- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Porteføljekommentar

Jeg ændrer sammensætningen af portefølje i denne uge. Sælger Hoist Finance og Demant. Begge har etableret salgssignal i flere modeller.

På ugebasis.

Jeg vælger derfor at sælge aktierne og tage dem ud af porteføljen.

Regnskabet sænker Hoist. Aktien er med på kandidatbænken.

Køber derimod 2 aktier til porteføljen: Schouw og Volvo B.

Schouw har etableret købssignal for 1 uge siden i Bollingerkanalen og i Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

Nyt købssignal i Schouw.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI [1] nærmer sig 70 og MACD [2] er tæt på 0. Momentum er i en stigende tendens både på uge- og månedsniveauet, hvilket giver en positiv indikation. Nærmeste modstandsniveau er ved 530 og herefter i niveauet 580, mens nærmeste støtteniveau er ved 480 og herefter i niveauet 460. Aktien tages med i porteføljen.

Volvo-aktien har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og Bollingerkanalen har været i køb i 4 uger siden midten af oktober. Den faldende tendens der var i aktiekursen er blevet brudt af den stigende tendens aktien har oplevet de sidste 3 uger.

Positive udvikling i Volvo.

Stigningen har ligeledes trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI [1] har ramt 65. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 195, mens nærmeste støtteniveau er ved 130-135 og herefter i niveauet 115-120. Tager aktien med i porteføljen.