- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Medvind for NKT

Teknisk er der ”gap” i niveauet 377,8-389, som går tilbage til august. NKT etablerede en bund den 29/9 i niveauet 345, og i dag handles aktien i niveauet 370-375.

Gap i grafen på dag. [1]

Gap i grafen på dag.

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i MACD [2], Momentum og RSI [3] på ugebasis. RSI [3] har ramt niveauet 60, hvilket indikerer en stærk udvikling i aktien.

Bollingerkanalen på ugebasis. [4]

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie i niveauet 380 og først ved brud af det går modellen i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 380 som en modstandslinie. Parabolic- modellen har sin modstandslinie i niveauet 385.

Momentum på månedsniveauet er ikke vendt rundt. Bryder kursen igennem 380, så anbefales køb på niveauet og aktien tages med i porteføljen.