Sælger en og køber en

Markedet har rettet sig, men ikke alle brancher ser interessante ud. Finansektoren i Norden hænger med indtjeningsnæbbet, renten er lav og indtjening på værdipapirerne i 3. kvartal er blevet presset af faldende markeder.

Salgsignal på ugebasis.

Salgsignal på ugebasis.

Jyske Bank er faldet under stop-loss og jeg tager gevinsten. Momentum på både uge- og månedsniveauet er faldende, hvilket indikerer, at hastigheden er gået ud af aktien. MACD er ligeledes i en faldende tendens og har været det i 5 uger.

DSV i stigende Trendkanal.

DSV i stigende Trendkanal.

DSVs regnskab er godkendt af markedet, hvilket viser, at forretningsmodelen fungerer. Teknisk ligger aktien i en stigende trendkanal og signalmodellerne er i køb på ugebasis. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en stigende tendens. Køber aktien til porteføljen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.