet til investering i olieaktiver / aktier og afdæk evt. med USD.

 

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uforandret til lavere til morgen, fredag.

Nikkei225 holder lukket i indeks 22.523. Hang Seng falder med 0,0 pct. (10 point) til indeks 29.984. Kina’s CSI300 falder med 1,6 pct. (67 point) i indeks 4.160. Sydkoreas Kospi falder med 0,0 pct. (1 point) i indeks 2.539. Australien ASX200 falder med 0,0 pct. (0 point) i 5.986.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.