Rebound i NKT

Søndagens ordre til NKT viser, at markedet er der, men at det tager tid, før ordren kommer i hus. Teknisk er aktien i en fortsat faldende tendens på trods af mandagens rebound. På dagsgrafen er der en række ”gaps”, som over tid skal lukkes og det første er i niveauet 94,9-110,10 og ved 127,6-128 og så igen i niveauet 192- 195.

NKT på dagsniveauet med “gaps”.

Det korte glidende gennemsnit er brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 110 som en modstandslinie. Signalmodellen Bollingerkanal er fortsat i salg og et brud af niveauet 105 vil ændre signalet i modellen til køb. Dagens stigning har også skabt en ”gap” i niveauet 91,3-94.

Bollingerkanalen på dagsniv.

På ugebasis er der fortsat salg i signalmodellerne og kursen skal over 170, før der etableres købssignaler. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 120, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 148-150.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fortsætter den faldende tendens, mens Momentum har taget en rebound og RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 22-24. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens.

Momentum på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 135 og 150. Den spekulative investor samler op på niveauet, mens den forsigtige venter til et købssignal.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.