The Sky is the Limit!

BØRSUDSIGTEN: Fortsat ”All In”! Nye stigninger I USD? Køb i Olie?

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (3,96 point) i indeks 1.024,14. På ugebasis er der tale om et fald på 0,0 pct. (0,67 point), og år til dato en stigning på 15,9 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,0 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder ligger højere. Kina og Hong Kong holder lukket på grund af golden week, og Sydkorea holder en fridag nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.024), fik vi et lille købesignal ved testen af 1.015 niveauet. Dermed blev BørsUdsigten’s ”buy on dip” til 1.015 niveauet eksekveret.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved testen af den stigende trendlinie i 1.015 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.024 (ændret) og åbning af spekulativ short ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.005 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.015 niveauet og åbning af en short ved brud af 1.008 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig nogenlunde neutralt.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

BørsUdsigten har igen All In eksponering mod de danske aktier! 

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, fredag.

Åbning af Folketinget i morgen tirsdag den 3. oktober

 

 

Katalonien

Katalonien trækker overskrifter – og en gruppe borgere vil gøre udråbe selvstændighed for den spanske region. Kampe mellem borgere og politi ved en uautoriseret ”folkeafstemning” – har fået folkestemningen op imod regeringen i Madrid, der havde erklæret valghandlingen ulovlig i henhold til Spaniens forfatning.

Det kan blive en besværlig proces, specielt hvis Spanien / EU ikke vil leje med. Hvem skal de så handle med. Spanien lægger sandsynligvis veto, om et EUmedlemskab, såfremt man kommer så langt. Situationen er ikke særlig gennemtænkt.

Hvem skal de spille fodbold imod?

I realiteten er der kun FC Barcelona og Espanyol i den bedste række.

Udvikler situationen sig, kan det dog give problemer for den spanske kreditværdighed.

 

 

OMX S30: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (1638), er der fortsat tale om en accelererende optrend, der har en målzone i 1.650 niveauet. Spekulativt / tertiært salgssignal udløses ved brud af 1.615 niveauet.

Spekulativt/Tertiær har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.538 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 1.625 niveauet. Strategi: Køb

Sekundær har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af den horisontale trendlinie i 1.555 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.590 niveauet. Strategi: Køb

De korte indikatorer ligger extremt i overkøbt.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

BørsUdsigten har All In på de svenske aktier

OMXS30: Dagschart

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, fredag.

Der offentliggøres beskæftigelsestal fredag; men man skal nok ikke lægge så meget i dem – da de er under indflydelse af de to orkaner, Harvey og Irma.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,1 pct. (23,8, point) i indeks 22.405,09. På ugebasis blev det til en stigning på 0,3 pct., og år til dato er Dow Jones steget med 13,4 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (9,30 point) i 2.519,36. For ugen blev det til en stigning på 0,7 pct. og år til dato en stigning på 12,5 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,7 pct. (42,51 point) i 6.495,96. For ugen blev det til en stigning på 1,1 pct. og år til dato en stigning på 20,7 pct.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.519), fortsætter stigningen i en accelererende trend efter udbruddet af den tertiære base. Der er god fart i stigningen, og noget tyder på yderligere stigning i dag, mandag.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.500 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 2.507 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.500 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 2.450 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.500 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.490 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.390 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i neutrale / positive territorier og er på vej op mod overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD modellen, der dog viser tegn på vending.

BørsUdsigten har igen ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.

Bemærk muligheden for ”a perfect bull” hvor både aktier og USD stiger. Det betyder, at der heller ikke terminsikres indtjening og aktiver i USD.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres med en stigning på 0,05 pct. i 2,35 pct. Den toårige rente noteres 0,04 pct. højere i 1,49 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,88 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres ned med 0,02 pct. i 0,46 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,70 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. lavere i 1,29 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:53 i 6,32 (6,317) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,178 (1,178) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,8 (112,6). EUR/JPY noteres i 132,9 (132,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,443 (7,442). GBP/DKK 8,45 (8,475).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,32), ligner vores ”candlelight” et lille vendesignal. Det indikerer yderligere stigninger, og bekræftes ved brud af 6,34 niveauet. udløses salgssignal ved brud af 6,30 niveauet.

Der er fortsat åbne terminssikringer, og mulighed for ”a perfect bull” i aktiemarkedet. (Aktivet stiger samtidig med USD).

EXIT og terminssikring af alle positioner ved brud af 6,18 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,22 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,30 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,25 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 6,18 niveauet.

De korte indikatorer er ved at nå overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,278 (1.285) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.278), var der tale om et falsk købesignal efterfulgt af et brud af en stærk støtte, udløste et stærkt salgssignal. Der er tale om en reverse, hvor positionerne blev vendt rundt ved bruddet af 1.290 niveauet. Der er tale om EXIT af alle guldpositioner.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.290 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.290 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært er der hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.320 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.290 niveauet – Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

.

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret til en anelse lavere nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 51,49 (51,52) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 56,75 (57,22) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (56,8) er vi i gang med den ventede konsolidering, foreløbig i form af en positiv fortsættelsesformation (der skal samles kræfter). Der er fortsat tale om en positiv trend på den lange bane.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af 57,5 niveauet (købt i 52 niveauet). Der genkøbes og lukkes spekulativ short ved brud af 57 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 57,5 niveauet (købt i 53 niveauet). Der genkøbes en lang position ved brud af 59 niveauet. Åbning af short ved brud af 54,5 niveauet. Strategi: Sælg. 

De korte momentumindikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er nu på vej mod syd (ned).

Signalmodellerne ligger i køb. MacD modellen har dog udsendt en lille ”rød” advarsel torsdag.

BørsUdsigten vurderer, olieselskaber kan blive ret interessante, da de for øjeblikket producerer et rigtig pænt cash flow, og overskud – der danner grundlag for pæne udbytter!

BørsUdsigten vurderer at man timingmæssigt skal afvente køb af olieaktier til nye købesignaler i olien.

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere nu til morgen, mandag, efter en positiv Tankan rapport fra Japan.

Nikkei225 stiger med 0,1 pct. (26 point) til indeks 20.382. Hang Seng holder lukket i indeks 27.554. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 3.837. Sydkoreas Kospi holder lukket i indeks 2.394. Australien ASX200 stiger med 0,9 pct. (527 point) i 5.734.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.