Modstande under Pres!

BørsUdsigten: Rally på Wall Street. Guld har brudt den faldende Trend! Køb i Olie!

 

C20 indekset lukkede, onsdag, med en stigning på 0,3 pct. (3,25 point) i indeks 947,15.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne rundt nulstregen på plus minus 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.

 

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er en salgsstrategi.

BørsUdsigten har solgt / hjemtaget gevinst i 950 niveauet niveauet. Der der genkøbes ved brud af 960 niveauet.

Strategi: Sælg.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har taget gevinst i 960 niveauet, og der købes / afdækkes trendfølgende ved brud af 950 niveauet.

Strategi: Sælg.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb. Gevinsthjemtagning ved brud af 908 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale. Se endvidere nedenfor.

Niveau for indeksvurdering: 947.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, forventes at ville åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

 

BankNordik

BørsUdsigten noterer, at regelværket og compliance for den finansielle sektor nu bevirker, at BankNordik ikke længere kan betale sig, at formidle kontakten mellem lønmodtagere og erhvervsliv.

BankNordik opgiver, at kreditvurdere og vægte erhvervsudlån med de penge private indskyder i banken – og kravene til solvens (pengebinding / sikkerhed). Spørgsmålet er om man kan placere indlånsoverskuddet fornuftigt til anden måde, da man nok ikke kan forvente, at private vil kunne opfylde det opståede udlånsbehov.

BørsUdsigten er af den opfattelse, at alle banker i realiteten / sagens natur er insolvente, da man ikke kan forvente at samtlige udlån kan dækkes med dags varsel, men så har man naturligvis Nationalbanken – der kan give ekstraordinære lån – som vi så under finanskrisen.

 

 

Nationalbanken

Hvad angår Nationalbanken mener nationalbankdirektør Lars Rohde vurderede han i kvartalsrapporten, at finanspolitikken skal strammes BørsUdsigten læser øgede skatter), og at der er udsigt til en mulig boligboble, samt flaskehalse i industrien.

BørsUdsigten kan kun give nationalbankdirektøren ret – men årsagen til problemerne og boligboblen skyldes nationalbankdirektør Lars Rohde selv – på grund af fastkurs- og pengepolitikken.

Naturligvis kommer der overophedning, når den danske krone devalueres overfor andre valutaer, der ikke er bundet op sammen med euroen – og naturligvis kræver en lempelig penge / rentepolitik at der sker en stramning af finanspolitikken.

Hvis der ikke sker en stramning i enten finans- eller penge-/fastkurspolitikken kommer der til at ligge en latent inflationsbombe i dansk økonomi, og inflation af aktivklasser er lig bobler.

Der er flere løsninger på det samme problem, og det er lettere at få finansministeriet til at tage aktion.

 

M&A aktivitet.

Der er fortsat gang i den globale M&A aktivitet. I går meddelte det belgiske bryggeri Anheuser-Busch InBev arbejder på et bud på sydafrikanske SABMiller. Det forventede bud forventes at ligge i omegnen af 250 mia. USD.

Tilbuddet får naturligvis indflydelse på værdisætningen af andre at de store top 5 bryggerier, herunder Carlsberg og Heineken. Når / hvis det endelige bud kommer, vil det få fornyet interesse om bryggerierne. Så må vi håbe at Margrethe Vestager ikke blander sig ,ligesom det var tilfældet med Telia / Telenor fusionen.

Endvidere er europæiske Altice ved at købe amerikanske Cablevision – så der er god grøde i handlerne på tværs af grænserne (Den Globale Landsby) – hvilket efterhånden kræver et fælles regelsæt / lovgivning på tværs af grænserne.

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, onsdag.

FOMC – møde

Problemet med rentestigninger er, at staten omkostninger til at servicere statsgælden stiger voldsomt. Gældens størrelse går fra, at være uden betydning – til pludselig at være af stor betydning, når gælden skal refinansieres / betales.

Spørgsmålet om hvorvidt stater skal have lov til at udstede gæld på borgernes vegne – og omfanget heraf burde tages op til revision.

