Pres på Neckline!

BørsUdsigten: Konsekvens af Statsgæld! Holder Optrenden i Olie?

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 0,4 pct. (3,7 point) i indeks 990,98.

De europæiske aktiemarkeder lukkede torsdag uensartet fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,4 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (991), er der fortsat tale om en opbremsning i den spekulative / tertiære trend, selvom der er udløst et spekulativt salgssignal. Brud af 990 indikerer mindst en opbremsning og et lille købesignal. De tre sidste dage har vi set en lille opbremsning. Der ses en tertiær støtte i 987-85 niveauet. Brud af dette niveau vil åbne op for en sandsynlig test af 950 niveauet.

Overordnet er der tilbage fra november 2017 tale om en primær horisontal trend, med en bundlinie i 951 niveauet og en toplinien i 1.053 niveauet. Trenden har holdt i over et år.

Spekulativt/Tertiært ligger vi i sælg efter bruddet af 1.027 niveauet, købesignal udløses ved brud af 990 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 990 niveauet (solgt i 1.027 niveauet (købt i 990 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 1.025 niveauet. Åbning af short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten har en spekulativ eksponering mod de danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere til morgen, fredag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.622, (plus 0,2 pct. (3,04 point), er der fortsat tale om en opbremsning af den tertiære faldende trend. BørsUdsigten vurderer, at chartet vil blive “samlet op” senest i 1.597-93 niveauet (opbremsning).

Bruddet af 1.630 niveauet bekræftede salgssignalet. Bruddet af 1.620 niveauet vil udløste et spekulativt købesignal/mindst en opbremsning af den faldende trend.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 1.620 niveauet. (solgt i 1.668 niveauet af en lang position købt 1.612 niveauet). Stop loss (og åbning af short) ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten i 1.630 niveauet solgt en lang position, og åbnet en short. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.630 niveauet nedefra. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.056 (plus 0,2 pct. (23,25 point), er der tale om en lille bounce og en opbremsning af den faldende trend. Den positive spekulative trend går mod den lange faldende trend, og munder oftest ud i en negativ fortsættelse. Salgssignal ved brud af 12.117 niveauet. BørsUdsigten vurderer, at indekset skal op og teste den gamle støtte nu modstand i 2.140-45 niveauet.

Bruddet af 11.960 niveauet indikerer mindst en konsolidering. Det betyder en foreløbig opbremsning af den accelererende nedtrend, og udløsning af købesignal. Bruddet af den horisontale  støttelinie 12.140 udløste et stærkt EXIT signal, og et udbrud af en kileformation. Presset på chartet kommer fortsat oppefra i form af en accelererende nedtrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 11.960 niveauet. (solgt i 12.520 niveauet). Der er lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 11.960 niveauet (åbnet i 12.140 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 12.017 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbnet short) ved bruddet af 12.140 niveauet (købt i 12.240 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 12.140 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret torsdag.

Antallet af førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse faldt til 204k fra 203K. Det betyder at beskæftigelsen fortsat er på et meget højt niveau. Orkanen Florence kan give noget volatilitet de næste par uger, hvor vi sandsynligvis vil se en stigning i antallet af ansøgere.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,6 pct. (147,07 point) i indeks 26.145,99.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (15,26 point) i indeks 2.904,18.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,8 pct. (59,48 point) i 8.013,71.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.904), er der fortsat momentum til et angreb på den gamle top i 2.916,50. Bruddet af 2.879 udløser spekulativt købesignal, og en indikation om en test af den gamle top i 2.915 niveauet. Salgssignal ved brud af 2.897 niveauet.

Angrebet på to støtteniveauer, den horisontale støtte i 2.773 niveauet og den stigende sekundære trend i 2.870 niveauet blev afvist. Det gav en god mulighed for køb. Jo tættere man kan købe på et tilbagefald mod støtteniveauerne, jo mindre tab ved en stop loss, hvis det ikke går som forventet.

Sekundært salgssignal vil blive udløst ved brud af 2.875 niveauet – bekræftet ved lukning eller at en lukning under dette niveau synes ufravigeligt.

Der er fortsat tale om en accelererende sekundær optrend – men et brud af 2.877 niveauet vil indikere mindst end opbremsning og og evt. mindre stigningstakt (hældningskoefficient på trenden). Vi skal ned og bryde 2.867 før vi får en bekræftet nedtrend og en topformation.

S&P500 ligger fortsat meget tæt på All Time High, hvorfor der ikke skal ret meget positivt til, før vi igen kan se stigninger. Noget tyder på at vi skal have en konsolidering / tilbageslag før vi igen sætter næsen mod 3.000. BørsUdsigten vurderer fortsat at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).

BørsUdsigten noterer, at den normale korrelation mellem Wall Street og den øvrige verden stort set er ikke eksisterende for øjeblikket.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.879 niveauet (solgt i 2.900 niveauet).  Stop loss ved brud af 2.897. Åbning af short ved brud af 2.867 niveauer. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.877 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.741 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street! Imidlertid skal der ikke meget til for at ændre situationen.

Der er udløst tertiært salgssignal i USD ved bruddet af 6,425 niveauet. Det betyder at de spekulative andel af aktierne igen skal lukkes kurssikres. Oplægget til en SHS formation er blevet endnu større, og valutakrydset tester “Neckline“. Sekundært er der fortsat salgssignal hvilket evt. kan afdækkes ved at låne til købet i samme valuta. Bemærk, at brud af 5,46 niveauet vil udløse sekundært købesignal. Se yderligere USD/DKK vurdering.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,97 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,75 pct., og den 30årige rente noteres ufrandret i 3,11 pct.

