Udbrud fra Base?

BørsUdsigten: Seriøs test af Modstandsniveau! Tilbageslag inden Regnskabssæson? Incitamentet til at Købe USD er væk! Konsolidering i Guld?

 

Asien noteres uforandret til morgen, med stigninger på mellem 1,0 pct. og 2,5 pct. Japan undtaget, hvor Nikkei falder med 1,3 pct. (266 point) til 20.161.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., hvis vi lægger de europæiske aktiefutures til grund. Den lavere USD burde presse de europæiske aktiemarkeder.

De amerikanske aktier ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct.

C20 indekset ses åbne uforandret til lavere nu til morgen, torsdag

 

Regnskaber

De amerikanske regnskaber vil tage fokues. allerede på mandag offentliggør Citigroup årsregnskab, og tirsdag vil der være fokus på J.P. Morgan – Chase, Wells Fargo, og United Health – alle før åbningen på Wall Street. Onsdag rapporterer Alcoa, Bank og America, GoldmanSachs, og Blackrock.

BørsUdsigten vurderer, at der kan komme nogle gedigne overraskelser, og der vil være nogen uforudsigelighed i resultaterne. Det kan give nogen volatilitet i aktiemarkederne.

Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, ser ud til at gå fremad med beskedne fremgange. Der er en fælles forståelse for at komme med en løsning. Den skulle helst findes inden de 90 dages “våbenhvile”

Ja, der var modstand mod den seneste renteforhøjelse. BørsUdsigten vurderer, at der ikke kommer yderligere stigninger det næste års tid.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 0,4 pct. (10,55 point) til indeks 2.584,96

Ser BørsUdsigten på dagschartet ligger vi fortsat i en positiv konsolidering. Der er forsat tale om en bounce op mod den faldende trend. Tertiært salgssignal udløses ved brud af 2.537 niveauet, og der ses en modstand i 2.630 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der ikke er momentum nok til et brud af modstanden i denne omgang, og at vi skal have en pause (sidelæns konsolidering) inden næste angreb.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.510 niveauet (solgt i 2.735 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.537 niveauet. BørsUdsigten har lukket en short ved bruddet af 2510 niveauet. Åbning af nu short ved brud af 2.537. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.510 niveauet (solgt i 2.610 niveauet). Stop loss ved brud af 2.350 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,6 pct. (5,75 point) i 938,91.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 ligger vi fortsat i den nu 3 måneder gamle konsolidering med en toplinie i 938 niveauet og en bundlinie i 873 niveauet. I går, onsdag var der igen angreb på toplinieniveauet; men angrebet blev afvist igen. Brud af 938-40 niveauet vil udløse et meget stærkt købesignal.

BørsUdsigten har sekundært anlagt en udbrudsstrategi: Brud af 938 niveauet SKALfølges!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst (åbning af short) ved brud af 930 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 910 niveauet. Der genkøbes ved brud af 938-40 niveauet (bekræftet). Ny short åbnes ved brud af 973 niveauet.

OMXC20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

USD/DKK noteres til morgen i 6,462.

Incitamentet til at købe USD er væk, efter at Fed’s udtalelser om at tilbagerulningen af QE – herunder slankningen af balancen – er skudt til hjørne. Når der ikke er forventninger om rentestigninger – hvorfor så købe USD bonds.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK er der tale om et udbrud fra en en base / kileformation ved bruddet af 6,51 niveauet. Der er tale om et udbrud både sekundært som tertiært. Det er tale om et stærkt Salgssignal, og udbruddet SKAL følges. I første omgang ses et fald til 6,33 – 30 niveauet, hvis alt går som det plejer van.

Tertiært anlægger BørsUdsigten en sælg strategi. Der er solgt ved bruddet af støtteniveauet i 6,51 niveauet. Genkøb ved brud af 6,51 niveauet (faldende trendlinie). Åbning af short ved bruddet af 6,51 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært anlægge BørsUdsigten en sælg strategi ved bruddet af 6,51 niveauet. Genkøb ved brud af den gamle støttelinie i 6,51 niveauet. Der er åbnet short ved bruddet af 6,51 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld – Strategi og Vurdering

Guld noteres til morgen igen højere 1.296 niveauet. Sidst guld blev behandlet i BU var i Big Mistake.

Situationen er uforandret, og der er tale om en meget stærk bundformation. Vi ligger i BørsUdsigtens målzone (konsolidering) i 1.300 niveauet. Der kan godt blive tale om lidt konslidering, og evt. brud af det stigende trend, før vi igen får stigninger. Bryder 1.310 niveauet bliver købesignalet bekræftet – og der købes yderligere op.

Bemærk at guldprisen stimuleres af den faldende USD – det kan resultere at afregning i andre valutaer ikke medfører stigninger i beholdning. BørsUdsigten anbefaler, at man kurssikrer USD, eller finansierer (låner) til investeringen i samme valuta.

Spekulativt har vi fået et lille salgssignal ved bruddet af 1.290 niveauet. Tertiært ved brud af 1.283 niveauet (støtte). Sekundært udløses salgssignal ved brud af 1.283 niveauet.

Guld: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.