Gældens størrelse var der faktisk taget hensyn til i den amerikanske forfatning, hvor kongressen og senatet skal godkende en udvidelse af gældsloftet, hvilket under finanskrisen gav anledning til nogle problemer. Men det var godt tænkt, og man bør ikke sætte den ud af kraft.

Årsagen til finanskrisen / subprimekrisen skal findes i ophævelsen af Franklin D Roosevelt’s New Deal også kendt som Glass / Seagall, der blev ophævet af Larry Summers og Bill Clinton og lagde grunden til den uhæmmede vækst i de finansielle institutioner. Detailbanker arbejdede under et regelsæt, og de fik pludselig mulighed for at ekspandere som en investeringsbank. Investeringsbankerne arbejde under et mere lempelig ”revlement”, med en større risiko – hvilket kunne konstateres ved Lehman’s konkurs. Måske skulle man indføre en Glass Steagal lovgivning herhjemme med reference til BankNordik casen.

Alle venter med spænding på FED’s rentebeslutning.

Hæver FED renten vil halvdelen af analytikerne og kommentatorerne sige, at det er for tidligt!

Hæver FED ikke vil halvdelen af kommentatorerne sige at FED er ubeslutsomme, og rådvilde.

Investorerne har taget deres forbehold, og hellere safe than sorry, så de fleste har nok taget toppen af deres investeringer.

Inflationen er ikke et argument for nærværende, idet forbrugerprisindekset (CPI) ligger på minus 0,1 pct. på månedsbasis.

Modsat er der også grøde i boligbyggeriet, hvilket taler for, at der er god gang i den indenlandske økonomi.

BørsUdsigten vurderer, at en stigning i renten på 0,25 pct. ikke vil får den store betydning for aktiemarkedet; men signalværdien vil have en psykologisk effekt. Det skyldes, at det tager lang tid at vende ”olietankeren” – og der skal lægges an før de egentlige problemer fremstår.

Alle er naturligvis spændte, da USA fortsat er markedsledende.

Der offentliggøres de sædvanlige tal for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse. BørsUdsigten vurderer, at vi fortsat vil se en opbremsning i faldet, og en konsolidering på det nuværende niveau på mellem 270K og 300K. (strukturel arbejdsløshed).

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,8 pct. (140,10 point) i indeks 16.739,95.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,9 pct. (17,22 point) i 1.995,31.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,6 pct. (28,72 point) i 4.889,24.

 

 

S&P500 Teknisk Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.995), tjekker vi for øjeblikket modstandsniveauet i 1.990 – 2.000 niveauet.

Efter bruddet af den omvendte kile i 1.990 niveauet, er der dannet en ny toplinie – der ikke ligger helt fast – derfor spørgsmålstegnet.

BørsUdsigten behandler indekset som værende i tertiære positive konsolidering, som oftest udmønter sig som en negativ fortsættelsesformation. Det man ofte kalder ”A Fools Rally” efter et større fald. Selvom konsolideringen er positiv skal man hav øje for brud af den stigende bundlinie p.t. i 1.960 niveauet. Brud af dette niveau kan godt ske hurtigt og kraftigt – så hav dine stop loss / take profitniveauer klar!!

BørsUdsigten har endnu ikke set dannelsen af bundformation eller en kapitulation. Det betyder, at vi afventer endnu et ben ned. Spørgsmålet er som sædvanlig – Hvornår? BørsUdsigten’s bedste gæt er indenfor en måned.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.950 niveauet, og lukket (hjemtaget gevinst)på vores shortposition fra 1.980 niveauet. Stop loss og åbning af en shortposition trendfølgende ved bruddet af 1.960 niveauet. (oppefra).

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten solgt i 2.086 niveauet, og der er åbnet en shortposition ved i 2.079 niveauet. Positionen lukkes (tages profit) ved brud af 2.000 niveauet (nedefra), hvor der også genkøbes en position (reverse). Hvis køb gennemføres – vær klar til at vende hurtigt rundt.

Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst, ved brud af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.079 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.069.

Strategi: Sælg.