Normalt ville vi se en rentestigning når Wall Street stiger. At det ikke sker er en indikation på, at der er rigelig likviditet i aktiemarkedet, og man ikke behøver sælge obligationer til finansiering af aktiekøb.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres uforandret i 0,42 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,56 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 1,09 pct.

Der blev afholdt ECB møde i går, torsdag. Helt som ventet blev renten fastholdt, og udfasningen af QE (obligationsopkøb) fastholdt, således at ECB stopper med tilbagekøb af 15 mia. EUR obligationer om måneden 1. oktober og de resterende 15 mia. EUR pr. den 1. januar 2019.

Den Italienske premierminister har anmodet ECB om, at fortsætte tilbagekøbene.

En italiensk reporter spurgte Draghi, om italienerne bliver overladt til dem selv, når ECB ikke længere køber statsobligationer?

Her var Draghis svar, at ECB’s mandat er sikre prisstabilitet, og ikke finansiere et budgetunderskud!

Men er det ikke netop det ECB har gjort – finansiere underskud i middelhavslandene, ved opkøb af statsgæld, således at de kunne indføre reformer – der kunne få finansbudgetterne i balance – og overholde musketereden i form af Eurozonens konvergenskrav.

BørsUdsigten vurderer: At ingen privat investor ved sine fulde fem, og egne penge ville købe italienske obligationer til samme rente som ECB (Mario Draghi).

BørsUdsigten vurderer: At ophør af QE vil betyde rentestigninger i Italien og andre meddelhavslande allerede NU (næste 6 mdr.) – og ikke om et år, hvor man forventer, at ECB begynder at sætte renten op.

BørsUdsigten noterer: At gældsætningen nu er kommet op på statsniveauer, hvor krisen i 2008/09 lå i “privatregi”.

Det betyder, at der ikke er nogen til at “baile” staterne ud. Med den nuværende købekraft er det svært at se, hvordan gælden skal serviceres ved højere renteniveauer / betales tilbage indenfor en rimelig tidshorisont (30 år) – uden at staterne begynder at trykke penge, og det vil udløse en (kraftig) inflation. Alternativet er at der kommer vækst i økonomierne. Indtil videre har en nulrente ikke været nok til at sætte gang i økonomierne.

Det er årsagen til at central og nationalbanker p.t. helst ser en inflation på 2-3 pct. – men en inflation er ikke i sig selv et mål. Det er en afledning af de reelle problemer.

Den eneste måde regeringerne igen kan balancere økonomien er med en kraftig – muligvis hyperinflation – der vil viske gælden væk, og vi kan starte på ny.

Alternativet – ikke partiet – vil være skattestigninger, offentlige besparelser og dårligere velfærdsydelser. Det kan ikke lade sig gøre i et demokrati!

Det store problem er altså: Hvornår?

Ovennævnte er en subjektiv vurdering/kommentar en tidlig morgen, og er en subjektiv vurdering, uden ansvar. 

Valuta

USD noteres kl. 07:03 i 6,379 (6,412) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,169 (1,163) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,8 (111,4) EUR/JPY noteres i 130,8 (129,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,46 (7,46). GBP/DKK 8,369 (8,367)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,412) til morgen, fredag, blev den positive konsolidering brudt helt efter bogen (munder ud i en negativ fortsættelse (læs lægger pres på “neckline”). BørsUdsigten noterer, at der kan udløses et kraftigt salgssignal i dag, fredag ved brud af 6,38 niveauet.

Det ligner umiddelbart en traditionel SHS formationen vil først blive neutraliseret ved et bekræftet brud af 6,57 niveauet. “Neckline” ligger i 6,38 niveauet i denne omgang. EXIT niveau i 6,35 niveauet. Bruddet af Neckline kan godt ske hurtigt, da fald sker hurtigt (skulderen er ikke symmetrisk). Prisobjektiv ses i 6,20-15; men der kan godt komme magnet i 6,00 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,425 (købt i 6,44 niveauet).  Åbning af short ved bekræftet brud af 6,38 niveauet. Genkøb ved brud af 6,42. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,475 niveauet. Genkøb ved brud af 6,46 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,38 niveauet (bekræftet). Sælg 

Alle aktiver / aktier kurssikres ved brud af 6,38 / 6.34 niveauet.

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fresdag, i 1,206 (1.207) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.206), er der tale om en omvendt kileformation, hvor presset kommer nedefra og sandsynlighed for yderligere stigninger. Den horisontale toplinie ligger i 1.215 niveauet og den stigende bundlinie i 1.200 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.197 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.200 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.199 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 68,84 (69,84 ) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 78,36 (79,33) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (78,4), er der tale om en konsolidering lige under toplinien i 80 niveauet. Det er 5. gang den horisontale toplinie testes. Der går lidt momentum af bevægelsen. Købesignalet blev udløst 76,75 niveauet. Den stigende trendlinie udløser salgssignal og mindst en opbremsning af 77,5 niveauet (testes NU)

BørsUdsigten noterer, at olieprisen tester 80 niveauet for femte gang. Brud af 80 niveauet udløser et “forcromet” købesignal, og SKAL følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 76,75 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 77,5 niveauet (Testes NU!). Åbning af short ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 77,5 niveauet (testes NU!), og åbning af short ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Køb. 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

Nikkei225 stiger med 1,0 pct. (219 point) i indeks 23.041. Hang Seng stiger med 0,9 pct. (232 point) i indeks 27.247. Kina’s CSI300 stiger med 0,1 pct. (3 point) i indeks 3.240. Sydkoreas Kospi stiger med 1,2 pct. (28 point) i indeks 2.314. Australien’s ASX200 stiger med 0,7 pct. (42 point) i 6.171.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.