Royal Unibrew med nyt potentiale

Royal Unibrew leverede et årsregnskab tirsdag aften, der viste en positiv vækst i indtjeningen, hvilket også giver en forøgelse af overskuddet. Omsætningen blev for 2017 blev på 6,384 mio. kr. mod 6.340 mio. kr., mens årets resultat blev på 831 mio. kr. mod 784 mio. kr. sidste år. Der er en stigende EBIT-margin fra 15,8 pct. til 16,7 pct.

Støtte -og modstandslinierne.

Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 340-375 siden oktober og frem til onsdag, hvor aktien tog sig igennem modstandsniveauet 380, som har været modstanden.

Nyt signal i Bollingerkanalen på ugebasis hvis kursen holder sig over 385.

Stigningen onsdag trækker signalmodellerne i køb på ugebasis.

Bund formation i MACD.

De glidende gennemsnit ligger side om side, så med det korte glidende gennemsnit over det lange glidende gennemsnit ser det fortsat positivt ud.
Stigningen i kursen trækker op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI ligger imellem 50 og 60 på ugebasis. MACD er brudt igennem signalkurven nedefra.

Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og er også brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 420-425, mens nærmeste støtteniveau er ved 365 og herefter i niveauet 355.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris pr. aktie på 445-460, hvilket giver et potentiale på 15 pct.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.