De korte indikatorer trækker op og underbygger en yderligere stigning.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

17SPCH

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation stiger med 0,02 pct. til 2,28 pct. Den toårige rente stiger med 0,02 pct. til 0,80 pct., og den 30 årige rente stiger med 0,02 pct. til 3,07 pct.

Antallet af låneansøgninger til finansiering af boliger faldt med 4 pct.; men refinansiering af boliger i USA faldt igen kraftigt med 9 pct. i sidste uge. Låntagerne er tilsyneladende afventende på FED’s udmelding. Kommer der en stigning vil mange hoppe på, i forventning om yderligere stigning – holder FED renten må vi forvente et tilbageslag i renteniveauet, da renten er steget pænt de seneste dage i forventning om en stigning i renten, og de positioner skal dækkes af.

Den tyske 10 årige Bund stiger med 0,03 pct. til 0,77 pct. Den 2 årige stiger uforandret i minus 0,23 pct., og den 30 årige stiger med 0,02 pct. til 1,52 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 07:43 i 6,608 (6,608) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,129 (1,130) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120,8 (120,2). EUR/JPY noteres i 136,4 (135,8). EUR/DKK noteres til morgen i 7,461 (7,461).

 

 

USD/DKK Teknisk

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,61),

Vurdering senere – valutakryds er opdateret!
USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.106 (1.123) USD pr troy ounce (31.1035 g)

BørsUdsigten noterer, at guldprisen brød ud fra vores konsolidering i den uregerlig kopformation.

Bruddet af toplinien i 1.115 niveauet udløser købesignal – og i sidste ende en test af 1.220-40 niveauet (BørsUdsigten’s målzone).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt i 1.115 efter at have udløst stop loss i 1.130 niveauet (købt 1.135). Stop loss lægges ved brud af 1.110 niveauet.
Strategi: Køb. (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss er udløst ved brud af 1.120 niveauet. Der er genkøbt ved bruddet af 1.115 niveauet (nedefra). Stop Loss lægges ved brud af 1.100 niveauet indtil videre.

Strategi: Køb. (ændret).

 

 

Olie

Olieprisen noteres højere til morgen, torsdag.

Olielagrene faldt overraskende med 2,1 mio. tønder (1 VLCC’er) i sidste uge. Det giver en lille opbremsning på olielagerchartet, og landede på 455,9 mio. tønder. Faldet blev dog modsvaret af en stigning i de destillerede produkter med 3,1 mio. tønder og benzin på 2,8 mio. tønder.

Noget kan tyde på at produkttankskibene har haft travlt.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om kontango i.e. når den nuværende spotpris ligger under oliefuturen. Det understøtter fragtraterne for tank, da det kan betale sig at lagre olien på tankskibene, medens de sejler, og sælge olien ”på vejen”.

WTI, er senest noteret i 47,16 (44,91) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 49,83 (47,83) USD pr. tønde.

BørsUdsigten har fået udløst et stærkt købesignal (Break Away Gap) på UK Brentkvaliteten ved bruddet af 48 niveauet (nedefra). Stop Loss lægges på samme niveau – indtil videre.

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 1,5 pct. (273 point) i indeks 18.445. Hang Seng stiger med 0,9 pct. (202 point) i indeks 22.169. Kina’s CSI300 stiger med 0,9 pct. (28 point) i indeks 3.338. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (1 point) i indeks 1.976. Australien ASX200 stiger med 1 pct. (49 point) i 5.148.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (947), ligger vi fortsat i en tertiær negativ trend. Brud af 950 niveauet vil udløse købesignal, og underbygget en positiv fortsættelse.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 960 niveauet. Der genkøbes Der er åbnet en shortposition ved bruddet af den stigende trendlinie i 950 niveauet. Shortpositionen lukkes ved brud af den faldende trendlinie i 950 niveauet, hvor der ligeledes genkøbes.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst i 950 niveauet. Der genkøbes ved brud af 960 niveauet.

Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten køb af danske aktier, og der tages gevinst ved brud af 908 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb

 

17C20CH: Dagschart

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer med pil i hver retning, og indikerer konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 bedst mellem 10:00 og 11:00

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen?

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår du, at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.